Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Голос України. – 2014. – 25 жовтня (№ 206)

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91)

4. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар [текст] Станом на 22 вересня 2015 р. / А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 264 с.

5. Про особливості діяльності військових прокуратур: Наказ Генеральної прокуратури України від 29 серпня 2014 р. №12гн (Із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 20.10.2014 №12гн-1) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/

6. Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень: Наказ Генеральної прокуратури України від 28 травня 2015 р. №6гн // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/

7. Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України: підруч. / [Є.М. Блажівський, М.К. Якимчук, І.М. Козьяков, І.М. Європіна та ін. – К.: Алерта, 2013. – 486 с.

8. Підручник Прокуратура України / [Бесчастний В. М., Мичко М. І., Філонов О. В., Субботін В. М., Титов А. М., Горбачов В. П., Кременовська І. В.] Київ: Знання, 2011 – 501 с.

9. Підручник „Прокурорський нагляд в Україні” /Під ред. Проф. Каркача П.М., Марочкіна І.Є., Харкі в, Одіссей, 2009

10. Підручник Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін, П.М.Каркач, Ю.М.Грошевой та ін.) Київ: “Одіссей”, 2006 – 115 с

11. Підручник Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова) Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2004

12. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами досудового розслідування: навч. посіб. / О.М. Толочко, О.В. Геселев, М.І. Бортун, Л.В. Вигівська, О.Б. Комарницька, І.Є. Мезенцева, О.І. Назарук, Є.О. Наливайко, В.Г. Неділько, С.М. Скрипниченко, Г.В. Щербакова. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 194 с.13. Соколова Я.А. (у співавторстві) Підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України: збірник методичних рекомендацій / За заг. ред. Ю.М. Дьоміна. – К.: Алерта, 2013. – 438 с

14. Система прокуратури України та організаційно-правові засади її діяльності /[затверджено Л.Д. Удалова]. – фондова лекція з дисципліни «Прокурорський нагляд»., 2015.

15. До питання про місце прокуратури в системі поділу влади в Україні / І. Європіна, А. Деміда // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. - № 2. - С. 24-29

16. Лапкін А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 3-тє, змін. та допов. – Х. : Право, 2015. – 148 с.

17. Тацій В.Я. Прокуратура та органи правопорядку в системі правоохоронних органів /В.Я. Тацій // Вісник прокуратури. – 2013. – № 3. – С. 3–15

 


[1] Про особливості діяльності військових прокуратур: Наказ Генеральної прокуратури України від 29 серпня 2014 р.

[2] Лапкін А.В. Основи прокурорської діяльності в Україні с 27 - 47

[3] Система прокуратури України та організаційно-правові засади її діяльності\\фондова лекція з дисципліни «Прокурорський нагляд» 18 -24


Date: 2016-01-20; view: 163; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию