:

, ? ? ? , 4. , ? ?

:


Straipsnis. Netesybos ir nuostoliai

1. statymai ar sutartis gali nustatyti, kad u prievols nevykdym ar netinkam vykdym kaltoji alis privalo sumokti netesybas (baud, delspinigius).

2. Jeigu nustatytos netesybos, tai kreditorius negali reikalauti i skolininko kartu ir netesyb, ir realiai vykdyti prievol, iskyrus atvejus, kai skolininkas praleidia prievols vykdymo termin. Kitokias taisykles numatantis ali susitarimas negalioja. Kai pareikiamas reikalavimas dl nuostoli atlyginimo, netesybos skaitomos nuostolius.

3. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didels, taip pat jeigu skolininkas vykd dal prievols, teismas gali netesybas sumainti, taiau jos negali bti maesns u nuostoli, atsiradusi dl prievols nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sum. Netesybos nemainamos, kai jos jau sumoktos.

4. Nevykdiusi prievols mon (verslininkas) atsako tik u tuos nuostolius, kuriuos ji numat ar galjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu kaip tiktin prievols nevykdymo pasekm.

5. Jeigu alis nutrauk sutart dl to, kad kita alis j paeid, ir per proting termin sudar nutraukt sutart pakeiiani sutart, tai ji turi teis reikalauti i sutart paeidusios alies kain skirtumo bei kit vliau atsiradusi nuostoli atlyginimo.

6. Nuostoliai apskaiiuojami ta valiuta, kuria buvo ireikta pinigin prievol, arba ta valiuta, kuria pasireikia padaryti nuostoliai, atsivelgiant tai, kuri valiuta alims priimtinesn pagal bylos aplinkybes.

7. Palkanos u nuostolius skaiiuojamos nuo prievols nevykdymo momento, jeigu sutartyje nenumatoma kas kita.

8. iame straipsnyje nustatytos taisykls netaikomos, jeigu atskir ri sutartims is kodeksas nustato k kita.


Date: 2015-05-05; view: 152;

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) -