Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які види процентних ставок пов'язані з діяльністю грошово­го ринку?

а) облікова, банківська, міжбанківська;

б) депозитна, позичкова;

в) облігаційна;

г) всі разом.

6. Запас грошей, який прагнуть мати в своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент являє собою:

а) попит на гроші;

б) продаж грошей;

в) пропозиція грошей;

г) покупка грошей.

7. Сектор грошового ринку, де взаємовідносини між покупцями і продавцями реалізуються через посередників – це:

а) сектор прямого фінансування;

б) сектор грошового ринку;

в) сектор фінансового ринку;

г) сектор непрямого фінансування.

8. Інституційна модель грошового ринку – це:

а) форма передачі коштів економічними суб’єктами в обмін на кошти або майно;

б) схема потоків грошей і інструментів між трьома групами економічних суб’єктів;

в) структура грошового ринку;

г) форма отримання коштів економічними суб’єктами в обмін на певні інструменти.

9. За інституційним критерієм можна виділити такі сектори грошового ринку:

а) бюджетного і державного фінансування;

б) покупки і продажу грошей;

в) прямого і опосередкованого фінансування;

г) капітального і грошового фінансування.

10. Попит на гроші – це:

а) кількість товарів і послуг, які можуть придбати економічні суб’єкти за наявні в них кошти;

б) запас грошей, який прагнуть мати в своєму розпорядженні суб’єкти на певний момент;

в) запас грошей, які прагнуть отримати суб’єкти від банківських установ;

г) кількість грошей, яка знаходиться в обороті на певний момент часу.

11. Операційний мотив попиту на гроші – це:

а) бажання суб’єктів грошового ринку вкладати гроші до банків;

б) бажання суб’єктів мати певні грошові кошти для їх використання при наявності сприятливих умов;

в) потреба економічних суб’єктів у певній масі грошей для здійснення поточних платежів;

г) бажання економічних суб’єктів придбати гроші в обмін на певні інструменти грошового ринку.

12. Бажання економічних суб’єктів мати запас грошей з тим, щоб використати їх за сприятливих умов – це:

а) спекулятивний мотив;

б) операційний мотив;в) трансакційний мотив;

г) мотив передбачливості.

13. Грошовий ринок – це специфічний сектор ринку, на якому:

а) формуються попит і пропозиція на гроші;

б) здійснюються покупка і продаж грошей;

в) формується ціна на гроші;

г) усе перераховане вище.

14. За видами інструментів, які переміщуються між продавцями і покупцями, грошовий ринок поділяють на:

а) ринок цінних паперів, ринок грошей і валютний ринок;

б) ринок позикових зобов’язань, ринок цінних паперів і валютний ринок;

в) національний і валютний ринок;

г) ринок грошей і ринок капіталу.

15. До неборгових інструментів грошового ринку відносять:

а) акції і конвертовані облігації;

б) кредитні зобов’язання;

в) депозитні і ощадні сертифікати;

г) усе перераховане.

16. Запас грошей, який прагнуть мати в своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент являє собою:

а) попит на гроші;

б) продаж грошей;

в) пропозиція грошей;

г) покупка грошей.


Date: 2015-05-19; view: 433; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию