Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Арнайы педагогика» пәні бойынша емтихан сұрақтары

1. Функционалды дислалия. Оның себептерін ашыңыз.

2. Сөйлеу тілінің бұзылуларында әлеуметтік факторлардың ролін ашыңыз.

3. «Кереңдер», «нашар еститіндер», әкейін керең болғандарәұғымдарға анықтама беріңіз.

4. Ерте пайда болған кереңдікті сипаттап беріңіз.

5. Логопедиялық жұмыстың арнайы қағидаларының мазмұның ашыңыз.

6. Интеллектісі бұзылған балаларды әлеуметтік реабилитациялау жолдарын атап шығыңыз.

7. Тіл кемістіктердің негізгі классификацияларын атаңыз.

8. Естудің бұзылуының себептерін атап шығыңыз.

9. Арнайы мектептердің түрлері, әр түрінің ерекшеліктерін ашып беріңіз.

10. Арнайы мектептегі сабақтың жалпы мектептегі сабақтан негізгі айырмашылығын көрсетіңіз.

11. Шерешевский – Тернер синдромын сипаттап беріңіз.

12. «Инфантилизм» түсінігінің анықтамасын беріңіз.

13. Клайнфельтер синдромына жалпы сипаттама беріңіз.

14. Л.С.Выготскийдың «жақын аймақтағы дамуы» туралы айтқан пікірі.

15. Коррекциялы педагогиканың жалпы педагогикадан айырмашылығын юөліп көрсетіңіз.

16. ПДК балалармен жүргізілетін коррекциялық – тәрбиелік жұмыстың негізгі қағидаларының мазмұның ашыңыз.

17. Фенилкетонурияға сипаттама беріңіз.

18. Тірек – қимыл аппарты бұзылған балалардың ерекшеліктерін көрсетіңіз.

19. Күрделі кемістіктері бар балаларға коррекциялық көмек көрсету жолдары.

20. Керең оқушының нашар еститін оқушыдан айырмашылығы.

21. Пренаталдық, наталдық және постнаталдық себептері.

22. Олигофреняның патология мен патогенезін ашып көрсетіңіз.

23. Механикалық дислалия. Оның себептерін ашыңыз.

24. «Баланың аномальді»дамуындағы біріншілік кемістік және екіншілік ауытқу теориясының мәнің ашыңыз.

25. Л.С.Выготскийдың дефектлогияға қосқан үлесі жайлы атап көрсетіңіз.

26. Көрмейтін және нашар көретін балалардың психолого-педагогикалық сипаттамасын ашып көрсетіңіз.

27. Баланың компенсаторлық мүмкіндіктері туралы айтып беріңіз.

28. Қазіргі арнайы педагогиканың салалары туралы айтып беріңіз.

29. Есту кемістігі бар балалар мектебіндегі негізгі оқытушылық тәрбиелік иіндеттерді атаңыз.

30. «Көру анализаторы», «көз өткірлігі», «қылилық», «амблиопия», «соқыр», «нашар көретін», «тифлотехника» - деген ұғымдарға түсініктеме беріңіз.

31. Баланың тілдік функциясының дамуының критикалық кезеңдерін атаңыз.

32. Олигофренопедагогиканың пәні және міндеттері туралы айтып беріңіз.

33. «Актуальды даму аймағы», «жақын аймақтағы даму» ұғымдарын ашыңыз және олардың сурдопедагогика үшін маңызын көрсетіңіз.

34. Сөйлеу тіл кемістіктерінің негізгі себептерің атап ашыңыз.

35. Интеллектісі бұзылған балаларды әлеуметтік реабилитациялау жолдарын атаңыз.

36. Күрделі кемістікке аныктама беріңіз.

37. Сурдопедагогиканың теориялық негіздері және басқа ғылымдармен байланысын көрсетіңіз.

38. Психикалық дамуы кешеуілдеген балаларға сипаттама беріңіз.

39. Керең оқушының нашар еститін оқушыдан айырмашылығын көрсетіңіз.

40. Қазіргі тифлопедагогиканың білімнің басқа салалармен ең маңызды пәнаралық байланыстарын бөліп көрсетіңіз.

41. Естуді зерттеу әдістерін сипаттаңыз.

42. Кеміс дамудың түрлі формасына компенсация ерекшелігін көрсетіңіз.

43. Сөйлеу қатынасының әлеуметтік аспектісіне мінездеме беріңіз.

44. Клайнфельтер синдромы кезіндегі олигофренияны сипаттаңыз.

45. Есту кемстігі бар оқушыларға қатысты «коррекция», «компенсация» және «адаптация» ұғымдарына анықтама беріңіз.

46. Дислалияға сипаттама беріңіз.

47. Олигофрениялық емес этиологиялы зияты дамымағандық түрлерін атап шығыңыз.

48. Көру кемістігі бар балаларға қатысты «коррекция», «компенсация» және «адаптация» ұғымдарына анықтама беріңіз.

49. Фенилкетонурия балаларға психологоөпедагогикалық сипаттама беріңіз.

50. Зияты дамымаған балаларға психолого-педагогикалық сипаттама беріңіз.

51. Р.М.Боскистің педагогикалық классификациясының негізгі теоретикалық негіздерін бөліп көрсетіңіз.

52. Сурдопедагогиканың әдістерін атаңыз.

53. Көмекші мектептің негізгі оқыту – тәрбиелеу міңдеттерін атаңыз.

54. «Аномальды бала» және «аномальды даму» ұғымдарының мазмұның ашыңыз.

55. Логопедиядағы түсінік – категориялық аппараты.

56. Л.В.Нейманның классификациясы бойынша нашар есту дәрежесі мен естімеу топтарын анықтаудың негізгі критерийлерін атап көрсетіңіз.

57. Көру бұзылған балалардың әлеуметтік бейімделу жолдарын түсіндіріңіз.

58. В.А.Лапшин, Б.П.Пузановтың мүмкіншілігі шектеулі тұлғаларды топтастыруына сипаттама беріңіз.

59. Тұтығуға сипаттама беріңіз.

60. «Нашар есту және естімеу» ұғымдарына анықтама беріңіз.

61. Көру анализаторы бұзылған балаларды оқыту спецификасы.

62. Есту анализаторы бұзылған балаларды оқыту спецификасы.

63. Есту кемістігі бар адамдардың психолого-педагогикалық классификациясы.

64. Көру қабілеті бұзылуының классификациясы.

65. Соқыр және нашар көретін балаларды оқыту және тәрбиелеудің арнайы міндеттері.

66. Керең және нашар еститің балаларды оқыту және тәрбиелеудің арнайы міндеттері.

67. Дефектология - педагогика ғылымының бір саласы.

68. Адам дамуында биологиялық және әлеуметтік фактордың әсері.

69. Сурдопедагогиканың пәні, мақсаты, міндеттері.

70. Талдықорған қаласындағы арнайы мекемелерге сипаттама.

71. Дефектологияның басқа ғылымдармен байланысы.

72. Олигофренопедагогиканың пәні, мақсаты, міндеттері.

73. Сөйлеу тілі бұзылуының клинико-педагогикалық классификациясы.

74. Логопедия пәні, міндеті және әдістері.

75. Балалардың церебральды параличінің негізгі себептері.

76. БЦП балалардың қозғалыс функцияларының бұзылу мінездемесі.

77. Дамудың күрделі кемістігі туралы түсінік.

78. «Реабилитация», «адаптация», «компенсация», «коррекция» түсініктерінің анықтамасы.

79. Арнайы білім беретін мекемелерде оқыту және тәрбиелеудің негізгі әдістері.

80. ПДК-ның клиникалық формасы ретіндегі инфантилизмге мінездеме.

Date: 2015-09-02; view: 3552; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию