Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Енергія, імпульс і маса фотона

5.1.Знайти енергію фотона: 1) ультрафіолетового (l=300 нм); 2) фіолетового (l=380 нм); 3) жовтого (l=560 нм); 4) червоного (l=620 нм) випромінювань. [1)6,63∙10−19 Дж; 2) 5,23∙10−19 Дж; 3) 3,55∙10−19 Дж; 4) 3,2∙10−19 Дж].

5.2.Визначити масу фотона: 1) монохроматичного світла (l=400 нм); 2) рентгенівських променів (l=0,04 нм); 3) гамма-променів (l=0,001 нм). [1) 5,52∙10−36 кг; 2) 5,52∙10−32 кг; 3) 2,21∙10−30 кг].

5.3.Довжина хвилі фіолетового випромінювання l=400 нм. Яку енергію, масу та імпульс має фотон цього випромінювання? [1)4,97∙10−19 Дж; 2) 5,52∙10−36 кг; 3) 1,65∙10−27 ].

5.4.Чи видно оком випромінювання, фотони якого володіють енергією: 1) 4×10-19 Дж; 2) 2×10-20 Дж? [1) λ1= =0,497 мкм, видно; 2) λ2=9,94 мкм, не видно].

5.5.Визначити енергію, масу й імпульс фотона, довжина хвилі якого: 1) l1=600 нм (видима частина спектра); 2) l2=1 пм (g-випромінювання). [1) 3,32∙10−19 Дж; 3,68∙10−36 кг, 1,1∙10−27 . 2) 1,99∙10−13 Дж; 2,21∙10−30 кг; 6,62∙10−22 ].

5.6.Яку довжину хвилі та яку масу має фотон, імпульс якого дорівнює імпульсу електрона, що має швидкість 8×106 м/с? [91 пм; 2,42∙10−32 кг].

5.7.Енергія фотона 1 МеВ. Визначити довжину хвилі, масу й імпульс цього фотона. [1,24∙10−12 м; 1,8∙10−30 кг; 5,3∙10−22 ].

5.8.Знайдіть довжину хвилі фотона, маса якого дорівнює масі спокою: 1) електрона; 2) протона. [1) 2,42∙10−12 м; 2) 1,32∙10−15 м.]

5.9.Визначити, в скільки разів енергія фотона червоного випромінювання (l=663 нм) більша за середню кінетичну енергію поступального руху молекули азоту при кімнатній температурі (17 0С)? [У 30 разів].

5.10.Ультрафіолетове випромінювання має довжину хвилі 1 нм. При якій температурі середня кінетична енергія молекул кисню дорівнює енергії фотонів цього випромінювання? [5,76∙106 К].

5.11.Знайти кількість фотонів, які випромінюються рівномірно у всі сторони за 1 с точковим джерелом світла з довжиною хвилі 500 нм. Врахувати, що джерело світла споживає потужність 75 Вт, а його ККД дорівнює 0,2 %. [3,8∙1017 с−1].

5.12.Електрична лампа потужністю 60 Вт випромінює у всі сторони світло, середня довжина хвилі якого дорівнює 550 нм. Знайти число фотонів, що падають за 1 с на поверхню площею 1 м2, яка розташована перпендикулярно до променів на відстані 5 м від лампи. Вважати, що вся споживана потужність витрачається на випромінювання. [5,3∙1017 м−2с−1].

5.13.У досліді Юнга відстань між двома щілинами дорівнює 1 мм, а відстань від щілин до екрана − 2 м. Яку енергію мають фотони монохроматичного світла, що створює на екрані інтерференційну картину з відстанню між двома сусідніми смугами, що дорівнює 1 мм? [3,98∙10−19 Дж].

5.14.На щілину шириною 10 мкм падає нормально паралельний пучок монохроматичного світла й створює на екрані дифракційну картину. Знайти енергію й імпульс фотонів світлового потоку, якщо перший мінімум дифракції спостерігається під кутом 3о13/. [3,5∙10−19 Дж; 1,18∙10−27 ].

5.15.На дифракційну решітку з періодом 5 мкм нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла. Яка енергія фотонів цього світла, якщо кути дифракції, що відповідають двом сусіднім максимумам на екрані, відповідно дорівнють φк=11о32/ та φк+1=17о28/? [3,98∙10−19 Дж].

5.16.Визначте довжину хвилі фотона, імпульс якого дорівнює імпульсу електрона, що має швидкість 10 Мм/с. [73 пм].

5.17.Визначте число фотонів, які випромінюються за 1 с точковим джерелом світла, що споживає потужність 150 Вт. ККД джерела світла становить 0,2%. Довжина хвилі випромінюваного світла дорівнює 570 нм. [ фотонів].

5.18.Вважаючи, що потужність 60-ти ваттної лампи розсіюється у всі сторони у вигляді випромінювання, і що середня довжина хвилі становить 520 нм, визначте число фотонів, які падають за 1 с на поверхню площею 1 , що знаходиться на відстані 1 м від лампи. Поверхня розташована перпендикулярно до напряму руху променів. [ м−2с−1].

5.19.Довжина хвилі рентгенівських променів дорівнює 0,5 нм. Визначте, при якій температурі середня кінетична енергія теплового руху молекул двохатомного газу дорівнюватиме енергії фотонів вищевказаних рентгенівських променів? [ K].

5.20.На щілину шириною 5 мкм падає монохроматичний пучок паралельних світлових променів і створює на екрані дифракційну картину. Під яким кутом на екрані спостерігається перший дифракційний мінімум, якщо енергія фотонів у світловому потоці дорівнює 3,978· Дж? [ ].

5.21.З поверхні Сонця випромінюється фотон з частотою . Як зміниться частота випроміненого фотона на дуже великій відстані від Сонця і яку частку змінена частота фотона буде становити від його частоти в момент випромінювання ( )? [ ].

 


Date: 2015-05-18; view: 6874; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2023 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию