Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 12 Використання інформаційних систем на підприємствах

Інформаційна технологія — це: б) система методів і способів збору, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації;

Інформаційна технологія — це: б) система методів і способів збору, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації;

Місія інформаційних систем: в) виробництво інформації, що її потребує організація для забезпечення ефективного управління всіма своїми ресурсами, створення інформаційного і технічного середовища для здійснення управління організацією.

До засобів контролю за ходом виконання проекту належать: а) засоби відстежування стану задач проекту;

До засобів опису комплексу робіт проекту, зв’язків між роботами та їхніх часових характеристик належать: г) багаторівневе подання проекту; д) засоби встановлення логічних зв’язків між задачами.

Призначення модуля розділу “модель Монте-Карло”: в) дозволяє провести статистичний аналіз визначення ступеня впливу випадкових факторів на показники ефективності проекту;

Призначення модуля розділу “Аналізу беззбитковості”: а) полягає у визначенні обсягу збуту продукції, при якому витрати повністю перекриваються доходами від її продажу;

Призначення модуля розділу “Рознесення витрат”: г) призначений для аналізу ефективності роботи підрозділів підприємства і визначення собівартості окремих видів продукції;

Комп’ютерна програма, основна суть якої зводиться до того, що прогнозування, планування та контроль виробництва здійснюються по всьому циклу, починаючи від закупівлі сировини і закінчуючи відвантаженням товару споживачеві — це: а)планування виробничих ресурсів;

Стандарт MRP II ділить сфери окремих функцій (процедур) на два рівні: б) необхідний та додатковий;

Інформаційна технологія реалізується в межах: а) інформаційної системи;

В основі інформаційної системи покладено: а) процес виробництва інформації;

До засобів контролю за ходом виконання проекту входять: а) засоби відстежування стану задач проекту, засоби контролю над фактичним використанням ресурсів;Організаційно-структурна схема програми Project Expert містить: а) 9 розділів;

PERT–діаграма — це: а) сіткова (мережна) діаграма;

Модуль “модель Монте-Карло” дозволяє: а) провести статистичний аналіз визначення ступеня впливу випадкових факторів на показники ефективності проекту;

Функціональний блок “Управління на рівні виробничого цеху” відповідно до стандарту MRP II містить : а) оперативні плани-графіки випуску продукції терміном від кількох днів до одного місяця;

Функціональний блок “Бізнес планування ” відповідно до стандарту MRP II містить: а) формування довгострокових та середньострокових планів, виражених в грошовому виразі;

Для цілей автоматизації бізнес-планування використовують такі прикладні програмні продукти: а) СOFMAR, Project Expert, MRP II;

 

 
Date: 2015-09-27; view: 810; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию