Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності?

1.Економічних заходів оперативного державного регулювання.

2. Рішень недержавних органів управління у межах статутних доку­
ментів.

3. Угод між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

11. Обов'язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоеко­
номічної діяльності підлягають:

1. Контракти в рамках міжнародної кооперації.

2. Експортні контракти по українських товарах у країни ЄС.

3. Бартерні контракти.

12. До економічних регуляторів зовнішньоекономічної ді­
яльності відноситься:

1. Система митного регулювання.

2. Розробка і встановлення податків усфері зовнішньоекономічних

зв'язків.

3. Система нетарифного регулювання.


У Р33* суперечностей між правовими нормами міжна-одрого законодавства і національними правовими нормами

домінує:

1 Норма міжнародного права. ? Норма національного права. З Правова норма законодавства третьої країни.

Який орган встановлює і змінює ставки ввізного мита на підакцизні товари?

1. Кабінет Міністрів України.

2. Верховна Рада України.

3. Міністерство економіки України.

Якою метою здійснюється регулювання зовнішньо-еконгмічної діяльності підприємства?

1. Митний контроль за товарами, що ввозяться або вивозяться з
України.

2. Захист економічних інтересів України.

3. Забезпечення збалансованості економіки та рівноваги на внутрі­
шньому ринку.

16 Завдання системи державного регулювання зовнішньо­економічної діяльності:

1. Нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих товарів.

2. Розвиток конкуренцій та ліквідація монополій у сфері зовнішньо­
економічної діяльності.

3. Створення привабливих умов до залучення іноземного капіталу.

Який правовий режим створює іноземним інвесторам рівні умови діяльності з національними підприємствами?

1.Режим найбільшого сприяння.

2. Національний режим. :

3. Спеціальний режим.


Date: 2015-10-18; view: 163; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию