Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Паскаль тіліндегі стандартты функциялар

Турбо Паскаль тілінде арифметикалық амалдарға қолданылатын стандартты функциялар анықталған. (2.5. кестеде).

2.5 Кесте. Кейбір стандартты функциялар

Белгіленуі Аргумент типі Нәтиже типі Қызметі
Abs(x) Бүтін, нақты Бүтін, нақты Сан модулі
Sin(x) Нақты Нақты Синус функциясы
Cos(x) Нақты Нақты Косинус функциясы
Arctan(x) Нақты Нақты Арктангенс
Pi   Нақты π
Exp(x) Нақты Нақты ех
Ln(x) Нақты Нақты Натурал логарифм функциялары
Sqr(x) Нақты Нақты х2
Sqrt(x) Нақты Нақты
Int(x) Нақты Нақты Санның бүтін бөлігі
Frac(x) Нақты Нақты Санның бөлшек бөлігі
Round(x) Нақты Бүтін х санын дөңгелектеу
Trunc(x) Нақты Бүтін х санының бөлшек бөлігін кесіп алу
Random Нақты Нақты 0 ден 1 ге дейінгі кездейсоқ сандар
Random(n) Нақты Бүтін 0 ден n ге дейінгі кездейсоқ сандар

 

Бұлардан басқа кездесетін функцияларды (tg, arcsin және т.с.с ) өзімізге таныс математикалық қатынастар көмегімен жазуымызға болады, мысалы:

tg(x)= .

Бірақ солардың ішінде n дәрежедегі х санын табу біраз қиындықтар туғызады. Егер n дәрже саны бүтін болса, онда х-ті n рет көбейтеміз немесе төмендегі формуланы пайдаланамыз:

 

.

 

Формула Паскаль тілінде стандартты функциялар көмегімен программаланады:

· х оң саны үшін – exp(n*ln(x));

· х теріс саны үшін – -exp(n*ln(abs(x))).Бұл формуланы n бөлшек дәрежедегі х санын табу үшін пайдалануымызға болады, мұндағы n – кәдімгі k/1 түріндегі дұрыс бөлшек, ал 1 бөлімі тақ сан.

Егер бөлімі 1 жұп болатын болса, онда жұп дәрежедегі түбір табу мағынасын білдіреді, әрине бұл амалдарды орындауға шек қойылады.

Жоғарыда айтылғандары ескере отырып, дәрежені есептейтін өрнектерді программалау үшін, алдымен х және n қабылдайтын мәндерге талдау жасап алу қажет, себебі кейбір жағдайларда n дәрежедегі х санын табу орындалмайды.

Сонымен қатар random функциясын пайдаланудың ерекшеліктеріне тоқтала кетейік: оны пайдаланар алдында кездейсоқ сандар генераторын randomize процедурасын орындап жекелеп алу қажет.
Date: 2015-12-13; view: 1201; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию