Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі вуснага адказу

Ацэнка вуснага адказу

Вуснае апытанне з’яўляецца адным з метадаў кантролю вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў.

Вуснае звязнае выказванне паказвае ўзровень засваення вучнем агульных палажэнняў, правілаў, азначэнняў і ўменне прымяняць атрыманыя веды на практыцы, а таксама ўменне школьнікаў ствараць звязнае, лагічна паслядоўнае паведамленне на пэўную тэму.

Пры ацэнцы адказу вучня ўлічваюцца:

1) ступень усвядомленасці вывучанага;

2) пацвярджэнне тэарэтычных звестак прыкладамі;

3) паўната;

4) фактычная дакладнасць адказу;

5) лагічнасць і дакладнасць маўлення;

6) правільнасць маўлення.

 

Крытэрыі і паказчыкі ацэнкі вуснага адказу

 

Бал Усвядомленасць Пацвярджэнне тэарэтычных звестак прыкладамі Паўната Фактычная дакладнасць Лагічнасць і дакладнасць маўлення Правільнасць маўлення
Узнаўляе матэрыял неўсвядомлена Прыклады прывесці не можа Фрагментарна ўзнаўляе нязначную частку матэрыялу Пры ўзнаўленні матэрыялу робіць памылкі ў фармулёўках азначэнняў і правілаў, якія скажаюць іх сэнс Выкладае хаатычна, бязладна У маўленні вялікая колькасць памылак
Не можа абгрунтаваць свае меркаванні Прыклады прывесці не можа Узнаўляе нязначную частку матэрыялу Пры ўзнаўленні матэрыялу робіць памылкі ў фармулёўках азначэнняў і правілаў Выкладае непаслядоўна Робіць шматлікія маўленчыя памылкі, якія не можа выправіць пры ўказанні на іх
Не можа доказна абгрунтаваць свае меркаванні Адчувае цяжкасці ў прывядзенні прыкладаў   Узнаўляе матэрыял часткова   Пры ўзнаўленні матэрыялу дапускае ў азначэннях паняццяў і фармулёўцы правілаў недакладнасці, якія не можа выправіць пры ўказанні на іх Выкладае непаслядоўна Робіць нязначную колькасць маўленчых памылак, якія не можа выправіць пры ўказанні на іх  
Паказвае разуменне асноўных палажэнняў, без глыбокага і доказнага іх абгрунтавання Адчувае цяжкасці ў прывядзенні большай часткі прыкладаў     Узнаўляе матэрыял у няпоўным аб’ёме Пры ўзнаўленні матэрыялу дапускае ў азначэннях паняццяў і фармулёўцы правілаў недакладнасці, якія не можа выправіць пры ўказанні на іх Выкладае з парушэннямі паслядоўнасці   Робіць маўленчыя памылкі, якія выпраўляе з дапамогай настаўніка  
Паказвае разуменне асноўных палажэнняў, але недастаткова абгрунтоўвае свае меркаванні   Тэарэтычныя звесткі падмацоўвае прыкладамі з падручніка без абгрунтавання   Узнаўляе асноўныя палажэнні   Пры ўзнаўленні матэрыялу дапускае ў азначэннях паняццяў і фармулёўцы правілаў недакладнасці, большую частку якіх не можа выправіць пры ўказанні на іх   Выкладае з пэўнай дакладнасцю, але з недахопамі ў паслядоўнасці   Робіць маўленчыя памылкі, якія выпраўляе самастойна або з дапамогай пытанняў настаўніка
Ведае і разумее большую частку матэрыялу   Тэарэтычныя звесткі падмацоўвае прыкладамі з падручніка   Узнаўляе большую частку матэрыялу   Пры выкладанні матэрыялу дае азначэнні і фармулюе правілы, але дапускае недакладнасці, якія выпраўляе з дапамогай настаўніка   Выкладае ў асноўным у адпаведнасці з патрабаваннямі лагічнасці і дакладнасці Дапускае асобныя маўленчыя памылкі
Ведае і разумее матэрыял, можа абгрунтаваць свае меркаванні     Тэарэтычныя звесткі падмацоўвае прыкладамі з падручніка   Узнаўляе матэрыял у цэлым   Выкладае тэарэтычны матэрыял, дакладна ўзнаўляючы азначэнні і правілы, дапускае неістотныя памылкі зместавага характару, якія выпраўляе з дапамогай пытанняў настаўніка Выкладае ў цэлым у адпаведнасці з патрабаваннямі лагічнасці і дакладнасці Дапускае асобныя маўленчыя недахопы  
Паказвае поўнае разуменне вучэбнага матэрыялу, уменне аргументавана яго выкладаць   Тэарэтычныя звесткі ілюструе прыкладамі з падручніка і адзінкавымі, якія падабраны самастойна   Узнаўляе матэрыял поўнасцю Выкладае тэарэтычны матэрыял з неістотнымі, самастойна выпраўленымі памылкамі зместавага характару, дакладна ўзнаўляе азначэнні і правілы Выкладае з дастатковай лагічнасцю і дакладнасцю   Дапускае адзінкавыя маўленчыя недахопы  
Паказвае высокую ступень усведамлення вучэбнага матэрыялу, уменне аргументавана яго выкладаць Тэарэтычныя звесткі ілюструе прыкладамі не толькі з падручніка, але і самастойна падабранымі   Поўнасцю ўзнаўляе матэрыял   Правільна выкладае тэарэтычны матэрыял, дакладна ўзнаўляе азначэнні і правілы   Выкладае ў адпаведнасці з патрабаваннямі лагічнасці і дакладнасці Дапускае адзінкавыя і нязначныя маўленчыя недахопы  
Выкладае свабодна, з высокай ступенню ўсведамлення і аргументавансці; робіць самастойныя вывады і абагульненні   Тэарэтычныя звесткі ілюструе прыкладамі не толькі з падручніка, але і самастойна падабранымі     Поўнасцю ўзнаўляе матэрыял   Правільна выкладае тэарэтычны матэрыял, дакладна ўзнаўляе азначэнні і правілы   Выкладае ў поўным аб’ёме ў адпаведнасці з патрабаваннямі лагічнасці і дакладнасці Маўленчых недахопаў не дапускае    

 


Date: 2015-10-19; view: 498; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию