Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди та зміст процесуальних документів (частина 2)

 

Стаття 37 Закону України «Про Національну поліцію» уповноважує

затримувати особу на підставах, у порядку та на строки, визначені Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України.

Розглянемо порядок оформлення протоколів про адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порядок, строки та процесуальне оформлення адміністративного затримання регламентується главою 20 КУпАП «Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення». Законодавець чітко зазначає підстави для застосування адміністративного затримання, проведення особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів :- для припинення адміністративних правопорушень, коли було вичерпано інші заходи впливу; - встановлення особи;- забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.У разі застосування адміністративного затримання особи, проведення особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів, поліцейським оформляються відповідні протоколи, які додаються до протоколу про адміністративне правопорушення і надсилаються разом з матеріалами адміністративної справи для розгляду уповноваженому органу.

Протокол про адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, складається відповідно до статті 261 КУпАП.

Розглянемо особливості заповнення бланку протоколу про адміністративне затримання.

Протокол про адміністративне затримання складається на спеціальному бланку, виготовленому друкарським способом, на якому проставлено відповідні серія і номер.

Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються розбірливим почерком (клітини заповнюються друкованими літерами).

Увага! Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне затримання підписано особою, щодо якої його складено.У протоколі про адміністративне затримання зазначаються:

- в назві «Протокол КИ №0000000 про адміністративне затримання»

вказується частина статті КУпАП, відповідно до якої особу притягують до адміністративної відповідальності.

Увага! Згідно зі статтею 262 КУпАП, адміністративне затримання як запобіжний захід провадиться органами внутрішніх справ у випадках, прямо передбачених законами :

- при вчиненні дрібного хуліганства (ст.173 КУпАП);

- вчиненні насильства в сім'ї (ст.173-2 КУпАП);

- порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст.185-1 КУпАП);

- при поширюванні неправдивих чуток,

- вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції (ст.185 КУпАП);

- порушення правил про валютні операції (ст. 162 КУпАП);

- порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин (ч.1 ст.44 КУпАП),

- незаконного продажу товарів або інших предметів, зокрема пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів (ст.156 КУпАП);

- торгівлі з рук у невстановлених місцях (ст.160 КУпАП),

- при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль (ст. 178 КУпАП);

- у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією (ст.. 181-1 КУпАП),

- при порушенні правил дорожнього руху,

- при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України;

 

в графі «дата і місце його складення» вказується дата (число, місяць, рік) та назва населеного пункту, в якому складається протокол;

- посада, прізвище, ім`я та по батькові особи, яка склала протокол (спеціальне звання, прізвище, ім`я та по батькові);

- відомості про особу затриманого заповнюються без скорочення (прізвище, ім`я та по батькові), число, місяць, рік народження, вказується фактичне місце проживання);

 

в графі «доставлений(а) у службове приміщення»зазначається, куди доставлено затриманого(у), його місцезнаходження : найменування ОВС, в чергову частину якого доставлений правопорушник, або іншого приміщення : службовий кабінет дільничного інспектора міліції, громадський пункт охорони порядку, його номер, адреса;

Важливим для забезпечення законності під час застосування запобіжного заходу є дотримання строків адміністративного затримання, що регламентуються ст. 263 КУпАП. Тому в протоколі про адміністративне затримання зазначається не тільки дата «___»___________20__ р., але й час фактичного затримання особи до хвилини «____» год. «____» хв.Стаття 37 Закону України «Про Національну поліцію» встановлює відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього приміщеннях - з моменту її фактичного затримання.Отже, адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з моменту її фактичного затримання, може тривати не більш як 3 години для складання протоколу.

У необхідних випадках Закон дозволяє поліцейським затримувати на строк до 3-х діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 24-х годин з моменту затримання тільки :Іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України, -для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення;Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин - для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження;- графа «у зв’язку з вчиненням правопорушення, передбаченого частиною__ статті__ КУпАП, для:..»вказуються мотиви затримання : припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу про адміністративне правопорушення, для розгляду справи тощо;

- заповнення графи «Гр-ну(ці)_______________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, а також право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» із зазначенням дати, підпису, прізвища та ініціалів затриманої особиє результатом роз’яснення затриманій особі її прав.

В порядку інформування! Право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги є державною гарантією, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», безоплатна вторинна правова допомога полягає у праві затриманої особи на такі правові послуги, як : а) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; б) складення документів процесуального характеру.

Увага!Негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова особа суб’єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - система) відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги :

- прізвище, ім'я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі); - час та підстави затримання особи; - точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою; - найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти; - прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363.

заповнення графи «Про місце перебування затриманого(ї) згідно з ч.2 ст. 261 КУпАП повідомлено..» забезпечує право особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, нанегайне повідомлення її родичів, а також на її прохання повідомлення власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, про місце її перебування.

Про це в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний детальний запис, який є важливим у разі подальшого оскарження адміністративного затримання : «повідомлено о 17 год. 15 хв. дружину затриманого -гр. Косаренко Н.П. по к.т. за номером 067-344-32-11; майстра шоколадної фабрики Ковальова Я.В. по к.т. за номером : 099-345-82-12».

Про затримання неповнолітнього обов’язково повідомляють його батьків або осіб, які їх замінюють.

За неможливості поінформувати родичів та в разі відмови затриманої особи надати інформацію для їх повідомлення, про це робиться відповідний запис затриманої особи та посадової особи, яка склала протокол про адміністративне затримання, із зазначенням поважних причин : « повідомити о 17 год. 15 хв. дружину - гр. Косаренко Н.П. по моб. 067-344-32-11 неможливо у зв’язку з відсутністю з нею моб. зв’язку; а також іншого способу повідомити, оскільки перебуває у відрядженні»; або «відмовився надати інформацію для повідомлення родичів та за місцем роботи».

 

Перед поміщенням до кімнати для затриманих та доставлених до чергової частини ОВС у службовому приміщенні, куди доставлено особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, відповідно до статті 264 КУпАП уповноваженою на те посадовою особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї самої статі проводиться особистий огляд і огляд речей.

Огляд - це визначений законом чи іншими нормативно-правовими актами обов'язок громадян пред'явити певну річ, документи на вимогу уповноважених осіб. У випадку, коли особа добровільно не виконує вимогу посадової особи щодо огляду (відповідних речей або особистого), можливий примусовий огляд.

Про проведення особистого огляду й огляду речей зазвичай робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання. Може бути складений окремий протокол огляду.

В графі «в присутності понятих :..»важливо зазначити відомості про осіб, які залучені до огляду в якості понятих у достатньому обсязі: (1. Петренка Миколи Володимировича, прож. м. Львів, вул. Городоцька 216 кв. 2, тел. 22-33-222 і т.п.)

Графа «проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею 264 КУпАП, що були у затриманого(ї)»заповнюється переліком речей, що оглядаються, - речей, цінностей, документів, які є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення , які оглядаються та їх індивідуальні ознаки (наприклад, сума грошей, вид валюти; вид серія та номер документа; годинник «Касіо» з металевим браслетом; газовий пістолет ИЖ-79 (6П42), калібр 7,62 мм і т.п.); за потреби вказуються місця та обставини їх виявлення;

Графа «Затриманий(а) одягнутий(а)» заповнюється перелікомособистих речей, одягу, що вилучається у затриманої особи перед поміщенням до кімнати для затриманих та доставлениху присутності понятих : (1.Шкіряна куртка чорного кольору. 2. Шкіряний поясний ремінь. З Джинси чорного кольору. 4. Футболка білого кольору фірми «Лакоста». 5.Черевики чорного кольору шкіряні і т.п.).

Згідно зі статтею 265 КУпАП, речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами ОВС, відповідно до зазначеного вище їх переліку. У протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис.

Порядок зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2012р. № 17.

Речі і документи, які передаються на зберігання, повинні бути належним чином упаковані та опечатані.

Відповідальна особа під час прийняття для зберігання речей і документів:

- перевіряє відповідність даних у протоколі про вилучення речей і документів, протоколі про адміністративне правопорушення, огляду речей або про адміністративне затримання, їх фактичному стану;

- на кожну окремо упаковану річ і на кожен документ прикріплюється бирка, на якій зазначаються номер книги обліку і порядковий номер запису;

- заповнює квитанцію за встановленою формою про отримання речей і документів, вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, для зберігання в обладнаному приміщенні, яка долучається до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, вилучені з незаконного обігу, зберігаються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 422.

Речі і документи приєднуються до справи, крім тих, що за своїми властивостями (габаритами, кількістю, вагою, об’ємом) не можуть бути приєднані до справи. Такі речі зберігаються в індивідуальному сейфі (металевій шафі) посадової особи, в провадженні якої перебуває справа про адміністративне правопорушення і яка несе за них відповідальність.

Речі і документи, які не можуть бути приєднані до справи, зберігаються в у службовому приміщенні поліцейського відділку, обладнаного сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією. За відсутності обладнаного приміщення виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру. Наказом керівника поліцейського відділку призначається посадова особа, яка є відповідальною за зберігання вилучених речей і документів.

Графа «При особистому огляді тілесні ушкодження не виявлені / виявлені»непотрібне закреслюється, тобто залишатиметься правильний варіант відповіді. Якщо виявлено тілесні ушкодження (синці, подряпини, різані рани тощо), потрібно зазначити, на яких саме частинах тіла вони є. У разі, якщо затриманій особі надавалась невідкладна медична допомога, то вказується номер бригади швидкої медичної допомоги, П.І.Б. лікаря; до якого закладу охорони здоров`я направлено затриманого.

В протоколі про адміністративне затримання зазначаються:

- дата, час і підстави звільнення затриманої особи;

- речі, предмети або документи, які повернуто їй при звільненні;

- за наявності зауважень та скарг на дії працівників ОВС робиться відповідний запис із зазначенням їх суті.

Важливою частиною фіксації результатів проведення особистого огляду, огляду речей є наявність заяв та зауважень, зроблених при затриманні та огляді або відмітки про їх відсутність :«не надходило».

Результати особистого огляду та огляду речей засвідчуються підписами понятих, затриманої особи, працівника, який проводив огляд.При цьому, поруч з особистим підписом особі пропонується зазначити власноруч власне прізвище та ініціали.

За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення речі і документи в установленому порядку конфіскуються, повертаються володільцеві або знищуються, а у разі оплатного вилучення речей - реалізуються.
Date: 2015-12-13; view: 523; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.023 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию