Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтаття 51 КУпАП встановлює адміністративну відповідальність за дрібне викрадення чужого майна

Струк-тура статті Об’єктивна сторона (протиправне діяння) Санкції (види стягнень) Орган, що уповноваже-ний роз-глядати справу (ст.ст.118-222 КУпАП) Строки розгляду справи (ст.277 КупАП)   Відпові-дальність неповно-літніх (ст.13) Відпові-дальність військо-вослужбов-ців (ст.15)
ч.1 дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати штраф від 10 до 30 н.м.д.г. або виправні роботи на строк до 1 міся-ця з відрахуванням 20% заробітку, або адмі-ністративний арешт на строк від 5 до 10 діб районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)   протягом 5 днів   на загальних підста-вах за дисцип-ліннарним статутом
Ч.2 Повторне протягом року вчинення дрібне викрадення чужого майна, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню штраф від 30 до 50 н.м.д.г. або виправні роботи на строк від 1 до 3-х місяців з відрахуванням 20 % заробітку, або адміністратив-ний арешт на строк від 10 до 15 діб
                 

Об’єктомадміністративного правопорушення за ст.51 КУпАП є суспільні відносини в сфері власності. Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. За суб'єктом носія права власності чинне законодавство виокремлює : а) право власності українського народу; б) право державної власності; в) право комунальної власності; г) право колективної власності (зокрема, підприємств, громадських організацій та інших об'єднань громадян); д) право приватної власності, зокрема, право спільної власності подружжя, членів сім'ї, осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство; е) право власності інших держав, їхніх юридичних осіб, спільних підприємств та міжнародних організацій.

Особливості кваліфікації дрібного викрадення чужого майна полягатимуть у встановленні поліцейськими :· предмету правопорушення;

· способу вчинення правопорушення.

Предметом адміністративного правопорушення за ст.51 КУпАП є чуже майно, вартість якого на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, яке не перебуває у власності чи законному володінні особи і яким вона заволоділа незаконним шляхом. До такого майна належить і майно власників майна колективних підприємств, підприємств, які засновані на власності об'єднань громадян, акціонерних товариств члени (акціонери) цих підприємств, об'єднань і товариств;

Увага! Не може визнаватися предметом адміністративного правопорушення проти власності майно, яке нажите подружжям за час шлюбу і яке знаходиться у спільній сумісній власності подружжя; майно, набуте в результаті спільної праці членів сім'ї, що спільно ведуть сільське (фермерське) господарство, якщо інше не передбачено письмовою угодою між ними. Водночас роздільне майно подружжя (яке належало кожному з подружжя до одруження, одержане ним під час шлюбу в дар чи в порядку успадкування, або належить йому за шлюбним контрактом, а також речі індивідуального користування, за винятком коштовностей і предметів розкоші) є власністю кожного з них, отже неправомірне заволодіння ним одним із членів подружжя утворює склад відповідного адміністративного правопорушення, передбаченого коментованою статтею.

Для інформації! Якщо норми санкцій адміністративного та кримінального законодавства за вчинення правопорушень містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 грн. Якщо норми адміністративного та кримінального законодавства посилаються на н.м.д.г. в частині кваліфікації правопорушень або злочинів, сума встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» для відповідного року. Зaкoном України «Про Державний бюджет нa 2015 рік» встановлено прожитковий мінімум 1218 грн., а податкова соціальна пільга - 609 грн. Отже, згідно санкції статті, дрібним вважається вартість викраденого чужого майна, вартість якого не перевищує121 грн.80 коп.

Слід пам’ятати, що прожитковий мінімум постійно змінюється, і за цим необхідно слідкувати. Так, наприклад, уряд оголосив, що з 1 вересня 2015 року прожитковий мінімум становитиме 1330 грн, однак станом на 31 серпня 2015 року законодавчо це не було закріплено. Таким чином, можливо, дрібним вважатиметься викрадення чужого майна, вартість якого не перевищує 133 грн.

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні : 1) крадіжки (таємного викрадення чужого майна); 2) шахрайства (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою); 3) привласнення; 4) розтрати.

Таємним визнається таке викрадення, здійснюючи яке винна особа вважає, що робить це непомітно для потерпілих чи інших осіб :· за відсутності будь-яких осіб (власників, володільців майна, осіб, під охороною яких воно перебуває, очевидців тощо);

· у присутності потерпілого або інших осіб (наприклад, ці особи спостерігають за діями винного на певній відстані), але сам винний не усвідомлював цього моменту і вважав, що діє таємно від інших осіб;

· у присутності потерпілого або інших осіб, але непомітно для них (наприклад, кишенькова крадіжка);

· у випадку, коли воно вчинюється у присутності потерпілого чи інших осіб, які через свій фізіологічний чи психічний стан (сон, сп'яніння, малолітство, психічне захворювання тощо) не усвідомлюють факту протиправного вилучення майна: не можуть правильно оцінити і зрозуміти зміст, характер і значення дій винного;

· вилучення чужого майна особою, яка не була наділена певною правомочністю щодо викраденого майна, а за родом своєї діяльності лише мала доступ до цього майна (комбайнер, сторож, стрілець воєнізованої охорони та ін.).

Загалом, викрадення чужого майна може вчинятися декількома способами.

Шахрайством законодавець визнає заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі.

Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром надалі обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. У результаті привласнення чужого майна винний починає незаконно володіти і користуватись вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання (споживання, продаж, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майка, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні. В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.

Суб'єктом правопорушення може бути особа, якій виповнилося 16 років.

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується прямим умислом і корисливою метою.
Date: 2015-12-13; view: 664; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию