Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 5. Управління педагогічним персоналом. Соціально-психологічні основи межособистісної взаємодії в роботі менеджера освіти

1. Педагогічний колектив закладу освіти, його структура й особливості життєдіяльності.

2. Основні наукові підходи до управління персоналом закладу освіти. Професійний відбір педагогічного персоналу для освітньої установи. Оцінка ефективності роботи педагогічного персоналу.

3. Діяльність менеджера щодо формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі. Мотивація персоналу, стимулювання його розвитку.

4. Діяльність менеджера щодо попередження і розв’язання конфліктів в колективах закладів освіти.

5. Практична робота:

Вправа: «Метафора», методика визначення основних типів мотивації, гра «Мотивація». (Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю: посібник / Іванова Т.В. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 125-126, 134-136).

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів

1. Опишіть структуру педагогічного колективу (школи, вищого навчального закладу), розподіл обов’язків і повноважень.

2. Охарактеризуйте формальні і неформальні структурні об’єднання в педагогічному колективі.

3. У чому полягає сутність централізації і децентралізації в управлінні колективом закладу освіти?

4. У чому сутність конфлікту?

5. Які види конфлікту Ви можете назвати?

6. Назвіть можливі причини конфліктів.

7. Назвіть та охарактеризуйте етапи управління конфліктом у діяльності менеджера освіти.

8. Які методи управління конфліктами Ви знаєте?

9. Як здійснюється профілактика конфлікту і якою при цьому є роль керівника?

10. Поясніть у чому полягають негативні та можливі позитивні наслідки конфліктів у системі освіти.

11. Виконайте завдання № 3, запропоноване на с. 22 у навчальному посібнику Троцко Г.В., Трубавіної І.М. «Основы эвристической деятельности в управлении».

12. Виконайте завдання №2 (с. 157), №5 (с. 161), №11 (с. 174), запропоновані у вищезазначеному навчальному посібнику.

 

 


Date: 2015-12-13; view: 356; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию