Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3. Управління освітнім процесом

Якість освітнього процесу як основна проблема педагогічного менеджменту. Структурні компоненти якості освіти (задоволеність суб’єктів освіти результатами навчально-виховного процесу, висока якість освітніх програм, високий рівень кваліфікації науково-педагогічних кадрів, включеність навчального закладу до інноваційної діяльності, сучасні матеріально-технічні ресурси). Діяльність керівника закладу освіти щодо створення умов, спрямованих на забезпечення якості освітнього процесу: прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, матеріально-фінансових, організаційних, інформаційних, правових, комунікаційних, санітарно-гігієнічних, медичних та ін. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності, планування й організація керівником закладу освітнього процесу. Контроль якості освітнього процесу (мета, функції, принципи, види контролю). Діагностика якості навченості, вихованості студентів, динаміки їхнього особистісного розвитку.

Освітній процес – система діяльності викладача і студента. Організаційно-управлінська діяльність викладача. Реалізація функцій управління в діяльності викладача.

Запитання та завдання для самостійної роботи студентів

1. Оцініть якість освітніх послуг, які надає навчальний заклад в якому Ви навчаєтеся?

2. Охарактеризуйте умови, які створені у Вашому навчальному закладі для забезпечення якості освітнього процесу.

3. Які умови необхідні для формування інформаційного банку закладу освіти?

4. Визначте сутність й етапи педагогічного аналізу.

5. Охарактеризуйте функцію педагогічного менеджменту «планування».

6. Охарактеризуйте основні етапи складання плану роботу закладу освіти.

7. Поміркуйте, як Ви розумієте термін «організація».

8. Визначте, що таке організація як функція управлінської діяльності менеджера освіти.

9. Визначте основні шляхи підвищення ефективності організаційної діяльності керівників, викладачів ВНЗ.

10.Назвіть основні правила розподілу прав, повноважень і відповідальності.

11.Змоделюйте розподіл повноважень для Вашого навчального закладу.

12.Охарактеризуйте контрольно-діагностичну діяльність керівника закладу освіти.

13.Охарактеризуйте основні види контролю.

14.Проаналізуйте, як у відомому Вам закладі освіти здійснюється функція контролю. Які резерви його покращення Ви можете запропонувати?

15.Як Ви розумієте регулювання і коригування освітнього процесу в управлінні ВНЗ.

16.У чому, на Вашу думку, полягає взаємозв’язок функції контролю і регулювально-коригуючої діяльності (керівників, викладачів) в освітньому процесі.

17.Розробіть план самоконтролю педагогічної діяльності.

18.Що спільного і відмінного в управлінській діяльності керівника вищого навчального закладу й діяльності викладача з управління пізнавальною діяльністю студентів?

19.Проаналізуйте окреме аудиторне заняття з позиції оцінювання реалізації функцій управління (самоуправління) викладачем і студентом.

 

 


Date: 2015-12-13; view: 590; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию