Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаСловникова робота. Запишіть до словників значення термінів: імпресіонізм, язичництво, гармонія, психологічна новела, поезія в прозі

Запишіть до словників значення термінів: імпресіонізм, язичництво, гармонія, психологічна новела, поезія в прозі, живопис, реальне і фантастичне у творі, ілюзія, містика, естетика.

 

Теми повідомлень

- Митець і суспільство у новелі М. Кцюбинського "Intermezzo ".

- Вічні теми життя у повістях М. Коцюбинського.

- Імпресіонізм у творчості письменника.

Завдання для самоконтролю

Виберіть один правильний варіант відповіді:

1. М. Коцюбинський після закінчення Вінницького реального училища за фахом був:

а) лікарем;

б) вчителем;

в) землеміром;

г) юристом.

2. Визначте кульмінацію новели М. Коцюбинського «Intermezzo»:

а) зустріч митця з селянином; розмова, написана у формі полемічного діалогу, змушує змінити відпочинок на активну працю ліричного героя;

б) прочитана стаття про те, що були засуджені до повішання люди (а митець у цей час їв сливи);

в) подорож ліричного героя кононівськими степами;

г) конфлікт «залізної року міста» і ліричного героя, митця.

3. Вкажіть, який регіон України зображено з етнографічною деталізацією звичаїв і побуту у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»:

а) Чернігівщину;

б) Гуцульщину;

в) Поділля;

г) Бойківщину.

4. Вкажіть найсуттєвіші ознаки новели нового типу у творчості

М. Коцюбинського:

а) драматизм та експресивність;

б) ліризм та експресивність;

в) ліризм і психологізм;

г) психологізм і науковий реалізм.

5. Вкажіть мистецький напрям, що мав основним завданням витончене відтворення особистісних вражень і спостережень, мінливих відчуттів та переживань, що зумовило ліризацію епічної розповіді, розширення функцій внутрішнього монологу, естетичної функції кольорів, звукових барв і тонів, в рамках якого працював М. Коцюбинський:

а) сентименталізм;

б) романтизм;

в) експресіонізм;

г) імпресіонізм.

6. З’ясуйте, що спричинює протиставлення взаємин і почуттів Івана з Марічкою та з Палагною за повістю «Тіні забутих предків»:

а) майнові статки родин Марічки та Палагни, через що для Івана розумніше було поєднати свою долю з Палагною;б) чуттєва, душевна гармонія між Марічкою та Іваном і життя заради «ґаздування» з Палагною;

в) вікова різниця між жінками, що змушує Івана обирати Палагну, страшу жінку;

г) кохання Івана до Марічки та відсутність кохання до Палагни.

7. У чому полягає новизна оповідної манери М. Коцюбинського у новелі «Intermezzo»:

а) у монолозі, який сприяє максимально конкретному, реалістичному змалюванню навколишньої дійсності;

б) у монолозі («потоці свідомості»), що розкриває різнорівневий рух людської свідомості через тезу-антитезу-синтез;

в) у внутрішньому діалозі, що розкриває суперечності внутрішнього життя людини;

г) у назві та іменах дійових персонажів.

8. Вкажіть, про кого йдеться у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»:

а) про інтелігента, який відчуває тимчасову втому від напруженої просвітницької праці на ниві культурного розвитку;

б) про людину, яку втомило місто з усією складністю і багатогранністю його проблем і яка прагне заспокоєння, усамітнення в кононівських степах;

в) про громадського діяча, який хоч і відчуває втому, але постійно думає про різні політичні форми боротьби за соціальну справедливість;

г) про митця, який відчуває емоційне виснаження після тривалої, але плідної праці.

 

Тема № 3. Творчість Ольги Кобилянської. Повість "Земля".

1. Повість „Земля” - психологічне трактування вічних загальнолюдських проблем на українському матеріалі: проблема зв’язку людини із землею.

2. Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства.

3. Характеристика образів повісті „Земля”.

4. Цінності народної моралі в образах повісті.

5. Можливість подолання влади землі виокремленням інтелігенції із селянської верстви.

 

Питання для дискусії

1. Чому Д. Павличко назвав мовний вибір Ольги Кобилянської "справжнім подвигом " письменниці?

2. Що зближує творчість письменниці з творчістю тогочасних українських митців, а що вирізняє?

3. Які проблеми порушено у повісті "Земля"?

4. Хто з українських та зарубіжних письменників звертався до теми влади землі над селянином?

5. Чи розв'язала проблему влади землі над селянином авторка? Які шляхи вирішення цієї проблеми бачите ви?
Date: 2015-10-22; view: 755; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.019 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию