Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Звільнення від адміністративної відповідальностіможливе у випадках, якщо вчинене діяння було малозначним і не нанесло значну суспільну шкоду. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням (ст. 22 КУпАП).

Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Їх наявність або відсутність враховується органом (посадовою особою), що розглядає справу про адміністративне правопорушення, при визначенні виду та розміру адміністративного стягнення за вчинене правопорушення в рамках санкції статті Особливої частини КУпАП, що передбачає відповідальність за відповідний склад правопорушення.

До обставин, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, належать:

1) щире розкаяння винного;

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

4) вчинення правопорушення неповнолітнім;

5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Наведений у статті перелік обставин, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення, не є вичерпним. Законами України може бути передбачено й інші обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.

Більше того, орган (посадова особа), який вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими і обставини, не зазначені як у цій статті, так і в будь-яких інших законах, на свій розсуд.

Стаття 35 КУпАП встановлює вичерпний перелік обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Їх наявність або відсутність враховується органом (посадовою особою), що розглядає справу про адміністративне правопорушення, при визначенні виду та розміру адміністративного стягнення за вчинене правопорушення в рамках санкції статті Особливої частини КУпАП, що передбачає відповідальність за відповідний склад правопорушення.

До обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, належать:

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення;

4) вчинення правопорушення групою осіб;

5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

Увага! Порядок оформлення процесуальних документів, що фіксують фактичні обставини у справах про адміністративні правопорушення, розглянуто у темі 8.

Одним із основних завдань провадження є притягнення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення до адміністративної відповідальності. Мірою адміністративної відповідальності є адміністративні стягнення. КУпАП визначив систему адміністративних стягнень у статті 24.

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

2-1) штрафні бали

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

5-1) громадські роботи;

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт;

8) арешт з утриманням на гауптвахті.

 

В результаті маємо 10 видів адміністративних стягнень. З цього переліку поліція уповноважена застосовувати лише такі:

· попередження;

· штраф;

· штрафні бали

 

 


 

Тема 4

Повноваження поліції в провадженні в справах про адміністративні правопорушення (частина 2)

Необхідно нагадати, що в темі 2 було виділено два види компетенції поліції щодо адміністративних правопорушень:

3. Компетенція щодо складення протоколів про адміністративне правопорушення без права виносити постанови в таких справах;

4. Компетенція як щодо складення протоколу, так і компетенція винесення постанови в таких справах.

Такі адміністративні правопорушення, на які поширюється компетенція Національної поліції було умовно названо «поліцейськими». До всього масиву «поліцейських» адміністративних правопорушень належить більше 100 адміністративних правопорушень.Почнемо розгляд питань з дослідження повноважень поліції на першій стадії провадження – на стадії адміністративного розслідування.

На цій стадії поліцейські в разі виявлення адміністративного правопорушення мають право:

1. Доставити правопорушника до підрозділу поліції

2. Скласти протокол про адміністративне правопорушення

3. Затримати правопорушника та скласти протокол про адміністративне затримання

4. Здійснити огляд

5. Провести вилучення

6. Тимчасово затримати транспортний засіб

7. Відсторонити водія від керування транспортним засобом

8. Провести огляд на стан сп’яніння

Вчинення процесуальних дій потребує і відповідного процесуального оформлення. Лише доставлення правопорушника процесуально не оформлюється (складається рапорт).

Метою складання процесуальних документів є збір і офіційне оформлення доказів. Поняття доказів наведено в статті 251 КУпАП.

Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються: · протоколом про адміністративне правопорушення, · поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, · поясненням потерпілих, · поясненням свідків, · висновком експерта, · речовими доказами, · показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі чи · показаннями засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, · протоколом про вилучення речей і документів, а також · іншими документами.

Розглянемо повноваження патрульної поліції щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення.

До питання складання протоколів ми будемо звертатися ще неодноразово, але це важливе питання, яке потребує наявності належних знань та навичок.

Право складати протоколи мають лише уповноважені на те особи відповідних органів. Таких уповноважених осіб КУпАП налічує 98.

Їх повноваження щодо можливості складення протоколів про адміністративні правопорушення визначаються в статті 255 КУпАП.

У справах про адміністративні правопорушення протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 162 - 162-3, 164 - 164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14 - 166-18, 172-4 - 172-9, 173 - 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 189 - 196, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20);

В цьому переліку знаходиться більше 100 різноманітних правопорушень на які мають реагувати поліцейські. Але в темі 2 ми спеціально виділили лише 37 складів правопорушень, ймовірність реагування на які, доволі висока для патрульних.

Посадові особи Національної поліції мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, прямо передбачених у статті 255 КУпАП.

Певна складність полягає в тому, що на момент підготовки цього матеріалу в системі органів Національної поліції діють дві відомчі інструкції, які визначають як вимоги щодо складення протоколів, так і форми (бланки) самих протоколів.

Йдеться про два накази МВС:

1. Наказ МВС від 10.07.2015 № 842 - Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Наказ МВС від 04.10.2013№ 950,яким затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України.

Тому зараз під час патрулювання у м. Києві патрульні мають бланки двох видів протоколів: бланки жовтого кольору (за наказом №842) та бланки синього кольору (за наказом №950)

Порядок заповнення протоколів буде розглянуто у темі 8.

Оперативність роботи поліцейського суттєво знижується, якщо він має значний час приділяти заповненню різноманітних процесуальних документів, зокрема бланку протоколу про адміністративне правопорушення.

З метою спрощення процедурних аспектів діяльності поліції Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14 липня 2015 року № 596-VIII було внесено зміни у статтю 258 КУпАП. Необхідно зазначити, що стаття 258 встановлює коло ситуацій, при яких протокол про адміністративне правопорушення не складається, а стягнення накладається на місці вчинення правопорушення.

Статтю доповнили такою частиною:

Протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції, та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

Це означає, що протокол про адміністративне правопорушення не буде складатися поліцейськими, які безпосередньо виявили правопорушника і якщо розгляд статті КУпАП, за якою особа притягається до відповідальності, віднесено до компетенції Національної поліції.

Ця норма почне працювати з того часу, як набуде чинності Закон України «Про Національну поліцію».

Тому тепер ми маємо розібратися із поняттям компетенції.

Але все ж таки завершимо із статтею 258 КУпАП.

Якщо уважно дочитати статтю до останньої частини, то можна знайти таке:

У випадках, передбачених частинами першою та другою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу. Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення. Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Можна прийти до висновку, що патрульний поліцейський не буде складати протокол про адміністративне правопорушення лише в ситуації, коли правопорушник не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення. Лише в такому разі виникає можливість протокол не складати, а скласти лише постанову у справі у 2-х екземплярах. Якщо ж особа буде оспорювати правопорушення і стягнення, патрульний зобов’язаний скласти протокол теж у 2-х екземплярах, а потім ще й постанову теж у 2-х екземплярах.Переходимо до питання компетенції Національної поліції щодо розгляду справ.Для цього необхідно звернутися до Розділу 3 КУпАП, який має назву: ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В статті 213 КУпАП визначено систему відповідних органів.Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад; 3) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями);4) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КУпАП.Робимо висновок, що Національна поліція, як складова органів внутрішніх справ є лише одним із багатьох органів, які мають компетенцію розглядати справи про адміністративні правопорушення.Таких органів (їх ще називають органами адміністративної юрисдикції) в цьому розділі КУпАП нараховується 50.Компетенції Національної поліції присвячено статтю 222 КУпАП.Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14 липня 2015 року № 596-VIII було внесено зміни і у статтю 222 КУпАП.Тепер вона має таку редакцію. Наведемо лише частину першу та пункт третій частини другої цієї статті)Стаття 222. Органи внутрішніх справ (Національна поліція)
Органи внутрішніх справ (Національна поліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128-129, частини перша, друга та п'ята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 164-4, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195). Від імені органів внутрішніх справ (Національної поліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: "3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44-1, 80, 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частиною другою статті 106--1, частинами першою, другою, третьою, п’ятою і шостою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті 122, частиною першою статті 123, статтями 125, 126, частинами першою, другою і третьою статті 127, статтями 128, 128-1, 129, статтею 132-1, частинами першою, другою і третьою статті 140, статтями 148, 151, 175-1, частинами першою та другою статті 178, статтями 180, 181-1, частиною першою статті 182, статтями 183, 184, 195, що передбачають стягнення у вигляді штрафу або штрафних балів, - уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.

Уповноваженими працівниками підрозділів Національної поліції штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення незалежно від розміру виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв";

Розберемо особливості цієї статті. У першій частині статті дається загальна компетенція Національної поліції щодо розгляду будь-яких справ про адміністративні правопорушення. Компетенція Національної поліції поширюється на 38 статей КУпАП. Нагадаємо, що компетенція щодо складення протоколів Національною поліцією поширюється на більше ніж 100 статей КУпАП. Друга частина статті 222 КУпАП складається із пунктів. Кожний пункт визначає конкретну категорію посадових осіб Національної поліції щодо розгляду адміністративних правопорушень.Повноваженням патрульної служби Національної поліції присвячено пункт третій частини другої статті 222 КУпАП.За які ж правопорушення зможуть виносити постанови патрульні поліцейські?
Стаття Назва статті
1. 44-1 Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження
2. 80 Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
3. 81(в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів) Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
4. 106-1частина друга статті Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки
5. 121частини перша, друга, третя, п’ята і шоста Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
6. 121-1 Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах
7. 121-2 Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
8. 122частини перша, друга і третя статті Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
9. 123частина перша статті Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди
10. 125 Інші порушення правил дорожнього руху
11. 126 Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки
12. 127частини перша, друга і третя статті Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин
13. 128 Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством
14. 128-1 Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
15. 129 Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом
16. 132-1 Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
17. 140частини перша, друга і третя статті Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт
18. 148 Пошкодження таксофонів
19. 151 Самоправне зайняття жилого приміщення
20. 175-1 Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях
21. 178частини перша та друга статті Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді
22. 180 Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння
23. 181-1 Заняття проституцією
24. 182частина перша статті Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
25. 183 Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб
26. 184 Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
27. 195 Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Тепер поєднаємо можливості статті 258 КУпАП та 222 КУпАП і отримаємо правило за якими мають діяти патрульні поліцейські.В разі вчинення правопорушення (яке знаходиться в таблиці) фізичною осудною особою (яка є повнолітньою), патрульний поліцейський має право винести постанову по справі і притягти винного до відповідальності із застосуванням адміністративного стягнення у вигляді штрафу без складення протоколу (якщо особа не оспорює правопорушення і стягнення).Якщо правопорушник оспорює правопорушення і стягнення, то складається і протокол і постанова по справі В разі вчинення такого правопорушення неповнолітнім суб’єктом, патрульний поліцейський не має повноважень виносити постанову по справі (це виключна компетенція судді), і патрульний має складати протокол про вчинення правопорушення неповнолітнім з подальшою передачею матеріалів справи до суду.

 


 

Тема 5Date: 2015-12-13; view: 534; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию