Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаСловникова робота. З’ясуйте значення слів: кларнетизм, соціалістичний реалізм, авангардизм, футуризм, кубізм, сюрреалізм

З’ясуйте значення слів: кларнетизм, соціалістичний реалізм, авангардизм, футуризм, кубізм, сюрреалізм, пантеїзм.

Теми повідомлень

- Кларнетизм у творчості П. Тичини.

- "Золотий гомін" – пробудження і передчуття трагедії у ранній творчості

П. Тичини.

- Скорботна нота "Сонячних кларнетів".

 

Завдання для самостійної роботи

1. Вивчити напам’ять:

„Ви знаєте, як липа шелестить...”

2. Прослухайте записи пісень «Балада про ; Крути» Павла Дворського, «Кленова балада» Анатолія Матвійчука І (у виконанні Оксани Білозір), «Остання станція — Крути» Володимира Демченка. Якими мотивами ці пісні співзвучні з поезією «Пам'яті тридцяти» Тичини? У чому полягає загальнолюдський пафос цих творів?

3. Проведіть паралелі між віршами «Арфами, арфами...» Павла Тичини, «Блакитна Панна» Миколи Вороного й картинами «Весна» і Сандро Боттічеллі та «Весна. Велика вода» Ісака Левітана

Завдання для самоконтролю

Виберіть один правильний варіант відповіді:

1. Перша збірка поезій Павла Тичини має назву:

а) «Замість сонетів і октав»;

б) «Вітер з України»;

в) «Сонячні кларнети»;

г) «Плуг».

2. Кларнетизм Тичини уперше виявився у збірці:

а) «Чернігів»;

б) «Плуг»;

в) «Сонячні кларнети»;

г) «І рости, і діяти».

3. «Горобина ніч!/ Одчинились двері — Всі шляхи в крові!» — це рядки з вірша Тичини:

а) «Там тополі у полі»;

б) «Дума про трьох вітрів»;

в) «Одчиняйте двері»;

г) «Квітчастий луг».

4.«Я твій», — десь чують дідугани. / А солов'ї!.. / Та ви вже знаєте, як сплять гаї!» — це рядки з поезії:

а) «Пастелі»;

б) «Енгармонійне»;

в) «Я стою на кручі»;

г) «Ви знаєте, як липа шелестить».

5. «Стану я, гляну я — / скрізь поточки як дзвіночки, жайворон як золотий» — це рядки з вірша Тичини:

а) «Десь надходила весна»;

б) «Гаї шумлять»;

в) «Закучерявилися хмари»;

г) «Арфами, арфами...».

6. «Кохана спить, кохана спить, / Піди збуди, цілуй їй очі» — ці рядки належать: а) Олександрові Олесю;

б) Іванові Франку;в) Миколі Вороному;

г) Павлові Тичині.

7. Трагічні події під Крутами П. Тичина відтворив у вірші:

а) «Як упав же він з коня»;

б) «Відповідь землякам»;

в) «Пам’яти тридцяти»;

г) «Гей, вдарте в струни кобзарі»

8. З яким видом мистецтва найбільше споріднена перша і найвідоміша збірка П.Тичини:

а) живописом;

б) кіно;

в) театром;

г) музикою.

9. Вкажіть поезію, в якій П. Тичина співає гімн весні:

а) «Арфами, арфами»;

б) « Гаї шумлять»;

в) «Світає»;

г) «Ви знаєте, як липа шелестить».

10. Вкажіть прізвище духовного батька П. Тичини:

а) Т. Шевченко;

б) І. Котляревський;

в) Г. Сковорода;

г) І. Вишенський.

Виберіть два чи більше правильних варіантів відповіді:

1. Національне відродження України Тичина оспівав у творах:

а) «На майдані»;

б) «Золотий гомін»;

в) «На могилі Шевченка»;

г) «Арфами, арфами...».

2. У вірші «О панно Інно...» виявилися такі ознаки кларнетизму:

а) реалістична типізація образу;

б) єдність живопису і музики в образі;

в) романтичне узагальнення;

г) милозвучність, обожнення краси.

3. Ідеєю поезії «Одчиняйте двері» є:

а) заклик до боротьби зі злом і кривдою;

б) утвердження героїзму народу в боротьбі за свободу;

в) осудження братовбивчої війни в Україні;

г) прославлення вимріяної нареченої-революції.

4. Поезія «Ви знаєте, як липа шелестить...» належить до лірики:

а) пейзажної;

б) філософської;

в) інтимної;

г) громадянської.

5.У поезії «Арфами, арфами...» в образі весни змальовано:

а) уквітчану віночком дівчину;

б) українську богиню Ладу;

в) весну-Україну;

г) блакитну панну-мрію.

6. Для змалювання образу коханої в поезії «О панно Інно...» застосовано такі художні засоби:

а) живописність образів із музичним їх звучанням;

б) оксиморон;

в) антитеза;

г)метафора.

7. Твір «Пам'яті тридцяти» за жанром — це:

а) медитація;

б) балада;

в) вірш-реквієм;

г) вірш-епітафія.

 

Тема № 2. Творчість Максима Рильського.

1.Характеристика віршів із останніх збірок поета.

2. Поезії: “Коли усе в тумані життєвому...”, “Солодкий світ!..”, “Запахла осінь в’ялим тютюном...”, «Слово про рідну матір»: мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, звеличення любові до рідного краю.

3. ТЛ: філософічність художнього твору.

 

Питання для дискусії

1. Як розкриває поет у своїх віршах тему любові до життя, людей, рідної природи.

2. Розкажіть про наукову та критико-публіцистичну спадщину М. Рильського.

3. Чому були і є популярними твори поета в нашій країні і за рубежем?

4. Чим зумовлено звучання філософських мотивів у пейзажній ліриці Рильського?

5. Що таке пейзажна лірика? Які твори цього жанру є в доробку Рильського?

6. Чим захоплює вас лірика Максима Рильського?

 
Date: 2015-10-22; view: 684; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.03 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию