Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Склад інвесторської кошторисної документації. Сукупність кошторисів формує інвесторську кошторисну документацію

Сукупність кошторисів формує інвесторську кошторисну документацію.

Інвесторська кошторисна документація – це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них і відомостей ресурсів, складених на стадії розробки проектної документації, тобто для визначення кошторисної вартості будівництва на етапі проектування складається інвесторська кошторисна документація.

Слід зазначити, що якщо глянути на кошторисну документацію з погляду всього обсягу робіт, то виявиться, що кошторисна документація, як і будинок, збирається із цеглинок. Так, першою цеглинкою в будинку кошторисної документації є локальні кошторисні розрахунки .

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами й складаються на окремі види робіт і витрат по спорудах, будинках або по загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, які визначилися при розробці робочої документації. На основі даних локальних кошторисів формуються об'єктні кошториси. При цьому слід розрізняти поняття об'єктних кошторисів і об'єктних кошторисних розрахунків, які підлягають уточненню. У випадках, коли необхідно визначити в цілому по будівництву розмір засобів, необхідних для відшкодування витрат, не врахованих нормативами, складаються об'єктні кошторисні розрахунки. Розмір коштів, необхідних для відшкодування тих витрат, які не враховані кошторисними нормативами, у цілому по будівництву визначається в кошторисних розрахунках на окремі види витрат. На основі об'єктних кошторисних розрахунків (кошторисів) і кошторисних розрахунків на окремі види витрат складається зведений кошторисний розрахунки вартості будівництва.

Локальні кошторисні розрахунки – складаються на окремі види робіт і витрат по будинках і спорудах замість локальних кошторисів у тих випадках, коли обсяги робіт і витрат не визначені й підлягають уточненню.

Об'єктні кошториси поєднують у своєму составі дані з локальних кошторисів по всьому об'єкту.Об'єктні кошторисні розрахунки – поєднують дані з локальних кошторисних розрахунків і підлягають уточненню.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат - призначені для тих випадків, коли необхідно визначити в цілому по будівництву розмір засобів, необхідних для відшкодування тих витрат, які не враховані кошторисними нормативами.

Зведений кошторисний розрахунки вартості будівництва – це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених проектом або робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів і інвентарю, а також усі супутні витрати.

Зведений кошторисний розрахунки складається на основі об'єктних кошторисних розрахунків (кошторисів) і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

При визначенні кошторисної вартості будівництва всі витрати розбиваються на групи:

а) будівельні роботи;

б) монтажні роботи;

в) вартість матеріалів виробів і конструкцій;

г) інші витрати.

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будинків, споруд або їх черг, коли поряд з об'єктами виробничого призначення складається проектно-кошторисна документація на об'єкти громадянського-житло-цивільного й іншого призначення, поєднуються у зведення витрат.

Зведення витрат - це кошторисний документ, що поєднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будинків, споруджень або їх черг, коли поряд з об'єктами виробничого призначення складається проектно-кошторисна документація на об'єкти громадянського-житло-цивільного й іншого призначення. Зведення витрат можуть поєднуватися у зведені кошторисних розрахунків.

Кошторисні документи складаються по рекомендованим Держбудом України формам.

Основний показник вартості робіт - прямі витрати на виконувані роботи.

Прямі витрати (ПЗ) складаються із заробітної плати основних робітників (ЗП), вартості експлуатації машин і механізмів (ЭМ), і вартості матеріалів, необхідних для провадження робіт (М). У свою чергу, ЭМ містить у собі зарплату машиністів.

 

У такий спосіб:

ПЗ= ЗП+ЭМ+М

 

Як випливає з наведеної формули, кошторисна вартість робіт перебуває в безпосередньому зв'язку від їхньої трудомісткості – тривалість і складність виконання того або іншого процесу впливають на заробітну плату основних робітників, а також на час експлуатації будівельних машин і механізмів, визначаючи при цьому, які властиво машини й механізми будуть потрібні.

Трудомісткість – це витрати праці, тобто кількість людино-годин, необхідне для виконання даної роботи.

Обґрунтуванням витрати заробітної плати, витрат праці, використання машин і механізмів, витрати матеріалів на кожну позицію прямих витрат служать Ресурсні Елементні Кошторисні Норми (РЭСН), що є частиною ДБН1.1-1-2000. Це дозволяє визначити витрати у натуральному вираженні по кожному рядкові прямих витрат (розцінок).

 

Оскільки величина прямих витрат містить у собі основні витрати, пов'язані з виробничими процесами на будівельному майданчику, але не включає витрати, пов'язані з організацією будівництва, дані види витрат ураховуються в загальновиробничих витратах.Таким чином, кошторисна вартість будівельних робіт визначається на підставі даних про прямі витрати й загальновиробничих витратах.Загальновиробничі витрати – це витрати, безпосередньо не пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт. Вони складаються із заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу, відрахувань на соціальні заходи, витрат на інформаційне забезпечення керування, амортизацію й утримання будинків, споруджень, їх ремонт, витрат на обслуговування виробництва і т.ін.

 

Загальновиробничі витрати, що враховуються в локальному кошторисі, складаються із трьох блоків:

I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах.

II блок. Відрахування на соціальні заходи відповідно до законодавства.

III блок. Кошти на покриття інших статей загальновиробничих витрат.

У прикладі наведений розрахунки загальновиробничих витрат, складений за типовою формою.

 

  Загальновиробничі витрати до об'єкта
   
Номер локального кошторису Найменування локального кошторису Нормативно- розрахункова кошторисна тру- Доміст. робіт, пре- дусмотрен- ных у прямих витратах, Трудом- кісткість у ЗВ , I блок. Заробітна плата в ЗВ , Заробітна плата в прямих витратах, II блок. Відрахування на социаль- ные меро- прийняття в відповідності с законода- тельством, III блок. кошти на покриття інших статей общепроиз- водственных витрат, Засобу на оплату пер- вых п'яти днів не тру- доспособно- сти внаслідок захворювань або травм, Усього загальговиробничих витрат,
    чол.год чол.год грн. грн. грн. грн. грн. грн.
  загальнобудівельні роботи
                 
Разом:
                 
                       
  Склав ______________   Перевірив _____________    
                                                           

Основними елементами документа, що приводить розрахунки загальновиробничих витрат, є:

1. Номер позиції локального кошторису

2. Шифр і номер позиції нормативу

3. Кількість

4. Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах (робітників-будівельників і робітників, що обслуговують машини),

5. Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, передбачених у прямих витратах, до працезатрат працівників, заробітна плата яких ураховується в загальновиробничих витратах

6. Трудомісткість у загальновиробничих витратах,

7. Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких ураховується в загальновиробничих витратах,

8. I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах,

9. Заробітна плата в прямих витратах,

10. II блок. Відрахування на соціальні заходи відповідно до законодавства,

11. Усереднені показники для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат,

12. III блок. Кошти на покриття інших статей загальновиробничих витрат,

13. Усього загальновиробничих витрат.

При цьому, у формі розрахунків загальновиробничих витрат у чисельнику приводяться показники для розрахунків загальновиробничих витрат на одиницю, у знаменнику - на позицію.

Загальновиробничі витрати складаються з наступних елементів:

1. Постійні загальновиробничі витрати, тобто витрати, що не змінюються у випадку зміни обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт, що й діляться на:

- розподілені постійні;

- нерозподілені постійн, що визначаються як різниця між загальною сумою постійних загальновиробничих витрат при нормальній потужності будівельної організації й сумою розподілених постійних загальновиробничих витрат при фактичній потужності будівельної організації.

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються між об'єктами витрат з використанням бази розподілу, вибраною будівельною організацією самостійно, виходячи з нормальної потужності цієї організації.

Нормальна потужність будівельної організації визначається як очікуваний середній обсяг виконуваних робіт, який може бути досягнуться за умови звичайної діяльності будівельної організації протягом декількох років, з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Загальна сума постійних загальновиробничих витрат (розподілених і нерозподілених) будівельно-монтажних робіт, що включаються в собівартість, за договором підзагону, не може перевищувати фактичну величину цих витрат.

 

2. Змінні загальновиробничі витрати, тобто витрати, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт.

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються між об'єктами витрат з використанням бази розподілу, вибраною будівельною організацією самостійно, виходячи з фактичної потужності будівельної організації за звітної період. Конкретний перелік і состав постійних і змінних виробничих загалом витрат установлюється будівельною організацією самостійно

 

Базою розподілу загальновиробничих витрат (постійних і змінних) можуть бути:

1) сума всіх прямих витрат на виконання будівельно-монтажних робіт;

2) сума прямих витрат на оплату праці на виконання будівельно-монтажних робіт;

3) працезатрати на виконання будівельно-монтажних робіт (нормативні або фактичні);

4) відпрацьоване на будівництві об'єкта будівельними машинами й механізмами час і таке інше.

Перелік загальновиробничих витрат будівельної організації містить у собі:

I. Витрати на керування й обслуговування будівельного виробництва:

1) витрати на основну, додаткову заробітну плату, заохочувальні, компенсаційні й інші грошові виплати працівникам апарата керування й робітників, що обслуговують апарат керування окремих виробничих підрозділів, лінійного персоналу, крім включених до складу виробничих бригад, обчислені згідно з формами й системами оплати праці, установленими в будівельній організації.

2) витрати на службові відрядження персоналу в межах норм, передбачених законодавством.

3) амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарата керування окремих виробничих підрозділів і лінійного персоналу.

4) амортизація нематеріальних активів, призначених для обслуговування апарата керування окремих виробничих підрозділів і лінійного персоналу.

5) витрати на зміст, експлуатацію й ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

6) витрати на опалення, висвітлення, водопостачання, водовідводи й інший зміст виробничих приміщень.

7) витрати на аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів підземного будівництва й об'єктів спеціального призначення при наявності відповідних договорів.

8) витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат керування окремих виробничих підрозділів, лінійний персонал (начальників ділянок, виконавців робіт, майстрів, механіків ділянок і таке інше) будівельної організації (У витрати на транспортне обслуговування входить основна, додаткова заробітна плата, заохочувальні, компенсаційні й інші грошові виплати водіям і іншим робітником, що обслуговують автомобілі; зміст і експлуатація власних і орендованих, гаражів і місць стоянки; витрати на паркування; вартість паливних, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів, зношування й ремонт автомобільної гуми.);

9) витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове обслуговування персоналу.

10) витрати на матеріально-технічне забезпечення апарата керування окремих виробничих підрозділів будівельної організації: У витрати на матеріально-технічне забезпечення апарата керування входять витрати на придбання канцелярських товарів і приналежностей, бланків обліку, звітності; витрати на зміст, експлуатацію й поточний ремонт будинків, споруджень, приміщень, використовуваних апаратом керування окремих виробничих підрозділів будівельної організації; витрати на зміст і експлуатацію всіх видів зв'язки й радіо, оплата послуг зв'язки (пошта, телефон, факс і таке інше), обчислювальних центрів, засобів сигналізації й інших технічних засобів керування;

11) витрати на використання електронно-обчислювальної, машинописної, множної й іншої оргтехніки.

12) оплата послуг, які надаються сторонніми організаціями, якщо в будівельній організації не передбачені відповідні функціональні служби, включаючи витрати на друковані, множні, копіювальні, обчислювальні й інші роботи.

13) оплата послуг консультаційного й інформаційного характеру ( у тому числі витрати на придбання літератури й підписку спеціалізованих періодичних видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності окремих виробничих підрозділів, виготовленням і зберіганням продукції допоміжних, другорядних виробництв будівельної організації, стримуванням законодавства.

14) страхові внески й відрахування на соціальні заходи.

II. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках і вдосконалювання технології:

1) витрати на геодезичні роботи, здійснювані під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці працівників, що проводять геодезичні роботи; вартість матеріалів; амортизацію; зношування геодезичного встаткування, інструментів і приладів і витрати на всі види їх ремонту й переміщення.

2) витрати на благоустрій і зміст будівельних майданчиків (У витрати на благоустрій і зміст будівельних майданчиків входять оплата праці робітників, зайнятих на благоустрої й змісті будівельних майданчиків; витрати на збирання й очищення (з вивозом сміття) території будівництва, облаштованість доріжок, містків; витрати на електроенергію ( у тому числі отриману від тимчасових електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів і інші витрати, пов'язані з висвітленням території будівництва.);

3) витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних організацій на інша будову й у межах будівельного майданчика ( за винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин і механізмів, врахованих у вартості машино-змін).

4) амортизація й витрати на проведення поточного ремонту пристроїв і встаткування, що входять до складу основних засобів і не передбачені в прямих витратах (У витрати на амортизацію й проведення поточного ремонту входить вартість мобільних інвентарних будов контейнерного типу; триніг, пристроїв для намотування й очищення зварювального проведення пристроїв, що центрують, для зварювання труб, насосів і пресів ручних гідравлічних; переносних металевих і дерев'яних сходів, інвентарних металевих верстатів; такелажних і монтажних пристроїв, які застосовуються під час виконання будівельних і монтажних робіт, ручних лебідок, домкратів і таке інше; бункерів для бетонів і розчинів, тачок, апаратів для зварювання проводів, переносних вентиляційних установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик і полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних конструкцій, генераторів ацетиленових ( крім застосовуваних під час монтажу встаткування); огороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт, шлагбаумів, сигнальних щогл, прожекторів і таке інше.);

5) витрати на зміст і переміщення нетитульних тимчасових споруджень, приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних засобів.

6) витрати на малоцінні й швидкозношувані інструменти й виробничий реманент, що використовуються під час виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних засобам, і витрати на їхній ремонт.

7) витрати, пов'язані зі спорудженням, ремонтом, розбиранням тимчасових нетитульних споруджень (приоб’єктні контори й комори виконробів і майстрів, санітарно-побутові приміщення, складські приміщення й навіси, які не можна віднести до конкретного об'єкта будівництва).

8) Тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, пари, газу й повітря в межах робочої зони, які не можна віднести до конкретного об'єкта будівництва.

9) Витрати, пов'язані із пристосуванням будинків, що споруджуються або існують на будівельних майданчиках, замість будівництва нетитульних тимчасових будинків і споруджень, які не можна віднести до конкретного об'єкта будівництва.

10) зношування пристроїв, які ставляться до оборотних активів (зі строком використання до 1 року), до яких ставляться:

- помости, сходи, перехідні містки, ходові дошки;

- пристрою для охорони праці;

- інвентарні уніфіковані засоби подмащивания типу трубок, інвентарних майданчиків; забори й огородження, необхідні для проведення робіт ( крім спеціальних і архітектурно оформлених), захисні козирки, сховища під час проведення буровзрывных робіт;

11) витрати на підготовку об'єктів будівництва до здачі ( До витрат на підготовку об'єктів будівництва до здачі відносять витрати на оплату праці чергових слюсарів-сантехників, ключниць, а також робітників, які забирають сміття, миють підлога й вікна; вартість мийних засобів і інших матеріалів, які використовуються під час збирання об'єктів перед здачею їх в експлуатацію; витрати на опалення й висвітлення в період здачі об'єктів в експлуатацію);

12) витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології й організації будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги сторонніх організацій, по розробці проектів, креслень конструкцій, металевих і технологічних деталей, впровадження передових методів організації й нормування праці, а також оплата праці працівників проектно-кошторисних груп, груп проектування, економічних лабораторій, нормативно-досвідчених станцій, що входять до складу будівельної організації і її виробничих структурних підрозділів.

13) витрати некапітального характеру, пов'язані із забезпеченням якості будівництва. До витрат некапітального характеру, пов'язаним із забезпеченням якості будівництва, відносять витрати на зміст виробничих лабораторій, що входять до складу будівельної організації й виробничих структурних підрозділів, включаючи оплату праці працівників, зміст, амортизацію й витрати на проведення поточного ремонту приміщень, устаткування й реманенту лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час випробування матеріалів, конструкцій і частин споруджень, крім витрат на випробування споруджень у цілому (середніх і більших мостів, резервуарів і таке іншезасобів, що оплачуються за рахунок, передбачених на цю мету в кошторисах на будівництво); витрати на проведення експертизи й консультацій, пов'язаних з результатами випробувань матеріалів і конструкцій; оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, надаваних лабораторіями інших організацій.

14) витрати, пов'язані з винахідництвом і раціоналізацією: на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення моделей і зразків по винахідницьких і раціоналізаторських пропозиціях щодо виконання будівельно-монтажних робіт; виплата авторських винагород, якщо вони не є роялті.

15) витрати на зміст протипожежної й сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень і приміщень апарата керування окремих виробничих підрозділів і лінійного персоналу:

- витрати на оплату праці робітників, що полягають у штаті окремого виробничого підрозділу;

- оплата послуг, наданих сторонніми організаціями, по протипожежній і сторожовій охороні у встановленому законодавством порядку;

- витрати на придбання, зміст і зношування протипожежного реманенту й устаткування.


Date: 2016-02-19; view: 242; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию