Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІСПАНСЬКА МОВА, 3 КЛАС

Сфери спилкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Освітня Публічна Особистісна Я, моя сім’я і друзі     Відпочинок і дозвілля Людина Природа і навколишнє середовище Свята та традиції   Школа - представляти співрозмовників / третіх осіб; - запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу; - описувати когось / щось; - запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання; - повідомляти про смаки, уподобання; - виражати своє ставлення до когось / чогось; - запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення; - робити пропозицію та реагувати на неї; - запитувати з метою отримання більш детальної інформації; - визначати час; ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? Tiene … Es alta, rubia ... ¿Qué es? Es alumno (a), ucraniano(a). ¿Dónde vive? ¿Cómo es la clase? Me (te, ...) gusta(n), encanta(n). Prefiero... ¿Qué te parece…? Me parece bonito ... Por la mañana /a menudo/a veces me levanto… ¿Qué hora es? ¿A qué hora ...? Te invito… Te felicito con ... Dame, por favor /¿me das …? Aquí lo (la) tienes. Dime (dígame), por favor… Te toca (os toca) ... (Muchas) gracias (por) ... De nada. Vale. Bravo. ¡Qué bien! ¡Qué pena! Es magnífico, fantástico... ¡Oye!¡Vaya!¡Hurra!¡Ojo! ¡Ay! Людина Опис зовнішності Професії. Числа до 100 Щоденні обов’язки Дім, квартира Умеблювання Захоплення Навчальні предмети Свята   Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях). Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. Дієслово: Presente, Pretérito Perfecto de Indicativo; займенникові дієслова конструкції: ir a + інфінітив, estar + герундій дієслова індивідуального дієвідмінювання в Presente Іменник: рід, число. Прикметник: рід, число. Прийменник: часу, напрямку, місця (a, en, de, sobre, delante (de), detrás (de), debajo (de), entre, cerca (de), lejos (de), junto (a)). Прислівник: часу (hoy, mañana, ahora, después, tarde, temprano); місця (aquí, cerca, lejos). Займенник: особові, присвійні, вказівні (este, esta, esto(a, os, as). Артикль: неозначений, означений Числівники: кількісні (1-100), порядкові (1°-10°). Сполучники: y(e), pero. Питальні слова: ¿Dónde?, ¿A dónde?, ¿De dónde?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Quién(es)?, ¿A quién(es)?, ¿Con quién(es)?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto(s), ¿Cómo? Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.   Наголос у словах і реченнях. - знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям; - вживання та вибір привітань; - вживання та вибір форм звертання; - вживання та вибір вигуків   Правила ввічливості     - розрізняти і продукувати звуки та звукові відрізки; - уважно стежити за презентованою інформацією; - ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; - активно застосовувати мову, що вивчається -сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо)Date: 2015-08-24; view: 42; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию