Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мультиметр. Мультиметр використовується для виміру:

 

Мультиметр використовується для виміру:

· напруги (постійної і змінної),

· струму (постійного і змінного),

· опору,

· рівня напруги в децибелах.

Для настроювання мультиметра потрібно подвійним щигликом миші на його зменшеному зображенні відкрити його збільшене зображення. На збільшеному зображенні натисканням лівої кнопки миші вибирається:

· вимірювана величина по одиницях виміру: А, V, або dB;

· вид вимірюваного сигналу: перемінний або постійний;

· режим установки параметрів мультиметра.

 

Установка виду вимірюваної величини

Установка виду вимірюваної величини виробляється натисканням відповідної кнопки на збільшеному зображенні мультиметра. Натискання кнопки установлює мультиметр для виміру діючого значення змінного струму і напруги, постійного складового сигналу при вимірі не враховується. Для виміру постійні напруги і токи потрібно на збільшеному зображенні мультиметра натиснути кнопку .

 

Проведення вимірів

Вимір струму

Щоб використовувати мультиметр як амперметр, на розширеному зображенні мультиметра натисніть кнопку А.

Для виміру струму підключіть мультиметр послідовно в гілку схеми, у якій потрібно провести вимір. Ввімкніть схему. На табло мультиметра з'явиться вимірюване значення струму в гілці. Якщо потрібно вимірити струм в іншій гілці схеми, від’єднайте мультиметр, підключіть його послідовно в потрібну гілку і знову ввімкніть схему.

! Примітка: Якщо необхідно вимірити струм у декількох гілках схеми одночасно, тоді слід скористатися амперметрами, тому що на відміну від мультиметра, який можна ставити в схему один раз, амперметрів у схему можна ставити необмежене, число.

 

Вимір напруги

Лівою кнопкою миші натисніть на мультиметрі кнопку V, щоб використовувати його як вольтметр. Для виміру напруги підключите мультиметр паралельно ділянці схеми, на якій потрібно вимірити напругу. Ввімкніть схему. На табло мультиметра з'явиться вимірюване значення напруги. Для виміру напруги на іншій ділянці схеми просто переставте виводи мультиметра до цієї ділянки схеми.

! Примітка: Якщо Ви хочете вимірити напругу в декількох точках схеми – необхідно скористатися вольтметрами, тому що на відміну від мультиметра, який можна ставити в схему один раз, вольтметрів можна ставити необмежене число.

 

Вимір опору

Мультиметр – єдиний у Electronics Workbench стандартний прилад, призначений для виміру опору. Для використання мультиметра як омметра приєднаєте його паралельно ділянці ланцюга, опір якого потрібно вимірити, на збільшеному зображенні мультиметра натисніть кнопку і кнопку () переключення в режим виміру постійного струму. Ввімкніть схему. На табло мультиметра при цьому з'явиться вимірюване значення опору. Для виміру опору іншої ділянки схеми переставте виводи мультиметра до цієї ділянки схеми і знову ввімкніть схему.

Щоб уникнути помилкових показань, схема повинна мати з'єднання з землею і не мати контакту з джерелами живлення. Джерела живлення повинні бути вимкнені із схе­ми, причому ідеальне джерело струму повинне бути замінене розривом ланцюга, а ідеальне джерело напруги – короткозамкнутою ділянкою.

Вимір рівня напруги в децибелах

Для виміру рівня напруги в децибелах на збільшеному зображенні мультиметра натисніть кнопку dB. Мультиметр підключається одним з виводів до точки, рівень напруги в якій потрібно вимірити, а іншим виводом до точки, щодо якої проводиться вимір. При вимірі рівня змінної напруги виміряється рівень діючого значення. Після ввімкнення схеми на табло мультиметра з'явиться вимірюване значення рівня напруги. Для виміру рівня напруги в іншій точці схеми переставте виводи мультиметра і знову ввімкніть схему.

Рівень напруги в децибелах підраховується в такий спосіб:

,

де UВХ – напруга, прикладена до виводів мультиметра,

UОП – опорна напруга, стосовно якої виміряється рівень напруги. За замовчуванням опорна напруга встановлена рівною 1В.

 

Date: 2015-05-04; view: 497; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию