Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Орієнтовна структура організації занять з учнями спеціальної медичної групи

1. Практичне виконання комплексів вправ оздоровчої спря­
мованості для корегування захворювання - до 13 хв (ЗО %).

2. Комплекси дихальних вправ - до 10 хв (22 %).

3. Навчальний матеріал відповідно до теми уроку за сприятли­
вих для учнів умов згідно з лікарськими показаннями - до 15 хв
(33 %).

4. Вправи для зняття психологічних і фізичних навантажень -
до7хв(15%).

Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи містить:

1)обов'язкове навчання з обмеженими навантаженнями на
загальних уроках фізичної культури;

2) навчання за окремою програмою в спеціальній медичній
групі;

3) зважений і узгоджений з лікарем і батьками режим дня,
у тому числі і руховий;

4) участь у заходах фізкультурно-оздоровчої спрямованості в
режимі школи (участь у рухливих перервах, позакласній фіз­
культурно-масовій роботі (свята, екскурсії) за винятком участі в
спортивних змаганнях);

5) використання природних та оздоровчих факторів (загарту­
вання, катання на ковзанах, лижах, плавання (без переохоло­
дження));

6) володіння елементами самоконтролю за станом власного
здоров'я під час самостійних занять.

Виконуючи «Положення про загальноосвітній навчальний за­клад», що затверджене Постановою Кабінету Міністрів № 964 від 14 червня 2000 р., а також посадові інструкції працівників загаль­ноосвітніх навчальних закладів, в організації роботи спеціальної медичної групи слід звернути особливу увагу на:

1) форми роз'яснювальної роботи з батьками й учнями для
усунення морально-психологічного бар'єру, який є одним із най-
впливовіших факторів зниження потенційних можливостей учнів
цієї категорії;

2) покращення матеріально-технічного забезпечення роботи
групи;

3) дотримання вимог ДСанШН 552008-01 при проведенні уро­
ків з фізичної культури для учнів спеціальної медичної групи;


 

'


4)прийоми дійового впливу педагогічного колективу на по-| ліпшення фізичного розвитку й стану здоров'я учнів. :
Date: 2016-02-19; view: 109; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию