Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Інноваційна система управління загальноосвітнім навчальним закладом





1. Педагогічні інновації як новий напрямок у розвитку педагогіки. Якість освіти як результат ефективного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Основні відмінності між загальною системою управління та інноваційною системою управління освітою. Основні позиції (критерії) управління загальноюсередньою освітою, які сприяють забезпеченню її якості.

2. Інноваційна освітня діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Суть та зміст поняття «інноваційний розвиток», «інновація», «управління інноваційним розвитком загальноосвітніх навчальних закладів». Напрями інноваційного розвитку. Групи інновацій: організаційно-технологічні, методичні, процесуальні.

3. Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Визначення поняття «інформатизація освіти». Інформатизація та комп’ютеризація освіти як вирішальний чинник досягнення основних цілей реформування освіти. Інформатизація освіти як одне із пріоритетних державних завдань України. Причини відставання розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями та основними напрямами його розвитку. Шляхи побудови ефективних систем інформатизації освіти.

4. Академічні свободи учасників освітніх правовідносин. Об’єкти академічної свободи. Особливості академічної свободи загальноосвітніх навчальних закладів. Пізнавальна самостійність як мета і засоби її досягнення.

5. Якість як центральна категорія освітянської політики української держави на сучасному етапі. Аналіз цілей політики у сфері якості освіти. Роль «Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті» як форми відображення узагальненої мети розвитку освіти в Україні. Значення цілепокладанняу сфері освітянської політики.

6. Категорія якості і основні поняття. Рівні якості знань. Механізми оцінювання якості знання. Об'єкти вивчення результатів якості освіти. Суб'єкти соціального замовлення, які впливають наформування результату освіти. Причини, які перешкоджають забезпеченню системи якості освіти в Україні.

7. Вимоги до сприяння європейської співпраці в галузі гарантій якості освіти. Інструменти та механізми реалізації державної політики у сфері якості освіти в України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство. Забезпечення та гарантія якості освіти.



8. Управління якістю освіти. Сутність поняття. Рівні управління якістю освіти в Україні (державний, регіональний, субрегіональний, муніципальний та на рівні керівників навчальних закладів). Моніторинг як управлінський інструмент оцінювання результатів якості освіти. Система незалежного оцінювання.

 

Рекомендовані теми рефератів:

1. Управління ЗНЗ на засадах менеджменту освітніх інновацій.

2. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності сучасного ЗНЗ.

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності ЗНЗ.

4. Роль інноваційного підходу у процесі підготовки кадрів щодо забезпечення розвитку системи ЗНЗ.

5. Використання комп’ютерних технологій в управлінні ЗНЗ.

 

Проблемні та логічні завдання:

1. Проаналізувати основні теоретичні підходи до управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу.

2. Розкрити основні характерологічні особливості управління інноваційним розвитком ЗНЗ.

3. Визначити шляхи забезпечення та підвищення якості освіти в українських загальноосвітніх навчальних закладах.

4. Які інструменти регулювання якості освіти слід визнати основними? Чи здатні вони забезпечити як внутрішню оцінку якості, так і її зовнішню оцінку? Чи зберігають вони при цьому повагу до автономії навчального закладу та академічних свобод?

5. Обґрунтуйте твердження: «Навчання – двобічний процес».

6. Як Ви розумієте професійну свідомість?

7. Доведіть думку: «Навчання – один із головних видів діяльності людини».

 






Date: 2016-01-20; view: 217; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию