:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:Straipsnis. Papildomas terminas sutariai vykdyti

1. Jeigu sutartis nevykdyta, nukentjusi alis gali ratu nustatyti proting papildom termin sutariai vykdyti ir praneti apie tai kitai aliai.

2. Nustaiusi papildom termin sutariai vykdyti, nukentjusi alis gali iam terminui sustabdyti savo prievoli vykdym ir pareikalauti atlyginti nuostolius, taiau ji negali taikyti kit gynimosi bd. Jeigu nukentjusi alis gauna kitos alies praneim apie tai, jog pastaroji sutarties nevykdys ir per papildom termin, arba pasibaigus iam terminui sutartis nevykdoma, tai nukentjusi alis gali taikyti kitus savo teisi gynimo bdus.

3. Jeigu termino praleidimas nra esminis sutarties paeidimas ir nukentjusi alis nustat proting papildom termin, tai pasibaigus iam terminui ji gali sutart nutraukti. Jeigu papildomas terminas nustatytas neprotingai trumpas, tai jis turi bti atitinkamai pailgintas. Nukentjusi alis savo praneime dl papildomo termino gali nurodyti, kad sutartis bus vienaalikai nutraukta, jeigu kita alis jos nevykdys per nustatyt papildom termin.

4. io straipsnio 3 dalis netaikoma, jeigu nevykdyta prievol sudaro nedidel sutarties nevykdiusios alies sutartini prievoli dal.

 

Straipsnis. Palkanos

1. Termin vykdyti pinigin prievol praleids skolininkas privalo mokti penki procent dydio metines palkanas u sum, kuri sumokti praleistas terminas, jeigu statymai ar sutartis nenustato kitokio palkan dydio.

2. Kai abi sutarties alys yra verslininkai ar privats juridiniai asmenys, tai u termino praleidim mokamos ei procent dydio metins palkanos, jeigu statymai ar sutartis nenustato kitokio palkan dydio.

 

Date: 2015-05-05; view: 390; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -