Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


МАРКЕТИНГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

(Реклама та PR-технології в туризмі)

Реклама та PR-технології в системі маркетингових комунікацій.Історичні віхи розвитку реклами. Реклама – основний засіб комплексу маркетингових комунікацій. Функції, класифікація реклами. Коротко з історії PR. Місце і роль реклами та PR-технологій у комплексі інтегрованих маркетингових комунікацій.

Суть і характеристика туристичної реклами в сучасних умовах.Складові реклами: рекламні дослідження, стратегія й тактика реклами. Особливості сучасного рекламного процесу в туризмі. Учасники рекламного процесу (рекламодавці, виробники реклами, розповсюджувачі, споживачі) та їх функції. Специфіка застосування моделі рекламної комунікації у туризмі.

Засоби поширення реклами та розробка рекламного звернення.Засоби поширення реклами та основні вимоги до них. Сутність рекламного звернення, особливості розробки у туризмі. Проблеми рекламної творчості: задум рекламного звернення (графіка, стиль, форма, дизайн, колір). Особливості використання різних рекламних засобів у туризмі (переваги і недоліки). Професійна компетентність менеджера з реклами туристичного підприємства.

Вплив туристичної реклами на туристичний імідж регіону.Поняття «туристичний імідж». Фактори впливу туристичної реклами на туристичний імідж регіону. Діяльність структур, що формують туристичний імідж регіону. Подієвий маркетинг в туризмі. Соціальна реклама у туризмі.

Брендинг у туризмі.Брендинг у туризмі та його комунікативні характеристики. Туристичний бренд та туристичний брендинг: особливості, спільне та відмінне. Розвиток вітчизняного туристичного брендингу. Туристичний бренд України. Туристичний брендинг українських міст та територій (дестинацій).

Рекламний менеджмент у туризмі. Розробка рекламного бюджету та планування рекламної кампанії.Рекламний менеджмент у туризмі: суть, засоби, основні складові, цілі та завдання. Медіапланування: суть, етапи здійснення. Процес сприйняття реклами. Особливості проведення рекламних кампаній: класифікація, цілі, етапи проведення. Контроль рекламної та PR-діяльності. Розробка рекламного бюджету.

Оцінка ефективності реклами.Попереднє тестування і посттестування реклами. Методи оцінки економічної ефективності реклами. Методи оцінки комунікативної ефективності реклами. Методи оцінки психологічної ефективності реклами.

PR – технології в туризмі: суть, місія, можливості.Суть, характеристика, основні цілі PR. Напрями практичної реалізації можливостей PR на рівні функціонування конкретного туристичного підприємства. Особливості організації PR-кампанії в туризмі.

Підготовка персоналу туристичного підприємства до реалізації PR – заходів.Планування PR-заходів туристичним підприємством. Розробка PR – документації. Кваліфікаційні вимоги до персоналу PR-служб туристичних підприємств.

 


Date: 2016-06-09; view: 268; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию