Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 20. Окреме провадженя

Поняття і сутність окремого провадження. Відмінність окремого провадження від інших видів цивільного судочинства. Ознаки окремого провадження.

Порядок розгляду справ окремого провадження. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною і відновлення цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, про усиновлення.

Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.

Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Визнання спадщини відумерлою.

Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу.

Розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 

Тема 21. Відновлення втраченого судового провадження

Порядок відновлення втраченого судового провадження. Підсудність та зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження. Наслідки недотримання вимог до змісту заяви.

Підстави відмовлення у відкритті провадження у справі чи залишення заяви без розгляду. Порядок розгляду і вирішення справи про відновлення втраченого судового провадження.

 

Тема 22. Провадження у цивільних справах за участю іноземних осіб

Цивільні процесуальні права та обов’язки іноземних громадян і осіб без громадянства.

Підсудність судам України цивільних справ у спорах за участю іноземних осіб.

Позови до іноземних держав. Виконання судових доручень іноземних судів.

Судові доручення судів у справах за участю іноземних осіб.

 

 

МОДУЛЬ 4. СУДОВІ РІШЕННЯ, ЇХ ПЕРЕГЛЯД І ВИКОНАННЯ

 

Тема 23. Судові рішення

Поняття, значення і види судових рішень.

Зміст судових рішень. Відмінність рішення суду від ухвали.

Вимоги, які пред’являються до рішення суду. Усунення недоліків рішення суду. Законна сила рішення суду. Негайне виконання рішення суду.Поняття та види ухвал суду першої інстанції. Законна сила ухвали суду. Окремі ухвали суду. Їх зміст і значення.

 

Тема 24. Апеляційне провадження

Загальна характеристика апеляційного провадження.

Право апеляційного оскарження і порядок його здійснення. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги.

Підготовка розгляду справи в апеляційній інстанції. Порядок розгляду справи апеляційним судом.

Повноваження апеляційного суду. Підстави для скасування рішень суду першої інстанції.

 

Тема 25. Касаційне провадження

Сутність і значення перегляду рішень суду, ухвал у касаційному порядку. Право касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної скарги.

Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Попередній розгляд справи.

Повноваження суду касаційної інстанції.

Підстави для скасування судових рішень у касаційному порядку.

 

Тема 26 Перегляд судових рішень Верховним Судом України та провадження у зв’яску з ново виявленими обставинами

Підстави, строк і порядок подання заяв про перегляд судових рішень. Вимоги до заяви. Порядок розгляду справ. Повноваження Верховного Суду України.

Підстави перегляду і строки подання заяви про перегляд у зв’язку з новивиявленими обставинами. Форма і зміст заяви. Порядок розгляду заяви про перегляд рішення.

 

Тема 27. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів

Сутність і значення провадження у справах про оскарження рішень третейських судів. Строк, форма і зміст скарги.

Процесуальний порядок розгляду справи про оскарження рішень третейських судів.

 

Тема 28. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень та рішень інших органів

Характеристика місця виконавчого провадження в системі цивільного процесуального права.

Порядок видачі виконавчого листа або судового наказу та їх дубліката.

Порядок поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Термін і порядок відстрочки і розстрочки виконання, зміни чи способу і порядоку виконання рішення.

Судовий контроль за виконанням судових рішень.


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАННЯ ДО НИХDate: 2015-07-27; view: 381; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию