Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Future Perfect Passive

Для утворення Future Perfect Passive необхідно, як і в інших випадках утворення пасивного стану в перфектних часах, додати вставити допоміжне дієслово been. Воно має розміщуватися після конструкції will / shall have та дієсловом з закінченням -ed або у 3 формі. Правило:

Іменник + will / shall have + been + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі

Приклад:

The project will have been completed before the deadline. – Проект буде закінчений перед дедлайном.

 

день і не втомлюватися.

Минулий час
I could (could not, couldn’t) We could (could not, couldn’t)
You could (could not, couldn’t) You could (could not, couldn’t)
He/She/It could (could not, couldn’t) They could (could not, couldn’t)

Приклади:

She could sing when she was a child. – Вона могла співати, коли була дитиною.

He could waltz. – Він міг танцювати вальс.

Can не має форми майбутнього часу, тому в майбутньому часі він може змінюватися на конструкцію be able to, що перекладається як “змогти”, “мати можливість”, перед якою розташовується will:

I will be able to join the expedition. – Я зможу приєднатися до експедиції.

They will be able to leave city tonight. – Вони матимуть змогу полишити місто сьогодні вночі.

Використання модального дієслова Can

Модальне дієслово Can вживається у наступних випадках:

1. Для вираження розумової чи фізичної здатності щось зробити, якогось навичку:

I can speak Spanish. – Я можу розмовляти іспанською.

He can write poems. – Він може писати вірші.

2. Для позначення можливості / не можливості в загальному контексті,

Can you have not seen this film? – Невже ти не бачив цей фільм?

6. У випадках дорікання комусь (використовується в минулій формі – could):

He could at least tell me! – Він міг хоча б сказати мені!

May використовується у значенні ймовірності або дозволу, а а українську мову may перекладається як “могти” і в цьому плані воно схоже на can, хоча в нього є свої відмінності. Так, дієслово may має більший ступінь ймовірності ніж can і є більш формальним.Минула форма дієслова – might.

Форми модального дієслова May

Теперішній час
I may (may not, mayn’t) We may (may not, mayn’t)
You may (may not, mayn’t) You may (mayn’t, may not)
He/She/It may (may not, mayn’t) They may (may not, mayn’t)

Приклади:

He may be upset. – Він може бути розчарованим.

She may wait for him. – Вона може чекати на нього.

Минулий час
I might (might not, mightn’t) We might (might not, mightn’t)
You might (you might not, mightn’t) You might (might not, mightn’t)
He/She/It might (might not, mightn’t) They might (might not, mightn’t)

Приклади:

He might do something stupid. – Він міг зробити щось lehyt.

Для заборони чого-небудь використовується must not (mustn’t).

Форми модального дієслова must

Теперішній та майбутній час
I must (must not, mustn’t) We must (must not, mustn’t)
You must (must not, mustn’t) You must (must not, mustn’t)
He/She/It must (must not, mustn’t) They must (must not, mustn’t)

Must не має окремої форми для минулого часу, тому в минулому часі використовується had to та дієслово у першій формі або must have / should have та третя форма дієслова. В майбутньому часі замість must також можливе використання should.

Приклади:

She must be here. – Вона повинна бути тут. (Теперішній час)

They had to be there at 5 o’clock. – Вона мали бути тут о п’ятій годині. (Минулий час)

He must visit the dentist. – Він має відвідати стоматолога. (Майбутній час)

Використання модального дієслова Must

Модальне дієслово Must вживається у наступних випадках:

1. При вираженні впевненості:

That must be Jerry. They said he was tall with bright red hair. – Це має бути Джері. Вони сказали, що він високий, з світлим кольоровим волоссям.

That must have been the right restaurant. There are no other restaurants on this street. – Це має бути той ресторан. Інших ресторанів на цій вулиці немає.

Форми модального дієслова Have to

 

Have to змінюється за особами та часом:

Теперішній час
Однина Множина
I have to (don’t have to) We have to (don’t have to)
You have to (don’t have to) You have to (don’t have to)
He/She/It has to (doesn’t have to) They have to (don’t have to)

 

Минулий час
Однина Множина
I had to (did not have to) We had to (did not have to)
You had to (did not have to) You had to (did not have to)
He/She/It had to (did not have to) They had to (did not have to)

Використання модального дієслова Have to

Нижче наведені випадки та приклади використання модального дієслова Have to та Have got to:

1. Відмінність у використанні Have to та Have got to невелика. Вона полягає в тому, що перший варіант частіше використовується для позначення повторюваної дії, а другий – для одноразової:I have to visit my parents every month. – Я маю відвідувати батьків кожного місяця.

Tomorrow I have got to visit my parents. – Завтра я маю відвідати батьків.

2. Have to / Have got to використовується для вираження необхідності щось зробити через певні обставини, тобто не з добровільного

має лише одну форму. Якщо він має значення звичайного дієслова (є достатнім), то має різні форми для однини, множини та минулого часу.

Теперішній час (модальне дієслово)
Однина Множина
I need (need not) We need (need not)
You need (need not) You need (need not)
He/She/It need (need not) They need (they need not)

 

Теперішній час (дієслово)
Однина Множина
I need (do not need) We need (do not need)
You need (do not need) You need (do not need)
He/She/It needs (does not need) They need (do not need)

 

Минулий час (дієслово)
Однина Множина
I needed (did not need) We needed (did not need)
You needed (did not need) You needed (did not need)
He/She/It needed (did not need) They needed (did not need)

Використання модального дієслова Need

Модальне дієслово Need означає необхідність і головним чином використовується в заперечних і питальних реченнях, де замінює собою модальне дієслово Must або Have (got) to:

You needn’t that classes. – Тобі не потрібні ці заняття.

Need I go with her? – Мені потрібно йти з нею?

Але майте на увазі, що при відповіді на питання, в якому використано модальне дієслово need, замість нього потрібно використовувати must

1. Для висловлення морального обов’язку (як і модальне дієслово ought to):

We should think about saving nature more often. – Ми повинні частіше думати про зберігання природи.

2. Для висловлення прикрості про щось або ж докору за те, що сталося або не сталося в минулому. В такому разі після модального дієслова додається допоміжне слово have:

I should have visited UK when I had a chance.

3. При порадах та в інструкціях:

You should save more money. – Тобі потрібно відкладати більше грошей.

4. При висловленні висновків, що зроблені на підставі інформації, яка щойно з’явилася:

They landed two hours ago so they should be here soon. – Вони приземлилися 2 години тому, отже скоро вони мають бути тут.

5. У формальних реченнях зі значенням умови, як правило, в письмовій офіційній промові:

Should you need any help, feel free to contact administrator. – Якщо вам потрібна буде будь-яка допомога, то зв’язуйтесь з адміністратором.

Used to - один із модальних дієслів в англійській мові (або напів-модальних, кому як більше подобається), використовується лише у формі минулого часу. Формула його утворення наступна:

Приклад:

I used to go to the beach every day. – Я ходив на пляж кожного дня.

Вираз Used to краще не використовувати у заперечних та питальних

Прийменник

Прийменник – службова частина мови в англійській мові, що відображає просторові, тимчасові, причинні або інші види відносин між двома значущими словами. Іншими словами – відношення іменника до інших слів у реченні.

 

В українській мові подібні відносини між словами можуть виражатися за допомогою відмінків дієслів, але, оскільки в англійській мові дієслово не має відмінків, то їх заміняють прийменники.

Прийменники в англійській мові не можуть змінюватися та використовуватися окремо, а тому не є членами речення. Часто за своїм значенням вони схожі на прислівники та сполучники.

Форми англійських прийменників

Англійські прийменники розподіляються на прості (Simple Prepositions), похідні (Derived Prepositions), складні (Compound Prepositions) та складені / фразові (Composite/Phrasal Prepositions).

1. Більшість англійських прийменників є простими:

at – у
in – в
about – про

2. Похідні прийменники походять від інших частин мови:

concerning – щодо
including - включно
regarding – стосовно

to – давальний відмінок (кому? чому?):

Please, send letter to me again. – Будь ласка, знову відправте мені листа.

Call to mr. Anderson he knows what to do. – Подзвони містеру Андерсену, він знає, що робити.

by – орудний відмінок (ким? чим?):

This house was built by my dad. – цей будинок був побудований моїм батьком.

Series of epic fantasy novels “A Song of Ice and Fire” was written by George R. R. Martin. – Серія фентезійних епічних романів “Пісня льоду та Пламеню” була написана Джорджем мартіном.

with – орудний відмінок (чим?):

I draw this with my pencil. – Я намалював це олівцем.

about – місцевий відмінок (про кого? про що?):

I like stories about Robin Hood. – Мені подобаються історії про Робіна Гуда.

He told us a lot about his journey to USA. – Він розказав нам багато про свою подорож до США

Предлоги направления (to, from, into, out of)

To — к предмету

From — от предмета

I go to the Institute. — Я хожу в Институт.

I come from the theater. — Я иду из театра.

Кроме того: at night — ночью, at noon — днем.

On — для обозначения дней

On Monday — в понедельник, on the fifth of May — пятого мая.

In — 1) для обозначения более длительного отрезка времени

In May — в мае, in 1960 — в 1960 году, in summer — летом

Кроме того: in the morning, in the evening, in the afternoon.

2) через

I’ll be back in two days. — Я вернусь через два дня.

For — 1) в течение, в продолжение

He was doing it for two days. — Он это делал в течение двух дней.

2) на

He has gone away for two days. — Он уехал на два дня.

By — к (обычно с перфектом)

He has come by five o’clock. — Он пришел к пяти часом.

Предлоги, обозначающие отношения, выражаемые в русском языке падежными окончаниями (of, to, by, with)

Of — указывает на отношения, выражаемые в русском языке родительным падежом (кого, чего?)

The roof of the house is red. — Крыша дома красная.

To — указывает на отношения, выражаемые в русском языке дательным

4. у окна - by the window
5. у двери - at the door
6. вокруг стола - round the table
7. далеко от дома - far from the house
8. по ту сторону реки - beyond the river
9. перед нашим офисом - in front of our office
10. напротив моего дома - opposite my house
11. позади меня - behind me
12. над моей головой - adove my head
13. над столом - over the table
14. под кроватью - under the bed
15. под землей - below the ground
16. в школе - in the school
17. в доме - inside the house
18. вне дома - outside the house
19. на столе - on the table
20. на стене - on the wall

Також запам’ятайте використання прийменників місцезнаходження at, in, on з цими словами, оскільки вони не змінюються:

at in on
at home (вдома) in a car (в машині) on a bus (в автобусі)
at work (на роботі) in a taxi (в таксі) on a train (в поїзді)
at school (у школі) in a helicopter (у гелікоптері) on a plane (в літаку)
at university (в університеті) in a boat (у човні) on a ship (на кораблі)
at college (у коледжі) in a lift (у ліфту) on a bicycle, on a motorbike (на велосипеді, на мотоциклі)
at the top (зверху) in the newspaper (в газеті) on a horse, on an elephant (на коні, на слоні)
at the bottom (знизу) in the sky (в небі) on the radio, on television (на радіо ,на телебаченні)
at the side (збоку) in a row (в ряду) on the left, on the right (зліва, справа)
at reception (на приймальні) in the street (на вулиці; проте якщо вулиця широка, допускається вживання on) on the way (на шляху)

 

  • Future Perfect Continuous – Shall / Will + після підмета йде допоміжні дієслова have been
  • Future in the Past – Would

Відповіді на загальне запитання можуть бути як короткими (Yes/No +підмет та допоміжне або модальне дієслово) так і повними. Час при цьому залишається незмінним. Приклади:

Have you been to London? – Yes, I have (Yes, I have been to London). – Ти був у Лондоні? – Так (я був у Лондоні).

Did you buy this car? – Yes, I did (Yes, I bought this car). – Ти купив цю машину? – Так (я купив цю машину).

Do they play football? – No, they don’t (No, they don’t play football). – Вони грають у футбол? – Ні (вони не грають у футбол).

Could you do that? – No, I couldn’t (No, I couldn’t do that). – Ти міг би зробити це? – Ні (ні, я зможу це зробити).

2. Спеціальне запитання (Special Questions)

Спеціальне запитання – це запитання, для отримання додаткової інформації. Це питання завжди розпочинається з питального слова (окрім питальних слів What та Who – вони використовуються у питаннях до підмета). Повний список питальних слів в англійській мові є тут.

Порядок слів у спеціальних запитаннях такий же, як і в загальних, але з одним виключенням: перед допоміжним дієсловом розташовується питальне слово. Приклади:

What did you visit in Kyiv last time? – Що ти в останній час відвідував у Києві?

Where do they go? – Куди вони йдуть?

How did you manage to get tickets? – Як тобі вдалося дістати квитки?

використовуються у розмовній мові, коли співрозмовник “ненароком” намагається з’ясувати якусь інформацію на основі наявних фактів.

1 частина частина розділового питання – це типове стверджувальне речення з типовим порядком слів у ньому: підмет – дієслово – додаток.

2 частина – це допоміжне дієслово у зазначеного у 1 частині часу та підмет. Якщо будуємо питання від твердження, то в 2 частині буде заперечення. Якщо будуємо питання від заперечення, то буде твердження.

Наприклад:

You are playing tennis, aren’t you? – Ти граєш в теніс, чи не так?

He goes to the gym, doesn’t he? – Він ходить в тренажерний зал, чи не так?

Bill isn’t famous person, is he? – Біл не відома персона, чи не так?

They haven’t been to Paris, have they? – Вони не були в Парижі, чи не так?
Date: 2016-05-14; view: 193; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.033 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию