Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

Рекомендоване обмеження фізичних навантажень відповідно до ступеню зниження толерантності до фізичного навантаження в наслідок ішемії міокарда. Більшість хворих потребує направлення на МСЕК в зв’язку з стійкою втратою працездатності.

Після проведення АКШ хворі потребують проведення психофізичної реабілітації в тому числі з санаторним етапом за показаннями. Рекомендовані тренуючи дозовані фізичні навантаження згідно рекомендацій лікаря після отримання результатів навантажувальних тестів.

Медикаментозне лікування хворих на стабільну стено­кардію. Вірогідність лікувальних заходів при стабільній стенокардії напруження слід визначати за «Класифікаційною схемою діагностичних та лікувальних підходів», запропонованою Американським коледжем кардіологів та Американською кардіологічною асоціацією (1999).

А. Дані, доведені високим ступенем вірогідності в багатоцентровнх рандомізованих клінічних дослідженнях.

В. Дані, доведені в рандомізованих клінічних дослідженнях з малою кількістю пацієнтів, або дослідження неповністю рандомізоване.

С. Низький ступінь доказів, який базується на думці експертів (вико­ристовують на початку розроблення відповідних рекомендацій).

Під час лікування хворих на стабільну стенокардію напруження не­обхідно враховувати клас конкретної клінічної ситуації.

Клас І — процедура (діагностики, лікування), ефективність/ корисність якої встановлено.

Клас II — процедура (діагностики, лікування), ефективність/ корисність якої дискутабельна.

Клас Па — більше доказів щодо ефективності.

Клас ІІЬ— менше доказів щодо ефективності.

Клас III - процедура (діагностики, лікування), щодо якої існують докази про її неефективність та шкідливість.

Найчастіше застосовують такі антиангінальпі засоби:

ЛІКУВАННЯ СТЕНОКАРДІЇ:

1. Виявлення і коррекція станів, здатних провокувати винекнення стенокардії або погіршити її перебігее , такі як анемія, скритий тірео­токсикоз, лихоманка, інфекції і тахікардії.

2. Корекція факторів ризику ураження коро­нарних судин, таких як дисліпідемія, гіпертензія, тютюнопаління і діабет.3. Навчання хвороло змін способів життя (зміна работи і активний відпочинок).

4. Медикаментозна терапія:

 

—тільки аспірин і ліпідознижаючі препара­ти мають доказану ефективність в зниженні частоти ускладнень і смертності при стабільній стенокардії напруги;

—нітраты, (бета-блокатори і антагоністи кальція покращують переносимість навантажень і зменшують ви­раженність симптомів захворювання, але їх впливих на выживаємість не доказано.

5. Реваскуляризація шляхом ангіопластики або шунтуючі операції, які показані всім хворим, резистентним до проведенної оптимальної терапії, і хворим з високим ризиком ускладнень, по даним неінвазивних ме­тодик.

Ведения хворих з хронічною стено­кардією напружения базуїться на мнемонічному правилі АВСDЕ:

А — аспірин і антиангінальна терапія

В — (бета-блокатори і артеріальний тиск

С — куріння і холестерин

Б — дієта і діабет

Е — навчання і вправи.

-аспірин за відсутності п/п у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда (ІМ)

(І клас, рівень А);

-аспірин за відсутності п/п у пацієнтів без перенесеного ІМ (ІІ клас, рівень В);

-В-адреноблокатори як початкова терапія за відсутності п/п у пацієнтів з перенесеним ІМ (І клас, рівень В);

-В-адреноблокатори як початкова терапія за відсутності п/п у пацієнтів без перенесеного ІМ (ІІ клас, рівень С);

-ліпідознижувальна терапія у пацієнтів з доведеною ІХС при рівні ХС ЛПНЩ >130 мг/дл при цільовому значенні до 100 мг/дл (І клас, рівень А);

-ліпідознижувальна терапія у пацієнтів з доведеною ІХС при рівні ХС ЛПНЩ 100-129 мг/дл при цільовому значенні до 100 мг/дл (ІІ клас, рівень С);

-інгібітори АПФу всіх пацієнтів з ІХС та супутнім цукровим діабетом (ЦД) або ліво-шлуночковою систолічною дисфункцією (І клас, рівень А);

-інгібітори АПФу всіх пацієнтів з ІХС та супутнім ЦД за відсутності п/п у вигляді важкої хронічної ниркової недостатності (ІІ клас, рівень В);

КОНТРОЛЬ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ПРИ СТАБІЛЬНІЙ СТЕНОКАРДІЇ:

-лікування АГ до наявних рекомендацій (І клас, рівень А);

-відмова від куріння (І клас, рівень В);

-лікування ЦД (І клас, рівень С);

-адекватна програма фізичної реабілітації (І клас, рівень В);

-ліпідознижувальна терапія у пацієнтів з доведеною ІХС (І клас, рівень А);

-зниження маси тіла у пацієнтів з ожирінням за наявності АГ, гіперліпідемії або ЦД

(І клас, рівень С);

Пацієнтам із стенокардією не слід призначати вітаміни С та Е (ІІІ клас, рівень А), хелатну терапію (ІІІ клас, рівень С), препарати часнику, акупунктуру, коензим Q, естроген-замісну терапію у жінок в постменопаузі (ІІІ клас, рівень С).

 


Date: 2015-07-22; view: 200; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию