Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розгляд справи про адміністративне правопорушення

Розгляд справи про адміністративне правопорушення є основною процесуальною стадією, яка здійснюється на засадах суворого додержання законності, об'єктивної істини, рівності громадян перед законом, оперативності, та принципу презумпції невинуватості : особа, що притягається до адміністративної відповідальності, вважається невинуватою до тих пір, поки протилежне не буде доведено і зафіксовано в установленому законом порядку.

Стадія розгляду справи про адміністративне правопорушення чітко регламентована главою 22 КУпАП. Порядок розгляду справ та оформлення процесуальних документів на цій стадії в ОВС визначений наказом МВС України від 04.10.2013 № 950.

Зміст цієї стадії складають процедури :а) підготовки справи до розгляду і заслуховування ; б) заслуховування справи; в) прийняття постанови; г) доведення постанови до відома.

Уповноважені посадові особи ОВС (Національної поліції) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішують питання, визначені статтею 278 КУпАП :

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи (див. статті 218-222 КУпАП); 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення ( вимоги до протоколу та порядок заповнення бланку див. тема 8); 3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду (за ст.277-2 повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи. Інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той же строк);4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката. Виключний перелік посадових осіб, які від імені ОВС(Національної поліції) розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення, визначений статтею 222 КУпАП (з урахуванням останніх змін в законодавстві!) :

за адміністративні правопорушення, передбачені п.1 ч.2 ст. 222 КУпАП : начальники органів внутрішніх справ та їх заступники; начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ ;начальники лінійних пунктів лінійних пунктів Національної поліції, інших поліцейських, на яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил;

начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівняних до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень Національної поліції, що є в системі органів внутрішніх справ; уповноважені поліцейські підрозділів Національної поліції ;

за адміністративні правопорушення, визначеніп.2 ч.2 ст. 222 КУпАП : начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов'язки;

за адміністративні правопорушення, визначені п.3 ч.2 ст. 222 КУпАП : уповноважені працівники підрозділів патрульної служби Національної поліції, які мають спеціальні звання.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення (ст.276КУпАП). Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами 1,2,3 і 4 статті 130, статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) КУпАП, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання порушника.

Справи про адміністративне правопорушення розглядаються у строки, визначені статтею 277 КУпАП :

· загальний строк розгляду 15 днів,

· для окремих видів правопорушень – доба, 3, 5, 7 днів.

Справа про адміністративне правопорушення, відповідно до частини першої статті 268 КУпАП, розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце й час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права, передбачені частиною першою статті 268 КУпАП та статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України.

Орган (посадова особа), уповноважений розглянути справу про адміністративне правопорушення, повинен своєчасно, всебічно, повно і об'єктивно з'ясувати обставини справи, вирішити її в точній відповідності до закону тощо.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.Розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, має особливості, які поліцейським слід враховувати при здійснення провадження.

По-перше, відповідно до останніх змін, внесених до КУпАП законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14.07.2015 № № 596-VIII, стаття 258 КУпАП дозволяє не складати протокол про адміністративне правопорушення в разі вчинення адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції, та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

По-друге, справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, розглядаються за місцем оброблення та обліку таких правопорушень.

Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі регламентований статтями 279-1 – 279-4, якими доповнено КУпАП відповідно до останніх змін в законодавстві.

У разі коли адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, встановлює особу, за якою зареєстровано відповідний транспортний засіб.

Постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

 

Якщо транспортний засіб зареєстровано на території України :

- постанова надсилається фізичній або юридичній особі, за якими зареєстровано транспортний засіб, протягом 3-х днів з дня винесення (складення) рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи).

 

Якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України :

- інформація про вчинене адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі, вноситься уповноваженою посадовою особою до відповідних електронних реєстрів МВС України та Державної прикордонної служби України;

- вручення копії постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, покладається на органи Державної прикордонної служби України.

Відмова особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, від виконання постанови про накладення адміністративного стягнення або її оскарження є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну, які зберігаються до виконання або скасування постанови про накладення штрафу.

Власник транспортного засобу або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, у разі якщо:

- ним надана інформація, що транспортний засіб вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або щодо протиправного використання іншими особами номерних знаків, що належать його транспортному засобу . Тоді винесена відносно нього постанова про притягнення до адміністративної відповідальності скасовується;

- протягом 14 днів з моменту отримання постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення вказаного правопорушення, звернеться особисто або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до уповноваженого підрозділу Національної поліції із відповідною заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та згоди на притягнення до адміністративної відповідальності. Тоді винесена відносно власника транспортного засобу або особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, постанова скасовується та в порядку, встановленому цим Кодексом, виноситься нова постанова відносно особи, яка фактично керувала транспортним засобом в момент вчинення правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі.

З метою уникнення випадків неправомірного притягнення до відповідальності осіб, які фактично не керували транспортними засобами на момент вчинення правопорушення, а також спрощення порядку провадження, статтею 279-4 КУпАП передбачено порядок інформування власників транспортних засобів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, вчинені на належних їм транспортних засобах

За бажанням власника транспортного засобу інформація про фіксацію в автоматичному режимі адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вчиненого на належному йому транспортному засобі, може передаватися з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку або електронної пошти. Для цього:

- власник транспортного засобу звертається з відповідною заявою до підрозділу МВС України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, в якій зазначає бажаний спосіб отримання інформації та вказує абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку або адресу електронної пошти;

- підрозділ МВС України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, безоплатно вносить інформацію на підставі заяви власника транспортного засобу про абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку або адресу електронної пошти власника, до відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи органів внутрішніх справ.

За результатами розгляду справи про адміністративні правопорушення під час здійснення провадження приймаються відповідні рішення, які оформляються у вигляді :

- постанови про накладення адміністративного стягнення (ст. 284 КупАП);

- постанови про застосування заходів впливу ( ст.24-1 КУпАП);

- постанов про закриття справи ( ст.ст.38, 247, 284 КупАП).

Відповідно до ст. 38 КУпАПадміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).

 

Розглянемо зміст та порядок винесення постанови про накладення адміністративного стягнення

Постанова у справі про адміністративне правопорушення про накладення адміністративного стягнення виноситься за усіма видами адміністративних стягнень. Уповноваженими особами Національної поліції виносяться такі види постанов:

- про винесення попередження : попередження (стаття 26 КупАП) як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику. Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 цього Кодексу (постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено);

- про накладення штрафу : штраф (стаття 27 КУпАП) є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України. Має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення;

- про накладення штрафних балів : відповідно до останніх змін в законодавстві є стягненням, що накладається на громадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, установлені цим Кодексом (стаття 27-1 КУпАП).

У відповідності до статті 25 КУпАП може бути винесено постанову про накладення як основних, так і додаткових адміністративних стягнень. Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; інші адміністративні стягнення, можуть застосовуватись тільки як основні. За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.

Бланк постанови у справі про адміністративне правопорушення заповнюється розбірливим почерком. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також внесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, щодо якої вона винесена. У разі допущення порушень при оформленні постанови заповнений бланк постанови вважається зіпсованим.

Постанова повинна містити:

- найменування органу (посадової особи), який виніс постанову,

- дату розгляду справи;

- відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

- опис обставин, установлених при розгляді справи;

- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення;

- розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування, якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди;

- питання про вилучені речі і документи;

- положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору;

- вказівку про порядок і строк оскарження постанови.

Після слова "УСТАНОВИВ" з абзацу зазначаються:

- число, місяць, рік, час та місце вчинення адміністративного правопорушення;

- прізвище та ініціали правопорушника;

- обставини і суть правопорушення, установлені при розгляді матеріалів адміністративної справи;

- частина та номер статті КУпАП, які передбачають відповідальність за це адміністративне правопорушення.

Після слова "ПОСТАНОВИВ" уповноважена посадова особа ОВС з урахуванням та зазначенням обставин, що пом’якшують (стаття 34 КУпАП) чи обтяжують (стаття 35 КУпАП) відповідальність за адміністративне правопорушення, зазначає прийняте у справі рішення.

У випадках, коли в особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, вилучалися речі, документи, постанова повинна містити вирішення питання про вилучені речі, документи, а також інформацію про порядок і строк її оскарження.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху повинна містити дані про :

· найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, · дату розгляду справи;

· дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;

· відомості про особу, щодо якої розглядається справа; · транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);· опис обставин, установлених при розгляді справи; · технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис;· зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; · прийняте по справі рішення;

· розмір штрафу та порядок його сплати;

· правові наслідки невиконання адміністративного стягнення та порядок його оскарження;· відривну квитанцію із зазначенням реквізитів та можливих способів оплати адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Увага! Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, крім перелічених даних повинна містити відомості про адресу веб-сайта в мережі Інтернет, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступудо зазначеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності".

Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла, тобто розглянула справу.

Порядок оголошення постанову справах про адміністративні правопорушеннярегламентується статтею 285 КУпАП : постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

Порядок надання копії постанови:

· протягом 3-х днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено;

· протягом 3-х днів вручається під розписку або висилається потерпілому на його прохання, про що робиться відповідна відмітка у справі;

· вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення у випадках, якщо протокол про адміністративне правопорушення не складається (див. ст.258 КУпАП);

· надсилається судом відповідному підприємству, установі, організації для відома та МВС (Національній поліції) для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю по справах за статтями 174 (стрільба в населених пунктах та у не відведених для цього місцях) і 191 (порушення правил зберігання, носіння або перевезення зброї) щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією.

Поліцейський, який виносить постанову, зобов’язаний роз’яснити особі, що притягується до відповідальності, порядок її оскарження : скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано у вище стоячий орган (вище стоячій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.


Date: 2015-12-13; view: 860; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.031 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию