Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які елементи не належать до грошової системи?

а) грошова одиниця країни;

б) масштаб цін;

в) регламентація безготівкового обігу;

г) регламентація монометалізму.

23. Організаційно-правові умови створення грошової системи України були закладені:

а) в Законі України «Про банки і банківську діяльність»;

б) в Законі України «Про Національний банк України»;

в) Указом президента «Про реформу грошової системи України»;

г) немає вірної відповіді.

24. В грошовій системі України 25 серпня 1996 року відбулась наступна подія:

а) в сферу безготівкових розрахунків було введено український карбованець;

б) був створений Національний банк України;

в) завершено формування власного емісійного механізму;

г) введена в оборот постійна грошова одиниця – гривня.

25. Характерними рисами сучасних грошових систем є:

а) втрата зв'язку із золотом унаслідок витіснення його з внутрішнього і зовнішнього обороту; випуск грошей в обіг не тільки для кредитування господарства, а і для кредитування держави; широкий розвиток безготівкового обороту і зменшення готівкового;

б) хронічна інфляція; державне регулювання грошового обігу; відміна офіційного золотого змісту банкнот, їх забезпечення і розмін на золото;

в) розвиток інтеграційних процесів у сфері грошово-кредитних відносин;

г) все перераховане вище.

 

Тема 5 Інфляція і грошові реформи

 

1. Інфляція – це:

а) знецінення грошей, яке призводить до відтоку робочої сили зі сфери виробництва до сфери спекулятивного обміну;

б) раптовий процес у економіці, який можна поділити на декілька стадій;

в) тривале і швидке знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті;

г) зростання грошової маси в обороті, яке призводить до падіння цін на засоби виробництва і товари кінцевого споживання.

2. На першій стадії розвитку інфляції:

а) темпи зростання пропозиції грошей випереджають знецінення грошей, причому це випередження поступово зменшується, наближаючись до вирівнювання.

б) темпи знецінення грошей випереджають темпи зростання їх пропозиції;в) прискорюється швидкість руху грошей в поточному обороті і збільшується платоспроможний попит порівняно з поточною емісією;

г) виникають і швидко розповсюджуються бартерні операції, звужуючи товарну основу грошової маси в обороті.

3. Виміряти відкриту цінову інфляцію можливо за допомогою:

а) індексу цін споживчих товарів (індекс споживчих цін);

б) індексу цін на засоби виробництва (індекс цін виробників);

в) індексу цін ВВП або дефлятора ВВП;

г) все перераховане вище.

4. За формами прояву інфляції виділяють:

а) цінову інфляцію, інфляцію заощаджень, девальвацію;

б) інфляцію витрат та інфляцію попиту;

в) збалансовану та незбалансовану;

г) локальну та світову.

5. Падіння курсу грошей до іноземних валют – це:

а) девальвація;

б) ревальвація;

в) цінова інфляція;

г) деномінація.

6. Назвіть фактори, що спричинюють інфляцію попиту:

а) прискорене зростання витрат виробництва, зокрема заробіт­ної плати;

б) падіння продуктивності праці та зростання заробітної плати;

в) разом а) і б);

г) зростання внутрішнього державного боргу, мілітаризація економіки, кредитна експансія, інвестиції у важку промис­ловість.

7. Назвіть фактори, що спричиняють інфляцію витрат (пропозиції):

а) падіння виробництва, зниження темпів росту продуктивнос­ті праці; прискорене зростання витрат на одиницю продук­ції, зокрема заробітної плати; енергетична криза;

б) падіння темпів росту продуктивності праці;

в) бюджетний дефіцит і зростання внутрішнього і зовнішньо­го державного боргу;

г) разом б) і в).


Date: 2015-05-19; view: 312; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию