Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 6 Персонал і оплата праці

Вартісні показники продуктивності праці розраховуються з врахуванням: а) загальної вартості виробленої продукції, обсягу продажу, доданої вартості;

Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників-погодинників необхідно знати: а) чисельність працюючих, годину тарифну ставку 1 розряду, дійсний фонд робочого часу і середні тарифні коефіцієнти;

Для розрахунку планового фонду тарифної заробітної плати робітників-відрядників необхідно знати: в) годинні тарифні ставки і відпрацьований час.

За нормованої трудомісткості роботи облікова кількість робітників обчислюється: в) діленням нормативної трудомісткості роботи на фонд часу одного робітника з урахуванням коефіцієнта виконання норм;

За умов, коли кількісний результат процесу визначається машинною системою і висуваються високі вимоги до якості праці, оптимальною є оплата праці: д) погодинна преміальна.

Заробітна плата бригади розраховується на основі:б) бригадної розцінки на кожну з операцій;в) обсягу виконання кожного виду продукції;

Нарахована загальна зарплата за кінцевим колективним результатом розподіляється між працівниками пропорційно: б) кількості відпрацьованих днів і КТУ;г) тарифним розрядам працівників;

Недоліком натуральних вимірників продуктивності праці є: а) різнорідність продукції, що випускається більшістю галузей промислового виробництва;

Основний заробіток працівника за почасової оплати праці визначається: а) відпрацьованим часом і тарифною ставкою;

Основним критерієм оптимальної кількості обслуговуючого персоналу певної операційної системи є: б) завантаження системи;

Персонал підприємства — це: в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навики роботи;

Плановий фонд заробітної плати — це: б) сума грошей для оплати праці всіх працюючих, зайнятих виконанням виробничого плану.

Планування продуктивності праці та заробітної плати включає такі показники: а) чисельність і склад працюючих;в) фонд заробітної плати;д) завдання щодо підвищення продуктивності праці.Планування фонду заробітної плати спеціалістів і службовців здійснюється на основі: б) штатного розпису і посадових окладів;

При плануванні зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати необхідно дотримуватися таких пропорцій: в) темпи зростання продуктивності праці мають випереджати темпи зростання середньої заробітної плати.

Продуктивність праці — це:а) показник, що характеризує ефективність праці;б) здатність праці випускати певну кількість продукції за одиницю часу;

Рівень продуктивності праці можна охарактеризувати показником: б) виробіток;

Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають: б) персоналом підприємства;

У разі відрядної оплати праці основний заробіток працівника визначається: в) обсягом виконаної роботи у натуральному вимірі та відрядною розцінкою;

Умовність поділу робітників на основні і допоміжні пояснюється: г) зростання складності робіт по обслуговуванню виробництва.

Умовно-натуральні вимірники продуктивності праці використовуються у випадках, коли:а) підприємство виготовляє різний асортимент продукції в межах встановленої номенклатури;б) продукція відрізняється окремими характеристиками;

Чисельність керівників, спеціалістів і службовців визначається: в) на основі затвердженого на підприємстві штатного розпису, в якому встановлюється кількість працівників по кожній з указаних груп згідно діючих нормативів чисельності;

Яка із основних форм заробітної плати є економічно найвигіднішою: в) відрядна чи погодинна залежно від умов виробництва.

Яким показником вимірюється продуктивність праці у промисловості і відображається у статистичній звітності? в) кількістю виробленої продукції одним працівником промислово-виробничого персоналу за одиницю часу.

Які основні методи використовуються при плануванні продуктивності праці: а) пофакторний метод; б) метод прямого розрахунку;
Date: 2015-09-27; view: 4277; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию