Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди та зміст процесуальних документів (частина 1)

Процесуальні документи забезпечують виконання важливих завдань в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (ст. 245КУпАП) :

1) своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи,

2) вирішення її в точній відповідності з законом,

3) забезпечення виконання винесеної постанови,

4) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень,

5) запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів,

6) зміцнення законності.

Отже, адміністративно-процесуальні документи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення мають бути законними, обґрунтованими; вмотивованими, відповідати процесуальній формі.

В залежності від змісту та процесуальної функції, усі документи, які складаються в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, класифікуються за такими видами:

 

І - документи, що фіксують фактичні обставини у справах про адміністративні правопорушення :

1. Заявигромадян про вчинення адміністративного правопорушення.

2. Поясненняособи, що притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків з приводу вчиненого адміністративного правопорушення, які відповідно до статті 251 КУпАП, є доказами в справі про адміністративні правопорушення.

3. Протокол про адміністративне правопорушення (ст. 254 КУпАП).

 

ІІ - документи, які забезпечують провадження у справах про адміністративні правопорушення :

1. Протокол про адміністративне затримання (ст. 261 КУпАП).

2. Протокол особистого огляду та огляду речей і документів (ст. 264 КУпАП).

3. Протокол вилучення речей і документів ( ст.ст. 265 – 265-3 КУпАП).

4. Рапорт про доставлення особи до ОВС ( ст.259 КУпАП).

5. Повістки (ст.т.277-2, 278 КУпАП).

6. Рапорт про здійснення приводу (ст. 268 КУпАП).

 

ІІІ - документи, які є формою рішення суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльності у справах про адміністративні правопорушення :

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення (ст.ст. 283-285 КУпАП):1.1. постанова про накладення адміністративного стягнення ( ст.284 КупАП);

1.2. постанови про застосування заходів впливу ( ст.24-1 КУпАП);

1.3. постанова про закриття справи ( ст.ст.38, 247, 284 КупАП);

2. Постанова (рішення) про звільнення від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу (ст.21 КУпАП);

3. Постанова про призначення експертизи (ст.ст. 251, 273 КУпАП);

4. Протокол засідання колегіального органу (ст. 281 КУпАП);

5. Рішення по справі про адміністративне правопорушення виконавчого органу сільської, селищної та міської ради (ст. 283 КУпАП);

6. Висновок експерта (ст. 273 КУпАП);

7. Пропозиція про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов що сприяли адміністративному правопорушенню (ст. 282 КУпАП);

8. Скарги та клопотання учасників процесу (ст. 289 КУпАП).

IV – документи, які є формами рішень суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльності за результатами оскарження постанов по справі про адміністративне правопорушення ( ст.ст. 288, 294 КУпАП).

 

Для того, щоб процесуальні документи виконали свої функції в провадженні у справах про адміністративні правопорушення, вони мають складатися у відповідності до наступних вимог :

1) відповідати нормам адміністративно-процесуального законодавства;

2) оформлятися уповноваженими працівниками поліцейських підрозділів;

3) відповідати нормативно встановленій процесуальній формі;

4) зміст документа має бути простим, зрозумілим, складеним у чіткій логічній послідовності;

5) рішення мають ґрунтуватись на сукупності встановлених фактів та достатніх доказів, з урахуванням мотивів вчиненого правопорушення.

Дотримання перерахованих вимог виключає можливість прийняття некваліфікованого процесуального рішення у справі, уникнення правопорушника від адміністративної відповідальності, та його подальшого оскарження.

Патрульна служба, відповідно до розділу ІІІ Положення про патрульну службу МВС, затвердженого наказом МВС України від 02.07.2015 № 796, під час патрулювання та в інших випадках, передбачених законодавством, звертає увагу на правопорушення з метою їх запобігання, припинення, документування і притягнення до відповідальності.

Оформлення адміністративно-процесуальних документів здійснюється працівниками патрульної служби на підставі:

- Кодексу України про адміністративні правопорушення ( розділ ІV);

- Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України ( наказ МВС України від 04.10.2013 № 950);

- Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху ( наказ МВС України від 10.07.2015 № 842).

Розглянемо зміст, порядок та особливості оформлення основних процесуальних документів, які складаються працівниками патрульної служби.При вчиненні адміністративного правопорушення уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції) складають протокол про адміністративне правопорушення.

Наказом МВС України № 950 від 04.10.2013 право складати протоколи про адміністративні правопорушення, протоколи про адміністративні затримання, протоколи вилучення речей і документів, протоколи огляду речей та особистого огляду, отримувати пояснення від осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків надається працівникам органів внутрішніх справ, які мають спеціальні звання, інспекторам патрульної служби зокрема.

При цьому, посадові особи ОВС (Національної поліції) уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення,тобто документувати їх, тільки відповідно до переліку статей КУпАП, визначених статтею 255 КУпАП.

Протокол про адміністративні правопорушення складається на осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність (16 років).У разі вчинення адміністративного правопорушення неповнолітньою особою віком від 14-ти до 16-ти років протокол складається стосовно одного з батьків неповнолітнього або особи, яка їх замінює, відповідно до ч. 3 ст. 184 КУпАП.

Зміст протоколу про адміністративне правопорушення визначений статтею 256 КУпАП. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються :

- дата і місце його складення,

- посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

- відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);

- місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

- нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

- прізвища, ім'я, по батькові особи, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

- пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

- інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол про адміністративне правопорушення складається на спеціальному бланку, що виготовлений друкарським способом, на якому проставлено відповідні серія і номер.

Усі реквізити протоколу заповнюються чорнилами чорного або синього кольору, крім гелевих, розбірливим почерком, державною мовою.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це.

Увага! Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, стосовно якої його складено.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

 

Розглянемо особливості заповнення бланку протоколу про адміністративне правопорушення.

В графах «дата і місце його складення»зазначаютьсячисло, місяць, рік, населений пункт, географічна точка, тобто дата та населений пункт, в якому перебувають правопорушник та уповноважена особа поліцейської патрульної служби на момент складання протоколу (1 вересня 2015 р. м. Львів);

- «посада, спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала протокол» (пишуться повністю – Я, інспектор патрульної служби Сихівського відділку поліції м. Львова рядовий поліції Назаренко Ігор Леонідович);

- «прізвище, ім’я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» зазначаються повністю, без скорочення (Косаренко Іван Петрович);

- «дата і місце народження» (15 липня 1985 р.н.; м. Львів);

- «місце проживання; місце реєстрації» (вказуються адреси: м. Львів, вул.Замарстинівська, буд.71, кв.15). У разі, якщо адреси співпадають, в графі зазначається «проживає за місцем реєстрації»;

- «номер телефону» (контактний (мобільний або міський абонентський номер : «067-347-03 02» або «надати відмовився»);

- «місце роботи, навчання (посада») : найменування підприємства, установи, організації, де працює (її посада) або закладу, де навчається особа (майстер шоколадної фабрики «Ласунка» м. Львів); або вказується, що тимчасово не працює та перебуває/не перебуває на обліку в центрі зайнятості.

- «особу встановлено» : назва документу, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі й назва ОВС, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали);

- «чи притягувався(лася) до адміністративної відповідальності» (вказуються відомості щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності впродовж року) : накладено штраф за ч.1 ст.178 КУпАП протокол Сихівського відділу міліції ГУМВС у Львівській обл. 08.03.2015 р. АПН№ 15789; або «не притягувався».

Увага! Відомості про притягнення особи до відповідальності інспектор патрульної служби отримує за допомогою підсистеми «Апра» - системи обліку адміністративних правопорушень , яка є складовою інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС( наказ МВС України від 07.11.2012 № 1017 «Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень»). Працівники поліції мають обмежений доступ до бази даних підсистеми «Апра», який дозволяє оперативно встановити достовірність персональних даних про особу правопорушника, які були названі ним у разі відсутності паспортного чи іншого документу, що посвідчує особу;

- «склад адміністративного правопорушення (дата, час, місце вчинення і суть учиненого адміністративного правопорушення)» : 1 вересня 2015 р. 0 17 год. по вул. Городоцькій м. Львова гр. Косаренко І.П. в стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до перехожих, обзивав їх нецензурною лайкою, розбив вітрину магазину... .

Увага! Суть адміністративного правопорушення повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті КУпАП, за якою складено протокол : Таким чином, гр. Косаренко І.П. порушив громадський порядок, при цьому об’єктивна сторона проступку вказує на діяння, що охоплюються складом статті 173 КУпАП «Дрібне хуліганство».На підставі цього ми кваліфікуємо протиправні дії «чим вчинив(ла) правопорушення, передбачене частиною (--) статті 173 КУпАП»;

- «свідки», «потерпілий» (якщо вони є) : прізвища імена, по батькові зазначаються повністю, вказується місце їх проживання;

Потерпілим стаття 269 КУпАП визначає особу, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Під час складання протоколу потерпілого може бути опитано як свідка.Як свідок, відповідно до статті 272 КУпАП, у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.

- «правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду» : у разі заподіяння матеріальної шкоди в результаті вчинення адміністративного правопорушення в протоколі зазначається : прізвище, ім’я та по батькові потерпілого, місце його проживання або найменування підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження і розмір заподіяної внаслідок адміністративного правопорушення матеріальної шкоди.

 

При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз`яснюються її права,передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, зокрема те, що вона має право:

1) знайомитися з матеріалами справи,

2) давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;

3) при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи,

4) виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

5) оскаржити постанову по справі.

Про роз'яснення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її прав, передбачених статтею 268 цього Кодексу, робиться відмітка у протоколі.

Окрім того, під час складання протоколу особу правопорушника повідомляється під його підпис, про дату, час, місце розгляду справи.Для повідомлення необхідно встановити, яким органом справа буде розглядатися (ст.218-222); та у який строк (ст.277). Правопорушнику роз’яснюється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто у строки, визначені статтею 277 КУпАП. Для інформації! Загальний строк розгляду - 15-тиденний з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Частина друга статті 277 КУпАП встановлює для окремих правопорушень окремий строк. Наприклад, протягом доби –справи про:незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ч.1 ст.44); вчинення дрібного хуліганства(ст.173), насильства в сім’ї (ст.173-2); розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді (ст.178); злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції ( ст.185). У 3-денний строк –справи про: торгівлю з рук у невстановлених місцях (ст.160); порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ст.185-1). У 5-тиденний строк –справи про: дрібне викрадення чужого майна (ст.51); виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення (ст.176). - графи«проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений статтею 264 КУпАП, що були у гр-на(ки) , та згідно зі статтею 265 КУпАП виявлені речі вилучено для тимчасового зберігання»заповнюються у разі застосування запобіжних заходів. З метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов`язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів. Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

До протоколу додаються документи:

1) заяви та клопотання. Відповідно до статті 268 КУпАП особа може надавати заяви та клопотання, які є формами звернення громадян до органів влади та розглядаються в порядку Закону України «Про звернення громадян».

В заяві громадяни звертаються із проханням про сприяння в реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів, або повідомляють про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності посадових осіб, а також висловлюють думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – це письмове звернення з проханням про визнання або реалізацію прав чи свобод тощо. До протоколу в адміністративному провадженні можуть додаватися клопотання про перенесення розгляду справи за місцем проживання або реєстрації ТЗ; клопотання про перенесення дати розгляду справи; клопотання про забезпечення права на захист та інші;

 

2) пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальностіє важливою частиною протоколу. Правопорушнику пропонується за його підписом в протоколі надати письмове пояснення по суті вчиненого адміністративного правопорушення, тобто відповісти на питання :

- яка мета, мотив, що стало причиною вчинення проступку, чи усвідомлює правопорушник їх протиправність та наслідки. Це важливо для оцінки ситуації поліцейським та прийняття рішення про застосування заходів забезпечення провадження з метою припинення та недопущення в подальшому протиправних дій.

Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис в графі «До протоколу додається : пояснення гр. Косаренко І.П.».

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має також право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Увага! Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі статтею 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів;

 

3) пояснення свідків та потерпілогоскладається або працівниками поліції зі слів осіб, в яких відбирається пояснення, або заповнюється власноруч за допомогою навідних питань, які задаються посадовою особою.

Пояснення може відбиратися на місці вчинення правопорушення, в приміщенні поліції, а також за місцем проживання свідків та потерпілого у разі , якщо про адміністративне правопорушення надійшла заява та відбувається провадження по її розгляду.

Офіційно затвердженого бланку пояснення не існує. Тому для зручності у змісті пояснення умовно відокремимо 4 частини :

· загальну частина інформативного змісту, в якій зазначається :

- дата і місце відібрання пояснення;

- посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка відбирає пояснення;

- відомості про особу, в якої відбирається пояснення (прізвище, ім’я та по батькові зазначаються повністю; дата і місце народження;місце проживання; місце реєстрації ; контактний номер телефону; місце роботи (найменування підприємства, установи, організації, де працює (її посада) або закладу, де навчається особа;

· частину, в якій особа засвідчує, що «Зі змістом статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом) ознайомлений. (підпис).

· основну частину, в якій після слів «По суті поставлених запитань можу пояснити наступне :…» особа від 1 імені викладає зміст відповідей на наступні питання: - де знаходилась особа під час вчинення правопорушення; чи могла бути свідком події або потерпілим;

- чи знайома з особою правопорушника, протягом якого часу, в яких відносинах перебуває (якщо сусід, то вказується з якого часу проживає по сусідству);

- що відомо про спосіб життя,громадську поведінку правопорушника;

- що відомо ( бачила, чула) про подію;

- якою була поведінка правопорушника;

- чи було заподіяно яку шкоду якій особі.

· заключну частину, в якій засвідчується повнота та достовірність наданої в поясненні інформації «З моїх слів записано вірно, доповнень та зауважень немає» ___(підпис особи, яка отримує пояснення)».

Якщо особа складає пояснення власноруч, то під інформацією, викладеною в основній частині, зазначається : «пояснення складено мною власноруч», що засвідчується підписом особи.

 
Date: 2015-12-13; view: 512; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию