Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прокурорського самоврядування

Прокурорське самоврядування — це самостійне колективне вирішення прокурорами питань внутрішньої діяльності прокуратури. Слугує гарантією забезпечення єдності системи прокуратури України, незалежності прокурорів, а також реалізації інших засад діяльності прокуратури.

Згідно із п. 9 Керівних принципів ООН щодо ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, прокурори мають право створювати або приєднуватись до професійних асоціацій або інших організацій, які представляють їх інтереси, підвищують їх професійну підготовку та захищають їх статус.

До питань внутрішньої діяльності прокуратури належать питання організаційного забезпечення прокуратури та діяльності прокурорів, соціального захисту прокурорів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані з виконанням повноважень прокурорів.

Організаційні форми прокурорського самоврядування здійснюються через всеукраїнську конференцію працівників прокуратури та Раду прокурорів України.

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури є найвищим органом прокурорського самоврядування (ст. 67 Закону). Делегатів на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури обирають:

1) збори прокурорів Генеральної прокуратури України — шість прокурорів Генеральної прокуратури України;

2) збори прокурорів регіональних прокуратур — по три прокурори від кожної регіональної прокуратури;

3) збори прокурорів місцевих прокуратур — по два прокурори від кожної місцевої прокуратури.

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури скликається Радою прокурорів України один раз на два роки. Також може скликатися позачергова всеукраїнська конференція працівників прокуратури за рішенням Ради прокурорів України.

Прийняті рішення всеукраїнської конференції працівників прокуратури з питань, що належать до її компетенції, є обов’язковими для Ради прокурорів України та будь-яких прокурорів.

Рада прокурорів України у період між всеукраїнськими конференціями працівників прокуратури є вищим органом прокурорського самоврядування, до складу якої входять тринадцять осіб, з яких:1) два представники (прокурори) від Генеральної прокуратури України;

2) чотири представники (прокурори) від регіональних прокуратур;

3) п’ять представників (прокурорів) від місцевих прокуратур;

4) два представники (вчені), призначені з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Строк повноважень члена Ради прокурорів України становить п’ять років без права повторного обрання.

Доорганів, що забезпечують діяльність прокуратуриможна віднести Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів та Національну академію прокуратури України.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорівє колегіальним органом, який відповідно до повноважень, передбачених цим Законом, визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення прокурорів з посади.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.

До складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів входять одинадцять членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років.

Національна академія прокуратури України— є державним вищим навчально-науковим закладом, який забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою, здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів, а також науково-дослідну діяльність.

Національна академія прокуратури України функціонує при Генеральній прокуратурі України і діє на підставі законодавства України та статуту, який затверджується Радою прокурорів України.

Отже можемо побачити, що діяльність прокурорського самоврядування покращило забезпечення гарантії незалежності прокурорів у свої діяльності, і зменшило можливості втручання керівників прокуратур (у тому числі, у генерального прокурора) втручатися у діяльність її працівників.

 

РОЗДІЛ 2.ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСАД СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

2.


Date: 2016-01-20; view: 914; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию