Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зразки типових завдань поточного контролю

Поточний контроль проводиться за тестами, які розміщені в комп’ютерній базі економіко-правового факультету.

Приклади тестів:

Цивільний процес - це

а)урегульована законом діяльність суду загальної юрисдикції з розгляду цивільної справи;

б)урегульована законом діяльність суду з розгляду економічних спорів;

в)урегульована законом діяльність у суді сторін з розгляду цивільно-правового спору;

г)урегульована нормами цивільно-процесуального права діяльність суду й учасників судочинства;

д)урегульована законом діяльність державних виконавців.

 

Яка із зазначених частин судочинства є його стадією?

а)окреме провадження;

б)апеляційне провадження;

в)провадження за участю іноземного елемента;

г)провадження по справах, що виникає з адміністративних правопорушень;

 

Який вид цивільного судочинства вважається головним, визначальним?

а)провадження по справах, що виникає з адміністративно - правових відносин;

б)окреме провадження;

в)позовне провадження;

г)провадження в третейському суді.

 


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Право на звернення до суду за судовим захистом.

2. Розподіл між сторонами обов'язку по доказуванню.

3. Належність доказів та допустимість засобів доказування у цивільному процесі.

4. Реалізація конституційних принципів правосуддя у цивільному судочинстві.

5. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

6. Процесуально-правовий статус свідка в цивільному процесі.

7. Процесуально-правовий статус експерта в цивільному процесі.

8. Процесуально-правовий статус спеціаліста у цивільному процесі.

9. Сторони у цивільному процесі.

10. Участь адвоката у цивільному процесі як договірного представника.

11. Позов та його елементи

12. Порядок підготовки справ до судового розгляду.

13. Порядок розгляду справ у суді першої інстанції.

14. Особливості призначення експертизи у цивільних справах.

15. Особливості розгляду справ про захист честі, гідності та ділової репутації.

16. Особливості розгляду трудових спорів.17. Справи, які виникають з брачно-сімейних відносин.

18. Особливості розгляду справ про захист права власності.

19. Справи про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом та іншим ушкодженням здоров'я працівнику при виконанні ним трудових обов'язків.

20. Особливості розгляду справ окремого провадження.

21. Представництво у цивільному процесі

22. Оскарження судових рішень, які не набрали законної сили.

23. Провадження у суді апеляційної інстанції.

24. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з винятковими обставинами.

25. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з ново виявленими обставинами.

 


тематика дипломнИх РОБІТ

 

1. Представництво у цивільному судочинстві.

2. Процесуально-правовий статус експерта у цивільному процесі.

3. Позов у цивільному процесі.

4. Правове положення сторін у цивільному процесі.

5. Особливості розгляду справ про захист права власності.

6. Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди, заподіяної працівнику при виконанні ним трудових обов'язків.

7. Особливість перегляду судових рішень, які не набрали законної сили.

8. Участь адвоката у цивільному процесі у суді першої інстанції.

9. Доказування та докази в окремих категоріях справ.

10. Форми участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

11. Представницька функція прокурора у цивільному процесі.

12. Письмові докази.

13. Особливості призначення експертизи у цивільних справах.

14. Суб’єкти доказування у цивільному процесі.

15. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження.

16. Розподіл між сторонами обов’язків по доказуванню.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, метод.

2. Цивільна процесуальна форма.

3. Цивільні процесуальні правовідносини: поняття, елементи, їх загальна характеристики.

4. Конституційні принципи цивільного судочинства.

5. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права та їх характеристика.

6. Принцип змагальності

7. Принцип диспозитивності.

8. Принцип об’єктивної істини.

9. Принцип безпосередності.

10. Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі.

11. Права та обов’язки сторін

12. Процесуальна співучасть у цивільному процесі.

13. Заміна неналежної сторони належною.

14. Процесуальне правонаступництво.

15. Треті особи у цивільному процесі: поняття, ознаки, види.

16. Права та обов’язки третіх осіб.

17. Підстави та форми участі прокурора у цивільному процесі. Його процесуальні права та обов’язки

18. Підстави та форми участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Їх процесуальні права та обов’язки.

19. Інші учасники цивільного процесу. Їх процесуальні права та обов’язки.

20. Представництво у суді: поняття, види, їх загальна характеристика21. Законне представництво.

22. Договірне представництво.

23. Повноваження представника у суді (об’єм та оформлення)

24. Процесуально-правове положення представника у суді першої інстанції, в апеляційному та касаційному провадженні.

25. Поняття судових рас ходів та їх види.

26. Судовий збір. Розмір судового збору, порядок його сплати та звільнення від сплати.

27. Засоби процесуального примусу. Їх характеристика.

28. Поняття процесуальних строків та їх види.

29. Поняття судового доказування.

30. Предмет доказування у цивільних справах.

31. Факти, які не підлягають доказуванню.

32. Поняття доказу у цивільній справі.

33. Класифікація доказів.

34. Поняття та види засобів доказування.

35. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, які допитані в якості свідків, як засіб доказування у цивільних справах.

36. Показання свідка як засіб доказування у цивільних справах. Порядок допиту свідків.

37. Письмові докази: поняття та їх класифікація.

38. Дослідження та оцінка письмових доказів. Повернення оригіналів письмових доказів

39. Речові докази: поняття, порядок дослідження й оцінки.

40. Зберігання та повернення речових доказів.

41. Порядок призначення експертизи у цивільних справах.

42. Висновок експерта як засіб доказування.

43. Належність та допустимість доказів.

44. Забезпечення доказів: способи, порядок.

45. Витребування доказів.

46. Судові доручення щодо збирання доказів.

 


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, метод.

2. Цивільна процесуальна форма.

3. Цивільні процесуальні правовідносини: поняття, елементи, їх загальна характеристики.

4. Конституційні принципи цивільного судочинства.

5. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права та їх характеристика.

6. Принцип змагальності

7. Принцип диспозитивності.

8. Принцип об’єктивної істини.

9. Принцип безпосередності.

10. Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі.

11. Права та обов’язки сторін

12. Процесуальна співучасть у цивільному процесі.

13. Заміна неналежної сторони належною.

14. Процесуальне правонаступництво.

15. Треті особи у цивільному процесі: поняття, ознаки, види.

16. Права та обов’язки третіх осіб.

17. Підстави та форми участі прокурора у цивільному процесі. Його процесуальні права та обов’язки

18. Підстави та форми участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Їх процесуальні права та обов’язки.

19. Інші учасники цивільного процесу. Їх процесуальні права та обов’язки.

20. Представництво у суді: поняття, види, їх загальна характеристика

21. Законне представництво.

22. Договірне представництво.

23. Повноваження представника у суді (об’єм та оформлення)

24. Процесуально-правове положення представника у суді першої інстанції, в апеляційному та касаційному провадженні.

25. Поняття судових рас ходів та їх види.

26. Судовий збір. Розмір судового збору, порядок його сплати та звільнення від сплати.

27. Засоби процесуального примусу. Їх характеристика.

28. Поняття процесуальних строків та їх види.

29. Поняття судового доказування.

30. Предмет доказування у цивільних справах.

31. Факти, які не підлягають доказуванню.

32. Поняття доказу у цивільній справі.

33. Класифікація доказів.

34. Поняття та види засобів доказування.

35. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, які допитані в якості свідків, як засіб доказування у цивільних справах.

36. Показання свідка як засіб доказування у цивільних справах. Порядок допиту свідків.

37. Письмові докази: поняття та їх класифікація.

38. Дослідження та оцінка письмових доказів. Повернення оригіналів письмових доказів

39. Речові докази: поняття, порядок дослідження й оцінки.

40. Зберігання та повернення речових доказів.

41. Порядок призначення експертизи у цивільних справах.

42. Висновок експерта як засіб доказування.

43. Належність та допустимість доказів.

44. Забезпечення доказів: способи, порядок.

45. Витребування доказів.

46. Судові доручення щодо збирання доказів.

47. Цивільна юрисдикція: поняття та види.

48. Поняття та види підсудності цивільних справ

49. Територіальна підсудність, її види.

50. Позовне провадження: загальна характеристика.

51. Позов і його елементи.

52. Види позовів і їх характеристика.

53. Передумови права на пред'явлення позову.

54. Умови реалізації права на пред'явлення позову.

55. Форма і зміст позовної заяви.

56. Зустрічний позов.

57. Заперечення відповідача проти позову.

58. Відкриття провадження у справі: підстава та порядок.

59. Підстави відмови у відкритті провадження у справі.

60. Залишення заяви без руху

61. Підстави для забезпечення позову. Види забезпечення позову.

62. Підготовка справи до судового розгляду.

63. Процесуальні питання, які вирішуються судом у попередньому судовому засіданні.

64. Судовий розгляд як стадія цивільного судочинства. Строки розгляду справ.

65. Частини судового засідання та їх характеристика.

66. Наслідки неявки осіб, викликаних у судове засідання.

67. Підстави для відводу судді й інших учасників процесу.

68. Судові дебати: поняття, послідовність виступів.

69. Фіксування цивільного процесу.

70. Відкладення розгляду справи.

71. Обов'язкове зупинення провадження у справі.

72. Факультативне зупинення провадження у справі.

73. Підстави та наслідки закриття провадження у справі.

74. Залишення заяви без розгляду.

75. Вимоги, які ставляться до судового рішення.

76. Форма і зміст судового рішення.

77. Законна сила судового рішення.

78. Ухвала суду 1-ї інстанції.

79. Заочний розгляд справи.

80. Наказне провадження. Його особливість і відмінність від інших видів провадження.

81. Поняття і загальна характеристика окремого провадження.

82. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною.

83. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

85. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

86. Відновлення втраченого судового провадження.

87. Право апеляційного оскарження.

88. Строк і порядок апеляційного оскарження судових рішень.

89. Форма і зміст апеляційної скарги.

90. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції.

91. Повноваження апеляційного суду.

92. Право касаційного оскарження.

93. Строк і порядок касаційного оскарження.

94. Форма і зміст касаційної скарги.

95. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

96. Повноваження суду касаційної інстанції.

97. Перегляд судових рішень Верховним Судом України та провадження у зв’яску з ново виявленими обставинами.

98. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів

99. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.

100. Провадження у справах за участю іноземних осіб.

 

 
Date: 2015-07-27; view: 404; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию