Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 11. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Основні види самостійної роботи: опрацювання лекцій­ного мате­ріалу, са­мостійне вивчення окремих питань, підготовка реферативних доповідей, підготовка до семі­нарсь­кого заняття, виконання індивідуальних завдань.

 


Рис.2. Схема формування вартості підприємства на основі економічної доданої вартості

 

 

І. Теоретичний матеріал:

а) перелік питань для опрацювання лекційного матеріалу:

1. Сутність і принципи та етапи організації моніторингу поточних можливостей підприємства.

2. Графоаналітичні підходи до моделювання потенціалу підприємства.

3. Реструктуризація підприємства як основа його розвитку.

Форма контролю: опитування на семінарському занятті; тестування; захист рефератів.

б) перелік питань для самостійного вивчення:

1. Ефект синергії та оптимізація структури потенціалу підприємства.

2. Моделі розвитку потенціалу сучасних підприємств.

3. Тенденції розвитку потенціалу сучасних підприємств залежно від специфіки підприємницької діяльності.

Форма контролю: опитування на семінарському занятті; перевірка конспекту в формі тезауруса, в якому надається розшифрування основних формулювань; захист рефератів.

в) основні терміни та поняття:

У результаті вивчення теми студент повинен вільно оперувати наступними основними поняттями:

- моніторинг;

- моніторинг поточних можливостей підприємства;

- принципи організації моніторингу;

- реструктуризація підприємства;

- види реструктуризації підприємства;

- бізнес-діагностика;

- санація;

- приватизація..

Форма контролю: опитування на семінарському занятті; тестування; перевірка конспекту в формі тезауруса, в якому надається розшифрування основних понять.

 


Date: 2015-07-17; view: 139; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию