Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лексичне значення слова, його типи. Характеристика тлумачних словників

Природа лексичних значень слів неоднакова, що особливо виявляється у функціонуванні слова в словосполученнях і реченнях. тому в плані функціонування виділяється три типи лексичних значень:

·​ номінативне значення,

·​ фразеологічно зумовлене значення,

·​ синтаксично зумовлене значення.

Номінативне значення – це основне значення, у якому відображено об’єктивну дійсність. Номінативне значення є стійким. Воно виникло на певному історичному етапі і зберігається впродовж усього розвитку мови.

Проте слова не лише зберігають свої первісні значення, а й можуть набувати інших, що є відгалуженням від головного (це вивідні значення, всі вивідні значення також є номінативними). Наприклад: на базі основного номінативногозначення слова нива (поле, яке обробляють під засів) розвинулося номінативно вивідне значення – назва місця чи галузі діяльності (працювати на мовознавчій ниві).

Фразеологічне значення – це значення слова, яке предметно-логічні зв’язки відбиває опосередковано, реалізується тільки у стійких сполуках – фразеологізмах. Значення фразеологізму не є сумою значень його слів-компонентів. Наприклад слова: байдики, відкоша, ридма, лігма, облизеньвживаються тільки поєднанні з певними словами, які разом творять фразеологізм: бити байдики, дати відкоша, ридма ридати, лігма лежати, піймати облизня.

У деяких випадках фразеологічно зумовленим є лише одне із значень слова, а решта значень вільно функціонує в мові. Наприклад, у стійких словосполуках пасти задніх, правити теревені, шити білими нитками, ляпати язиком, терновий вінок, хресна дорога фразеологічно зумовленим є лише одне із значень дієслів пасти, правити, шити, ляпати та іменників вінок, дорога.

Синтаксично зумовлене значення – це значення, якого набуває слово (вжите переносно) у певному контексті. Таке значення виявляється лише тоді, коли слово виступає лише в певній синтаксичній функції, що впливає на його семантику.

Синтаксично зумовлене значення притаманне найчастіше словам, вжитим переносно для образної характеристики особи, явища, предмета: Ой вигострю товариша, Засуну в халяву. Та піду шукати правди І тієї слави (Т. Шевченко) (товариш – це людина, що спільно з ким-небудь виконує якусь справу, а у Шевченка – це зброя).Тлумачний словник– це універсальний одномовний словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей. Основне завдання словника – опис і нормалізація складу мови. Вели​ким кодифікаційним словником є «Словник української мови» (СУМ) в 11-х томах (1970-1981 pp.). Реєстр словника вміщує лексикографічне багатство «Словаря малороссийского» Павла Білецького-Носенка (1838-1843 pp.), «Малоруско-німецкого словаря» Євгенія Желехівського і Софрона Недільского (1885-1886 pp.), «Словаря української мови» за редакцією Бориса Грінченка (1907-1909 pp.), «Словника мови Шевченка» (1964 p.).

СУМ налічує 135 тис. слів. Словник охоплює вели​кий і різноманітний щодо походження, функціонування і стилістичного використання лексико-фразеологічний матеріал. Щоб наочно та образно розкрити значення слів, подано ілюстрації.

Тлумачні словники можуть бути тематичні, наприклад, Сергій Плачинда «Словник давньоукраїнської міфології», у якому розтлумачено міфи й легенди праукраїнців дохристиянської доби.
Date: 2015-07-01; view: 1006; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию