Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Неозначений артикль a (an)

Неозначений артикль a (an) походить від числівника one і використовується, як правило, з іменником в однині, що позначає обчислювані предмети.

Неозначений артикль у формі літери a використовується з іменниками, що розпочинаються на приголосну, у формі an – лише з іменниками, що розпочинаються на голосну.

Неозначений артикль використовується в наступних випадках:

Узагальнюючі артиклі, на відміну від класифікованих лише відкривають висловлювання, а не вводять нову інформацію.

3. Коли артикль використовується у числовому значенні, виражаючи число “один”:

I shall come in an hour. – Я приїду через (одну) годину.

We could stay in London for only a day. – Ми могли залишитися в Лондоні лише на один день.

Give me a beer, please. – Дайте мені (одне) пиво, будь ласка

Також артиклі в числовому значенні можуть набувати значення “чарка“(одна), “порція“, “різновид” та ін.:

I’d like a whiskey. – Я би хотів віскі (одну чарку).

Let’s drink a coffee or two? – Давай по одній-дві чашці кави?

It is a very expensive wine. – Це дуже дорогий сорт вина.

4. Англійські іменники, що в множині використовуються без артикля, в однині вимагають використання неозначеного артикля:

This is a Chinese character. – Це китайський ієрогліф.

Those are Chinese characters. – Це китайські ієрогліфи.

5. Коли предмет, особа чи поняття вперше згадані в контексті. Вони ще не відомі співрозмовникові або читачеві:

Suddenly I heard a loud cry. - Несподівано я почув гучний крик (чийсь).

In the distance they saw a lake. – Вдалині вони побачили озеро (поки що невідомо яке).

прибули, то побачили розтривожений Париж: розпочалася війна.

Her daughter resembles her a lot: she looks exactly like a young Katherine. – Її дочка дуже схожа на неї: вона виглядає точно так, як молода Катрін.

7. Та у стійких словосполученнях:

a few – трошки, декілька
a little – трошки, небагато
a lot of – багато
a number of - деяка кількість
as a result – у результаті
at a distance of - на відстані
at a loss - у розгубленості
at a speed of - зі швидкістю, на швидкості
at a time - за один раз
for a long / short time – протягом тривалого / короткого часу
in a hurry – квапливо
in a whisper – пошепки
on a large / small scale - у великому / малому масштабі
to go for a walk – піти на прогулянку
to have a good / bad time – добре / погано проводити час

 
Date: 2016-05-14; view: 70; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию