Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаСловникова робота. З’ясуйте значення термінів: алегорiя, авангардизм, епіфора, водевіль

З’ясуйте значення термінів: алегорiя, авангардизм, епіфора, водевіль.

Теми повідомлень

- Україна у поезіях Володимира Сосюри.

- Патріотична лірика у творчості Володимира Сосюри.

- Інтимна лірика у творчості Володимира Сосюри.

- Проза Володимира Сосюри.

- "Люби свій край, всю душу солов'їну і серця жар йому віддай.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Визначити основні мотиви і настрої поезій.

2. Скласти опорний конспект для розповіді про життя і творчість письменника.

3. Визначити віршовий розмір віршів поета.

4. Вивчити напам’ять одну з поезій:

«Так ніхто не кохав» або „Любіть Україну”.

Завдання для самоконтролю

Виберіть один правильний варіант відповіді:

1. Євген Плужник належав до літературного об'єднання:

а) «Нова генерація»;

б) «Плуг»;

в) «Молодняк»;

г) «Ланка».

2. За жанром поезія «І ось ляжу — родючий гній» — це:

а) сонет;

б) балада;

в) медитація;

г) пісня.

3. До мариністичної лірики належать вірші Є. Плужника:

а) «Вчись у природи творчого спокою»;

б) «Блакитний безум»;

в) «Ніч... а човен — як срібний птах»;

г) «Падає з дерев пожовкле листя».

4. Поезія «Суди мене судом твоїм суворим» написана віршовим розміром:

а) ямбом;

б) хореєм;

в) анапестом;

г) дактилем.

5. Вірш «Вчись у природи творчого спокою» написаний віршовим розміром:

а) ямбом;

б) хореєм;

в) анапестом;

г) амфібрахієм.

6. У рядках «Для вас, історики майбутні, / Наш біль — рядки холодних слів!» використано художній троп:

а) гіперболу;

б) антитезу;

в) епітет;

г) метонімію.

7. Вірш «Річний пісок слідок ноги твоєї» належить до різновиду лірики:

а) пейзажної;

б) мариністичної;

в) інтимної;

г) громадянської.

8. Вкажіть літературний жанр, якого не торкався Є. Плужник:

а) п’єса;

б) поезія;

в) поема;

г) роман.

9. Котрий із віршів В. Сосюри став причиною переслідувань поета:

а) „Білі акації будуть цвісти”;

б) „Васильки»;

в) „Любіть Україну”;

г) «Перемагать і жить».

10. Котрий із віршів В. Сосюри належить до інтимної лірики:а) „Білі акації будуть цвісти”;

б) „Васильки»;

в) „Любіть Україну”;

г) «Перемагать і жить».

11. Кому з відомих поетів належать ці слова:

Дише тихо і легко в синяву вона,

Простягає до зір свої руки…

В день такий на землі розцвітає весна

І тремтить од солодкої муки.

а) П. Тичині;

б) М. Рильському;

в) В. Сосюрі;

г) Є. Плужнику;

r) Малишку.

 

Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:

1. Євгенові Плужнику належать збірки:

а) «Дні»;

б) «Рівновага»;

в) «Замість сонетів і октав»;

г) «Рання осінь».

2. Плужник переклав українською мовою твори:

а) Віктора Гюго;

б) Михайла Шолохова;

в) Антона Чехова;

г) Миколи Гоголя.

3. Медитаціям Плужника притаманні такі риси:

а) порушення екзистенційних питань буття;

б) натуралістичність образів;

в) суб'єктивність;

г) аналіз внутрішнього світу героя.

4. Поезія Плужника розвивалася в річищі:

а) неоромантизму;

б) символізму;

в) експресіонізму;

г) імпресіонізму.

5. Ідеєю вірша «... І ось ляжу — родючий гній» є:

а) прославлення самодостатності свого «Я»;

б) утвердження своєї ролі в сьогоденні й поступі історії;

в) заперечення кривавого часу, що знецінює життя людини;

г) віра в незнищенність поезії і краси.

6. Пафос поезії «Для вас, історики майбутні» спрямований проти:

а) применшення ролі митця в суспільстві;

б) примітивної оцінки майбутнім істориком революційних подій в Україні;

в) заперечення героїзму народу в боротьбі за свободу;

г) спотворення духу минулої епохи й прагнень революціонерів оновити життя.

 

Модуль 6. ПРОЗА 20-30-Х РОКІВ.

 

Тема № 1. Проза. Загальний огляд. Творчість Григорія Косинки.

1. Характеристика творчості Григорія Косинки.

2. Зміст та проблематика оповідань: “На золотих богів”, “Мати”: трагедія українського народу у вирі братовбивчої громадянської війни; гуманістичне звучання творів.

3. Нові теми, проблеми, часткова ідеологічна зангажованість.

4. Поглиблення поняття про імпресіонізм.

 

Питання для дискусії

1. Розкажіть про розвиток малих епічних творів та появу великих епічних полотен.

2. Що відомо вам про арешти митців у першій половині 30-х років?

3. Розкажіть про стан української літератури у передвоєнні роки.

4. Які теми піднімає Г. Косинка у своїй творчості?

 
Date: 2015-10-22; view: 1566; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию