Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Історія розвитку концепцій менеджменту. Стратегічний менеджмент: сутність й специфіка

Історичні періоди розвитку теорії і практики управління: стародавній, індустріальний, систематизації й інформатизації. Еволюція управління як науки (школи в управлінні: наукового управління (Ф. Тейлор, Ф. і Л. Гілберт та інші), адміністративна (А. Файоль, Л. Урвік, Д. Муні та інші), людських відносин (М. Фоллет, А. Маслоу, Е. Мейо та інші), поведінкових наук (Д. Макгрегор, Ф. Герцберг та інші), науки управління (кількісна) (П. Друкер, Р. Девіс та інші). Порівняльний аналіз американської, японської та західноєвропейської моделей менеджменту. Розвиток управлінської думки в Україні, зокрема, в галузі освіти. Основні ідеї та концепції сучасного менеджменту (теорії Л. Макгрегора, В. Оучі) та ін. Сутність процесного, системного і ситуаційного підходів у менеджменті. Концепція стратегічного менеджменту: його сутність, специфіка, етапи, методи. Порівняльний аналіз оперативного і стратегічного управління закладами освіти. Специфіка стратегічного мислення керівника та персоналу закладу. Стратегія розвитку закладу освіти, його зовнішнє і внутрішнє середовище. Стратегічне планування.

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів

1. Які школи менеджменту і найважливіші підходи до нього описані в науковій літературі?

2. У чому полягають сутність процесного підходу, його переваги й основна вада?

3. Як розглядається заклад освіти при системному підході?

4. У чому полягає внесок ситуаційного підходу в теорію і практику менеджменту?

5. У чому полягає внесок зарубіжних концепцій менеджменту в розвиток теорії управління освітою?

6. Оцініть процес управління у Вашому навчальному закладі. Що можна запозичити із американської та японської моделей менеджменту?

7. Що спричиняє необхідність посилення стратегічного характеру управління закладами освіти?

8. У чому переваги й обмеження стратегічного управління?

9. Якої стратегії варто дотримуватися в управлінні закладом освіти, де Ви навчаєтеся: стратегії функціонування чи стратегії розвитку? Обґрунтуйте свою точку зору.

10. Визначте місію Вашого навчального закладу, сформулюйте мету та завдання його діяльності.

 

 


Date: 2015-12-13; view: 263; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию