Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеоретичні відомості. Явище β-розпаду полягає в тому, що ядро самовільно випускає електрон

 

Явище β-розпаду полягає в тому, що ядро самовільно випускає електрон. Енергетичний спектр β-електронів є неперервний. Вони випускаються з різними початковими енергіями, розподіленими по статистичному закону від найменших значень до максимальних (рис.103.1). Це ставить перед нами два питання:

1) як виникають β-електрони ядерного походження?

2) чому на відміну від α-частинок, які мають дискретний спектр енергій, β-електрони виносять з собою енергії, які відрізняються від різниці дискретних енергетичних рівнів ядра?

Теорія будови ядер заперечує присутність електронів всередині ядра. Доказано, що виникнення β-електрона завжди супро­воджує перетворення нейтрона в протон. Бета-розпад - процес внутрінуклонний. Друге питання з квантово-механічної точки зору здавалося важчим. Оскільки при вимірюванні β-частинки ядро переходить із квантового стану в інший цілком визначений квантовий стан, то здавалося, що енергії випромінюваних електронів повинні мати значення, рівні різниці енергій квантових станів ядра.

Паулі висунув гіпотезу, а Фермі розробив теорію, що одночасно із випусканням β-електрона випромінюється ще одна частинка, яка виносить «залишки» енергії квантового переходу ядра. Ця частинка одержала назву антинейтрино. Вона не має електричного заряду і маси спокою. Схема β-розпаду має вигляд:

 

. (103.1)

 

Крім розглянутого β-розпаду спостерігається ще β+-розпад, або позитронний розпад, при якому протон перетворюється в нейтрон із викиданням позитрона і нейтрино:

 

. (103.2)

 

Ядро одночасно випускає електрон і антинейтрино, то зрозуміло, що енергія, яка відповідає різниці енергій стаціонарних станів ядра розподіляється довільно між двома викинутими частинками. Цим пояснюється неперервний спектр ядерного β¯ і β+ випромінювань. До β-розпадних явищ входить електронне захоплення (К-захоплення), при якому ядро поглинає один із електронів атомної оболонки, випускаючи нейтрино. При цьому, як і при позитронному розпаді, один із протонів перетворюється в нейтрон. 

. (103.3)

 

При русі в речовині β-частинки втрачають свою енергію поступово. Втрата енергії на іонізацію збільшується по мірі зменшення швидкості β-частинки. β-випромінювання при максимальній енергії частинок 2МеВ затримується шаром повітря 8м, води - 1см, алюмінію - 3мм, свннцю-1мм.

Вивід робочої формули. Внаслідок статистичного розподілу енергій β-частинок їх поглинання визначається експоненціальним законом:

 

. (103.4)

 

де І0 – інтенсивність променів до поглинання, І - інтенсивність променів після проходження шару речовини товщиною х, k –коефіцієнт поглинання, який являє собою величину обернену до товщини шару, при якій інтенсивність зменшується в е разів:

при ; . (103.5)

 

При проходженні випромінювання однієї і тієї ж вихідної інтенсивності І0 через шари речовини товщина ми х1 і х2 співвідношення (103.4) записуємо так:

 

; , (103.6)

звідки:

. (103.7)

 

Відношення інтенсивностей: І1/І2 можна замінити відношенням кількості β–частинок, які проходять через речовину за один і той же час:

 

. (103.8)

 

Підставимо (103.8) у (103.7):

 

, (103.9)

 

звідки:

 

, (103.10)

 

. (103.11)

 

 
Date: 2015-05-18; view: 406; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию