Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Професійна діяльність менеджера освіти. Психограма менеджера освіти. Управлінська культура як системне поняття: сутність, структура, тенденції змін

1. Особливості управлінської діяльності. Сучасні вимоги до керівників відповідно до нової концепції розвитку освіти в Україні (вимоги до особистості керівника, його професійної підготовки).

2. Характеристика стилів керівництва.

3. Менеджер як керівник і лідер. Типи лідерів: універсальний и ситуативний, емоційний і діловий, лідер-програміст і лідер-виконавець та ін.

4. Психограма менеджера освіти як система його індивідуальних та особистісних властивостей, які мають бути психологічною основою забезпечення успішного виконання керівником управлінських функцій.

5. Характеристика компонентів управлінської культури (мотиваційно-ціннісного, інтелектуально-когнітивного, операційно-діяльнісного, особистісного). Управлінська майстерність і творчість в управлінській діяльності.

6. Критерії оцінювання ефективності діяльності керівника.

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів

1. Хто такий менеджер освіти? Які риси притаманні ефективному менеджеру освіти?

2. Які Ви знаєте вимоги до особистості керівника і правила його поведінки?

3. Чи приваблює Вас професійна діяльність менеджера освіти? Обґрунтуйте відповідь.

4. Які функції керівників вищого навчального закладу, факультету, кафедри?

5. У чому специфіка поведінки лідера-керівника і які існують види лідерства?

6. Охарактеризуйте авторитет керівника. Назвіть складові авторитету.

7. Яке з визначень є правильним:

а) стиль керівництва – це спосіб, яким здійснюється управління в закладі освіти;

б) стиль керівництва – це система методів, прийомів, засобів, що домінують в управлінській діяльності менеджера освіти та індивідуальні особливості їх вибору і застосування;

в) стиль керівництва – сукупність методів, які використовує менеджер освіти в своїй діяльності з керування людьми;

г) стиль керівництва – форма управлінської діяльності керівника закладу освіти.

8. Які існують стилі керівництва і чим зумовлений їх вибір керівником?

9. Напишіть твір-роздум «Мій ідеал керівника».

10.Виконайте завдання № 5 і № 6, запропоновані на с. 48-51 навчального посібника Троцко А.В., Трубавина И.Н. «Основы эвристической деятельности в управлении».

11.Виконайте завдання № 1 (с. 156), № 6 (с. 162), № 8 (с. 167), № 10, (с. 172), а також № 7 (с. 194) і № 8 (с. 195), запропоновані у навчальному посібнику Троцко Г.В., Трубавіної І.М. «Основы эвристической деятельности в управлении».

 

 


Date: 2015-12-13; view: 489; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию