Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Установка режиму роботи генератора

Генератор може працювати в трьох режимах:

· Покроковий (щораз після подачі чергового слова на вихід генератор зупиняється). Циклічний (на вихід генератора однорзово і послідовно надходять усі 16 слів).

· Безпереривний (усі слова циклічно передаються на вихід генератора протягом необхідного часу).

· Натисканням на кнопку STEP генератор переводиться в покроковий режим, кнопка BURST переводить у циклічний режим, а кнопка CYCLE – у безпереривний.

Для того щоб перервати роботу в безпереривному режимі, необхідно ще раз натиснути кнопку CYCLE (або CTRL+T на клавіатурі).

 


 
 


Керування синхронізацією

 

 

Права нижня панель керування TRIGGER визначає момент початку роботи генератора. Момент запуску може бути заданий по позитивному або негативному фронтах синхронізуючого імпульсу.

У режимі EXTERNAL (Зовнішня синхронізація) передача слів на вихід генератора синхронізується за допомогою імпульсів, що подаються на вхід запуску. З приходом кожного імпульсу на вихід генератора видається одне слово.

У режимі INTERNAL (Внутрішня синхронізація) генератор робить внутрішню синхронізацію передачі слів на вихід.

Для синхронізації роботи схеми з генератором можна використовувати вихід Clock Pulse (Clk). Установити частоту імпульсів у діапазоні від Гц до МГц можна у вікні FREQUENSY.

 

 
 


Логічний аналізатор

 

 

На схему виводиться зменшене зображення логічного аналізатора.

Логічний аналізатор підключається в досліджуваній схемі за допомогою виводів у його нижній частині. Одночасно можуть спостерігатися сигнали у восьми точках схеми. Правий верхній затискач використовується для подачі синхронізуючих імпульсів.

Подвійним щигликом миші по зменшеному зображенню відкривається розширене зображення логічного аналізатора, приведене нижче на малюнку.

Тимчасові діаграми сигналів на екрані 8-канального логічного аналізатора зображуються у виді прямокутних імпульсів. Крім того, круглі вікна в нижній частині аналізатора показують поточний стан входів аналізатора. Кожне вікно відповідає одному з його входів. Праворуч, у вікні HEX, виводиться шістнадцятьковий еквівалент двійкового числа, обумовлений станом входів аналізатора.

Рівні сигналів, у поточний момент, що подаються на вхід аналізатора, на екрані відображаються праворуч. Правий крайній вхід аналізатора відповідає нижній часовій діаграмі на екрані аналізатора.

Натискання на клавішу CLEAR очищає екран логічного аналізатора.

У полі TIME BASE встановлюється часовий масштаб по горизонтальній вісі.

 

Синхронізація логічного аналізатора

Вибір режиму синхронізації проводиться за допомогою поля керування TRIGGER. Існує два режими синхронізації:

· внутрішня синхронізація;

· зовнішня синхронізація.

Режим внутрішньої синхронізації встановлюється натисканням на клавішу BURST. У цьому режимі синхронізація роботи аналізатора проводиться автоматично при ввімкнені схеми.

Режим зовнішньої синхронізації встановлюється натисканням на кнопку EXTERNAL. У цьому режимі синхронізація проводиться синхронізуючим імпульсом від зовнішнього джерела, що подається на вхід синхронізації. За допомогою кнопок, розташованих у полі керування, можна задати момент запуску по позитивному або негативному фронті синхронізуючого імпульсу.

Зовнішня синхронізація може також здійснюватися комбінацією логічних рівнів, що подаються на входи каналів аналізатора. Для цього варто натиснути клавішу PAT­TERN і в поле під нею ввести нулі й одиниці, задаючи тим самим комбінацію логічних рівнів, при приході якої на входи аналізатора, запуститься зображення часових діаграм на його екрані.

 

 
 


Логічний перетворювач

 

 

Логічний перетворювач – прилад, що не має аналогів у реальному світі. Він призначений для виконання різних функціональних перетворень у схемі. З його допомогою можна здійснювати наступні операції:

· одержання таблиці істинності досліджуваної схеми;

· перетворення таблиці істинності в логічний вираз;

· перетворення логічного виразу в таблицю істинності;

· створення логічних схем по заданому логічному виразу;

· синтез логічних схем на елементах І-НІ по заданому логічному виразу. На екран виводиться зменшене зображення логічного перетворювача.

 

 
 

 

 

 


Подвійним щигликом миші по зменшеному зображенню відкривається розширене зображення приладу, приведене нижче на малюнку.

 

 
 


Одержання таблиці істинності схеми

 

 

Для одержання таблиці істинності схеми необхідно підключити входи (A, B, C, D, Е, F, G, Н) логічного перетворювача до входів досліджуваної схеми (не більш восьми), вихід (OUT) логічного перетворювача з'єднати з виходом схеми. Після натискання кнопки в лівій частині екрана логічного перетворювача з'явиться таблиця істинності, що описує функціонування досліджуваної схеми.

 

 
 


Введення і перетворення таблиці істинності

 

 

Для того щоб створити таблицю істинності, необхідно в лівій верхній частині приладу вибрати число перемінних від А до Н (натиснути на відповідну букву лівою кнопкою миші). Уся ліва половина екрана заповниться комбінаціями нулів і одиниць, що визначають початкові вхідні умови. Значно правіше розташований стовпець вихідних значень OUT (реакція на вхід), заповнений спочатку нулями. Змінюючи в правому стовпчику нулі на одиниці або X (байдужний стан), можна описати стан виходу для будь-якої початкової умови. Після щиглика на кнопці в нижньому рядку зображення приладу з'явиться логічний вираз.

 

 

Спрощення виразу Булевої алгебри

 

 

Якщо таблиця істинності містить велике число перемінних, то логічний вираз функції виходить громіздким. Для його перетворення в компактну форму варто натиснути кнопку .

! Примітка: Дане перетворення вимагає досить великого обсягу оперативної памя-ти, тому, якщо комп'ютер не має достатній обсяг ОЗП, операція займе дуже багато часу або взагалі не буде виконуватися.

 

 
 


Введення і перетворення логічного виразу

 

 

Для одержання таблиці істинності функції, заданої логічним виразом, проробіть наступне:

· У рядок перетворювача введіть за допомогою клавіатури логічний вираз;

· Натисніть кнопку .

При уведенні вираів інверсія позначається апострофом ‘, логічне додавання – знаком +. Логічне множення не позначається.

 

 
 


Синтез схеми за логічним виразом

 

 

За допомогою логічного перетворювача можна одержати схему, що реалізує функцію, задану логічним виразом. Для цього в нижньому рядку перетворювача введіть логічний вираз і натисніть кнопку .

Після натискання цієї кнопки на робочому полі Electronics Workbench з'явиться еквівалентна логічному виразу схема. Всі елементи в схемі будуть виділені червоним кольором. Якщо потрібно використовувати для побудови схеми тільки елементи І-НІ, то необхідно скористатися кнопкою: .

Date: 2015-05-04; view: 497; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию