Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІІ. Витрати на здійснення заходів щодо охорони праці на будівельних майданчиках

1) витрати на приведення основних засобів у відповідність вимогам нормативно-правових актів по охороні праці відносно:

- механізації вантажно-розвантажувальних і інших важких робіт, робіт з розливу й транспортуванню отрутних, агресивних, легкозаймистих і горючих речовин;

- захисту працівників від поразки електричним струмом, дії статичної електрики й розрядів блискавок;

- безпечного виконання робіт на висоті;

- діючого технологічного й іншого виробничого встаткування;

- систем вентиляції й аспірації, пылеулавливающих пристроїв і установок для кондиціювання повітря в приміщеннях діючого виробництва й на робочих місцях;

- систем природнього й штучного висвітлення виробничих, адміністративних і інших приміщень, робочих місць, проходів, аварійних виходів і таке інше;

- систем теплових, водяних або повітряних завіс, а також установок для нагрівання (охолодження) повітря виробничих, адміністративних і інших приміщень, а під час роботи на відкритому повітрі - споруджень для обігріву працівників і вкриття від сонячних променів і атмосферних опадів;

- виробничих і санітарно-побутових приміщень, робочих місць, евакуаційних виходів і таке інше, технологічних розривів, проходів і габаритних розмірів; устаткування спеціальних перехідних галерей, тунелів у місцях масового переходу працівників, зон руху транспортних коштів;

- впровадження в умовах діючого виробництва автоматизованих інформаційних систем охорони праці, систем аналізу й прогнозування аварійних ситуацій, автоматичного й дистанційного керування технологічними процесами й виробничим устаткуванням, систем автоматичного контролю й сигналізації наявності (виникнення) небезпечних або шкідливих виробничих факторів і пристроїв аварійного вимикання встаткування або комунікацій у випадку виникнення небезпеки для працівників, а також відповідного програмного забезпечення й електронних баз даних по охороні праці в порядку й обсягах, погоджених з територіальними органами державного нагляду за охороною праці.

2) витрати на встаткування й зміст загороджень для машин і їх рухливих частин, люків, отворів, сигналізації й інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці.3) витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям і засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (включаючи забезпечення мийними засобами й засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв'язку з виконанням робіт, які не виключають можливості забруднення цими речовинами).

4) витрати на проведення цільовий навчання по охороні праці працівників, на організацію доповідей, лекцій, семінарів і оглядів-конкурсів із цих питань.

5) витрати для надання працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, спеціального живлення, молока або рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води.

6) витрати на усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів по охороні праці (галузеві нормативні акти по охороні праці).

7) витрати на проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам і аудита по охороні праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних приладдя, довідників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів і таке інше з питань охорони праці.

8) витрати на проведення обов'язкового поточного, періодичного й позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з небезпечними або шкідливими умовами праці або таких, де є потреба в професійному відборі.


Date: 2016-02-19; view: 100; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию