Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТиск світла

5.49На дзеркальну поверхню нормально падає світловий потік і створює на ній тиск 5 мкПа. Яка поверхнева густина потоку енергії, що падає на поверхню? [750 Вт/м2].

5.50На поверхню, що має площу 80 см2, щохвилини падає нормально 50 Дж світлової енергії. Знайти світловий тиск у випадках, коли поверхня: 1) повністю поглинає промені, що падають на неї; 2) повністю відбиває промені. [1) 3,47 мкПа; 2) 6,94 мкПа].

5.51Світловий пучок падає нормально на поверхню площею 3 см2 і створює приплив світлової енергії на неї в кількості 0,9 Дж/с. Знайти тиск світла у випадках, коли поверхня повністю поглинає промені, що падають на неї, і коли вона їх повністю відбиває. [10 мкПа; 20 мкПа].

5.52Тиск монохроматичного світла (l=0,4 мкм) при падінні його нормально на поверхню з коефіцієнтом відбивання ρ=0,5 і площею S=2 см2 дорівнює 15 мкПа. Скільки фотонів падає за 1 с на цю поверхню? [1,2∙1015].

5.53Електрична лампа, що розрахована на потужність 100 Вт, створює падаючий світловий потік на дзеркальну поверхню, яка розташована перпендикулярно до променів. Визначити тиск променевої енергії на цю поверхню, якщо вона міститься на відстані 1,5 м від лампи. Вважати, що вся споживана потужність витрачається на випромінювання. [23,6 нПа].

5.54Точкове джерело із силою світла 100 кд створює світловий потік, який падає нормально на дзеркальну поверхню і повністю відбивається нею. Якого світлового тиску зазнає ця поверхня в точці, що міститься на відстані 0,5 м від джерела світла? [2,67 мкПа].

5.55На плоску поверхню з коефіцієнтом відбивання ρ =0,5 падає нормально пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі 430 нм і створює тиск 6 мкПа. Скільки квантів світла падає щосекундно на одиницю площі цієї поверхні? [2,59∙1021].

5.56Світловий пучок з інтенсивністю фотонів 2×1018 с-1 падає нормально на плоску поверхню, що має площу 5 см2. Довжина хвилі світла дорівнює 400 нм. Який тиск чинить світловий пучок на цю поверхню, якщо коефіцієнт відбивання у неї дорівнює 0,8? [11,9 мкПа].5.57На плоску поверхню з коефіцієнтом відбивання 0,8 нормально падає пучок монохроматичного світла (l=550 нм) і створює на неї тиск, що становить 0,2 мкПа. Визначити число фотонів, що падають за 1 с на площу 1 см2. [9,2∙1015].

5.58Частина стінки колби електричної лампи розжарювання, яка являє собою сферу радіусом 3 см, посріблена зсередини. Лампа споживає потужність 75 Вт, з яких 80% витрачається на випромінювання. Що більше: тиск газу в колбі (13,3 мкПа) чи світловий тиск на посріблену частину стінки колби з коефіцієнтом відбивання 0,8? [Тиск світла більший (32 мкПа)].

5.59На плоску дзеркальну поверхню нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 400 нм і тисне на неї із силою 12 нН. Визначити число фотонів, що подають на цю поверхню за 1 хв. [2,16∙1020].

5.60Потужне джерело світла створює потік випромінювання, яке падає нормально на дзеркальну поверхню площею 2 см2 протягом 1 с. Врахувавши, що поверхнева густина потоку, що падає на дзеркало дорівнює 0,2 МВт/м2, визначити одержаний дзеркалом імпульс. [2,67∙10−7 ].

5.61Електрична лампочка із споживаною потужністю 150 Вт має колбу у вигляді сферичної посудини діаметром 10 см. Знайти тиск світла на стінки лампи, врахувавши, що стінки пропускають 8% світла, яке на них падає, та відбивають 4%. Вважати, що вся споживана потужність витрачається на випромінювання. [15,3 мкПа].

5.62Паралельний пучок монохроматичного світла (l=600 нм) з інтенсивністю фотонів 6×1018 с-1 падає нормально на скляну плоскопаралельну пластинку, що має площу 10 см2. Визначити світловий тиск на пластинку, коли відомо, що для неї коефіцієнт відбивання 0,04, а коефіцієнт поглинання 0,06. [0,79 мкПа].

5.63За допомогою лазера, який працює в імпульсному режимі з тривалістю імпульсу t=0,15 мс, одержали пучок світла з енергією 8 Дж. Світловий пучок сфокусували в пляму діаметром 12 мкм на поверхню, перпендикулярну до пучка з коефіцієнтом відбивання 0,50. Знайти середній тиск такого світлового імпульсу. [2,36 МПа].

5.64На поверхню з коефіцієнтом відбивання R = 0,70 нормально падає монохроматичний пучок світла з довжиною хвилі = 600 нм і створює на неї тиск, що дорівнює 2,0 мкПа. Визначте кількість фотонів, які щосекундно поглинаються 1 см2 площі поверхні. [ ].

5.65Визначити тиск паралельного пучка світла з інтенсивністю І = 0,15 Вт/см2 на плоске дзеркало, якщо він падає на нього під кутом = 45º. Коефіцієнт відбивання світла від дзеркала R= 0,95. [ Па]

5.66На плоску дзеркальну поверхню падає нормально пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі = 486 нм. Потік світлової енергії дорівнює Ф = 0,8 Вт. Визначити кількість фотонів, які падають на поверхню за час t = 3 с, а також силу тиску, якого зазнає ця поверхня. [ ; H].

5.67Визначте тиск променів Сонця, які падають нормально на скляну пластинку, що розташована на поверхні Землі. Інтенсивність сонячної радіації дорівнює = 1,35∙103 Дж/(м2∙с). Врахуйте, що поверхня скляної пластинки відбиває 4% енергії сонячних променів і поглинає 7% цієї енергії. [ Па].5.68На поверхню плоскої пластинки з коефіцієнтом відбивання R = 0,5 падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі = 550 нм і створює на неї тиск p = 12 мкПа. Визначте: а) концентрацію n фотонів у пучку; б) число фотонів, які падають на поверхню площею 1 см2 за 1 с. [ м−3;б) м−2с−1].

5.69Паралельний пучок світла з інтенсивністю І = 0,30 Вт/см2 падає під кутом = 30º на плоске дзеркало з коефіцієнтом відбивання R= 0,80. Визначити тиск світла на дзеркало. [13,5 мкПа].

5.70Яку споживану потужність має електрична лампочка у вигляді сферичної посудини радіусом r = 5 см, якщо тиск світла на її стінки дорівнює р = 14,4 мкПа. Врахуйте, що стінки лампочки пропускають 9% світла, а на випромінювання витрачається 95% споживаної потужності. [150 Вт].

5.71На плоску пластинку, що має площу S = 16 см2, нормально падає пучок паралельних променів світла з довжиною хвилі = 550 нм. Визначте світловий тиск на поверхню пластинки, якщо інтенсивність фотонів світлового пучка дорівнює n = 4·1018 с−1, коефіцієнт відбивання поверхні пластинки R = 0,70, а коефіцієнт пропускання А = 0,04. [5,0 мкПа].

5.72Плоска світлова хвиля з інтенсивністю І = 0,20 Вт/см2 падає на плоску дзеркальну поверхню з коефіцієнтом відбивання R = 0,80. Кут падіння = 45º. Визначити за допомогою корпускулярних уявлень значення нормального тиску, яке створює світло на цю поверхню. [6 мкПа].

5.73На плоску поверхню під кутом = 30º падає паралельний світловий потік з інтенсивністю І = 4 Дж/ . Визначте величину нормального тиску світла при його відбиванні від поверхні, якщо коефіцієнт відбивання дорівнює R = 0,70. [1,7 Па].

5.74Електрична лампочка із споживаною потужністю 60 Вт створює світловий потік, який падає нормально на дзеркальну поверхню, що міститься на відстані 1,0 м від лампочки. Обчисліть тиск променевої енергії на цю поверхню, врахувавши, що на випромінювання витрачається 95% споживаної потужності лампочки. [3,02 Па].

 
Date: 2015-05-18; view: 749; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию