Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які наслідки викличе випередження темпів інфляції порівняно з темпом зростання процентної ставки грошового ринку?

а) оскільки між темпами зростання процентної ставки і тем­пами інфляції немає чіткої залежності, випередження зна­чення одного з показників не вплине суттєво на інший, тоб­то цей процес не буде мати наслідків;

б) між темпами інфляції і динамікою зростання процентної ставки залежність обернено пропорційна, тому виперед­ження темпів інфляції викличе зниження темпів зростання процентної ставки;

в) між темпами інфляції і темпом зростання процентної ставки прямо пропорційна залежність. Якщо зростання процентної ставки буде відставати від темпу зростання інфляції, зни­зиться реальний рівень процентної ставки;

г) випередження темпів інфляції, порівняно з темпом зростан­ня процентної ставки, викличе недоцільність операцій на грошовому ринку.

Тема 4 Грошові системи

 

1. Форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами – це:

а) грошова система;

б) грошовий ринок;

в) грошовий оборот;

г) грошова база.

2. До складу грошової системи України входять такі підсистеми:

а) система безготівкових розрахунків;

б) система готівкових розрахунків;

в) валютна система;

г) все перераховане вище.

3. Величина грошової одиниці даної країни – це:

а) грошова база;

б) купюрність грошових знаків;

в) масштаб цін;

г) грошовий агрегат.

4. Встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, що служить для вимірювання і виразу цін усіх товарів – це:

а) грошова база;

б) купюрність грошових знаків;

в) грошова одиниця;

г) грошовий агрегат.

5. Грошова система, в якій роль загального еквівалента законодавчо закріплюється за одним металом:

а) біметалізм;

б) монометалізм;

в) мегаметалізм;

г) металізм.

6. Функціонування золота як світових грошей, фіксація золотого вмісту національних валют, фіксовані валютні курси - це ознаки:

а) системи золотого стандарту;

б) Бреттон-Вудської валютної системи;

в) Ямайської валютної системи;

г) недостатнього розвитку сучасної валютної системи держави.

7. Переважання економічних методів і інструментів регулювання грошового обігу характерно для:а) ринкової грошової системи

б) неринкової грошової системи;

в) закритої грошової системи;

г) відкритої грошової системи.

8. Значна кількість валютних обмежень характерна для ... грошової системи:

а) відкритої;

б) закритої;

в) паперово-кредитної;

г) ринкової.

9. В залежності від ступеня втручання держави в економічні відносини грошові системи можуть бути:

а) ринкові та неринкові;

б) відкриті та закриті;

в) металеві та паперово-кредитні;

г) немає вірної відповіді.

10. Грошова система, в якій роль загального еквівалента законодавчо закріплюється за двома металами:

а) біметалізм;

б) монометалізм;

в) мегаметалізм;

г) металізм.

11. Відповідно до змісту механізму регулювання грошового обігу виділяють наступні системи:

а) паперово-грошового обігу;

б) кредитного обігу;

в) безготівкового обігу;

г) вірні відповіді а) і б).

12. Випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту - це система:

а) кредитного обігу;

б) паперово-грошового обігу;

в) безготівкового обігу;

г) готівкого обігу.

13. До основних форм біметалізму відносять:

а) систему паралельної валюти та систему подвійної валюти;

б) системи золотого та срібного стандарту;

в) систему «кульгаючої валюти»;

г) немає вірної відповіді.

14. Система валюти, за якої один з видів монет карбується в закритому порядку - це:

а) система «кульгаючої» валюти;

б) система подвійної валюти;

в) система паралельної валюти;

г) система металевого обігу.

15. Система валюти, за якої співвідношення між монетами встановлюється стихійно, на ринковій основі - це:

а) система «кульгаючої» валюти;

б) система подвійної валюти;

в) система паралельної валюти;

г) система металевого обігу.

16. Гірші гроші витискують з обороту кращі гроші за їх однаковою, встановленою державою номінальною вартістю – це закон:

а) Коперника-Грешема;

б) Фішера;

в) грошового обігу;

г) немає вірної відповіді.

17. Золотий монометалізм існував в таких формах:

а) золотого стандарту;

б) золотозлиткового стандарту;

б) золотодевізного стандарту;

г) все вказане вище.

18. Грошові системи, в яких грошові знаки не є представниками суспільного матеріального багатства – це:

а) система монометалізму;

б) система біметалізму;

в) Ямайська валютна система;

г) Бреттон-Вудська валютна система.

19. До різновидів фідуціарних грошових систем відносять:

а) повний фідуціарний стандарт;

б) електронно-паперові грошові системи;

в) перехідні грошові системи;

г) все вказане вище.


Date: 2015-05-19; view: 457; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию