Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 7 Виробнича інфраструктура

Виробнича інфраструктура підприємства — це: 1) а) сукупність підрозділів, які своєю діяльністю створюють умови для нормального перебігу виробничого процесу;

До основних цехів підприємства відносять: 3) б) ливарні; г) складальні;

Перелічіть основні завдання ремонтного господарства на підприємстві: 2) б) модернізація обладнання; г) ремонт та раціональна експлуатація обладнання.

До допоміжних цехів підприємства відносять: 1) а) ремонтно-механічний; в) інструментальний; г) гальванічний;

Планово-попереджувальний ремонт передбачає здійснення ремонтів: г) середнього; є) капітального;

До допоміжних і обслуговуючих цехів відносять: 1) а) ремонтні; б) механіко-ремонтні; в) енерго-ремонтні; є) санітарно-гігієнічні.

Назвіть нормативи, що використовуються у системі планово-попереджувального ремонту: 2) в) міжремонтний період; г) міжоглядовий період;

З якою метою на підприємстві розробляють схеми вантажопотоків? 3) в) для організації і планування транспортного господарства.

Трудомісткість ремонтних робіт залежить від: 3) а)кількості одиниць устаткування; д) категорії ремонтної складності устаткування.

Загальна потреба в енергоресурсах включає потребу в електроенергії: 3) а) рушійній; б) технологічній; в) освітлювальній;

В енергетичних балансах відображаються: 1) а) джерела надходження енергоресурсів; г) напрямки використання енергоресурсів;

Кількість складів на підприємстві залежить від: 1) а) спеціалізації виробництва; г) масштабів виробництва;

Спеціалізовані складські приміщення створюють для: 1) г) зберігання однорідних металів, матеріалів, сировини, продукції;

Виробничу програму транспортного цеху розробляють: 2) б) економічна служба та технічне бюро транспортного цеху

Енергетичний баланс — це: 1) а) система взаємопов’язаних показників виробництва, отримання й розподілу різних видів енергії та палива;

Виробнича програма транспортного цеху складається: 1) а) з обсягів транспортних послуг у натуральному та вартісному вираженні;

На підприємствах доцільно створювати такі види складів: 3) а) матеріальні; б) виробничі; г) збутові;Вкажіть правильну відповідь: 1) а) економія або перевитрати енергоресурсів визначаються на основі складання балансу енергоресурсів;

Норма витрат інструменту враховує: 4) а) стійкість інструменту; б) кількість інструментів, необхідних для виробництва продукції; в) кількість часу, необхідного для виготовлення одиниці продукції; г) усі відповіді правильні.

Комплекс цехів, дільниць, господарств та служб, які обслуговують основне виробництво та створюють сприятливі умови для його ефективного функціонування: в) виробнича інфраструктура.

Ремонтна служба: б) забезпечує ефективність використання устаткування шляхом застосування системи планово-запобіжних заходів та проведення якісного ремонту устаткування;

Інструментальне господарство: а) забезпечує виробничий процес високоякісним інструментом і оснасткою, сприяє підвищенню рівня технологічності виробів і зниженню трудомісткості їх виготовлення;

Енергетичне господарство: в) забезпечує всіма видами енергії при дотриманні режиму економії витрат;

Складське господарство: г) забезпечує ритмічне протікання виробничого процесу шляхом своєчасного і комплексного забезпечення матеріалами, сировиною, заготовками та організовує їх надійне та якісне зберігання.

Комплекс операцій, спрямованих на підтримування в робочому стані устаткування і забезпечення його технічних параметрів у процесі експлуатації: д) технічне обслуговування.

Заміна невеликої кількості деталей, що швидко спрацьовуються, та регулювання механізмів для забезпечення нормальної роботи устаткування: а) поточний ремонт;

Часткове розбирання агрегату, заміна і ремонт окремих складальних вузлів і механізмів, складання, регулювання та випробування під навантаженням: б) середній ремонт;

Передбачає повне розбирання агрегату, дефектування, заміна або ремонт складальних одиниць із наступним складанням, регулюванням та випробуванням на всіх режимах роботи: в) капітальний ремонт;

Ремонти що пов’язані з аваріями устаткування називаються: г) позапланові ремонти;

Основним завданням енергетичного господарства є: в) систематичне та безперебійне забезпечення основного та допоміжного виробництв різними видами енергії.

Електромеханічний цех: д) займається організацією та проведенням капітальних ремонтів електрообладнання і електроапаратури, виготовлення окремих видів нового обладнання та запчастин.

Теплосиловий цех: а) займається виробництвом теплоенергії, подачею та розподілом пари, збиранням та поверненням конденсату, забезпеченням підприємства гарячою водою;

Цех водопостачання: б) забезпечує свіжою питною водою, виконує організацію оборотного водопостачання;

Газокомпресорний цех: в) здійснює постачання газу через трубопроводи до виробничого підприємства, забезпечує роботу заводської газогенераторної станції, підготовку та подачу стисненого повітря;

Цех зв’язку: г) забезпечує телефонним та радіозв’язком, здійснює технічне обслуговування та ремонт АТС підприємства, радіотелевізійної мережі;Загальна кількість вантажу, який переміщається на даному підприємстві за певний проміжок часу: а) вантажооборот;

Обсяг вантажів (т, шт., кг), які перевозять транспортні засоби у певному напрямку на задану відстань за певний проміжок часу: б) вантажопотік;

Основне завдання транспортного цеху: г) забезпечення чіткого та безперебійного функціонування виробничих технологічних процесів.

План обсягу перевезень: а) складається із обсягів послуг у натуральному та вартісному вираженнях;

Міжцехове планування включає: а) встановлення цехам виробничих завдань, забезпечення узгодженості у роботі цехів;

Які основні прогресивні методи ведення ремонтів: в) послідовно-вузловий, агрегатний, індустріальний;

Основні завдання ремонтного господарства на підприємстві: б) модернізація обладнання;

Планово-попереджувальний ремонт передбачає здійснення ремонтів: а) планового, капітального, середнього;

Трудомісткість ремонтних робіт залежить від: а) кількості одиниць устаткування;

Загальна потреба в енергоресурсах включає потребу в електроенергії: а) рушійній, технологічній, освітлювальній;

Внутрішньоцехове планування містить: а) розробку виробничих завдань для виробничих дільниць, інших робочих місць; б) складання планових завдань на місяць і більш короткі строки; в) координацію роботи пов’язаних дільниць, ліній, робочих місць; г) регулювання роботи допоміжних служб цеху із забезпеченням основного виробництва; д) всі твердження є вірними.

В енергетичних балансах відображаються: а) джерела надходження енергоресурсів;

Витрати палива на 100 км пробігу автомобіля відносяться до: 1) норм витратресурсів; 2) норм режиму витрат; 3) нормативів ефективності.

З якою метою на підприємстві розробляють схеми вантажопотоків? 3) в) для організації і планування транспортного господарства.

Виробничу програму транспортного цеху розробляють: 2) б) економічна служба та технічне бюро транспортного цеху;
Date: 2015-09-27; view: 2087; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию