Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який з цих факторів прямопропорційно впливає на попит на гроші?

а) підвищення швидкості обороту грошей;

б) інфляційні очікування;

в) збільшення рівня цін;

г) зменшення обсягів виробництва в країні.

18. До факторів, які впливають на рівень пропозиції грошей не відносять:

а) зміну облікової ставки;

б) тінізацію підприємницької діяльності;

в) обсяг багатства економічних суб’єктів;

г) умови виробництва.

19. Крива пропозиції грошей буде мати горизонтальне положення, якщо метою НБУ буде регулювання:

а) норми відсотка;

б) маси грошей в обігу;

в) норми відсотка і маси грошей в обігу;

г) банківських депозитів.

20.Чим нижча ставка позичкового відсотка, тим:

а) вищий інвестиційний попит на гроші;

б) вища частка заощаджень;

в) нижчий попит на гроші;

г) більша перевага відається ліквідності.

21. Як зростання динаміки цін впливає на величину реального попиту на гроші:

а) збільшує попит;

б) зменшує попит;

в) не змінює попит на реальні залишки грошей;

г) досягається рівновага.

22. Якщо попит на гроші і пропозиція грошей будуть зростати, то:

а) рівноважна кількість грошей і рівноважна процентна ставка скоротяться;

б) рівноважна кількість грошей і рівноважна процентна ставка зростуть;

в) рівноважна процента ставка зросте, а зміну кількості грошей передбачити неможливо;

г) неможливо передбачити зміну кількості грошей і рівноважної відсоткової ставки.

23.- економічні суб'єкти у будь-який момент мають в своєму розпорядженні певний запас грошей, які вони можуть за сприятливих умов направити в оборот – це сутність поняття:

а) попит на гроші;

б) пропозиція грошей;

в) фактор впливу на попит на гроші;

г) спекулятивний мотив попиту на гроші.

24. Якщо номінальний обсяг валового внутрішнього продукту скоротиться, то:

а) трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші залишаться незмінними;

б) скоротиться трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші;

в) зросте трансакційний попит на гроші, але скоротиться загальний попит на гроші;

г) зросте трансакційний попит на гроші і загальний попит на гроші.


Date: 2015-05-19; view: 403; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию