Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


IV. Інші загальновиробничі витрати

1) платежі по страхуванню майна, ризиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеної опаизностью для життя й здоров'я, передбачених законодавством.

2) витрати на охорону навколишнього середовища, зокрема: платежі за викиди й скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище й інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій по очищенню стічних вод, розміщення відходів виробництва й таке інше.

3) відрахування на спорудження й розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень від їхньої кошторисної вартості у випадку, коли засобу на відзначені потреби передбачені кошторисом інвестора.

4) суми створених забезпечень для відшкодування майбутніх операційних витрат (на виплату відпусток працівникам; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію; виконання зобов'язань щодо обтяжних договорів і таке інше).

5) оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок засобів будівельної організації.

6) суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору.

7) суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунків при звільненні.

8) виплати у встановленому розмірі особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи.

9) витрати на перевезення працівників будівельної організації до місця роботи й у зворотному напрямку, як власним, так і орендованим транспортом ( крім оплати праці водіїв).

10) виплати за особливий характер виконання будівельних робіт, установлені відповідно до законодавства. Виплатам за особливий характер виконання будівельних робіт містять надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадовим окладам працівників, спрямованих для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у розмірах, певних законодавством; додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місцезнаходження будівельної організації або пункту збору до місця роботи й у зворотному напрямку, від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи й у зворотному напрямку, а також витрати на експлуатацію й зміст вахтового селища, некомпенсовані платою працівників за користування житлом і комунальні послуги;11) витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом ( крім оплати праці водіїв).

12) вартість придбаних будівельною організацією проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку зі специфікою роботи).

13) компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента й особистого транспорту.

14) вартість подарунків до свят і квиткам на видовищні заходи для дітей працівників.

15) виплати авторських винагород за винахідництво й раціоналізацію, якщо вони не є роялті.

16) витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи, у тому числі витрати на гарантійний ремонт зданих замовникові об'єктів, протягом гарантійного строку з дати підписання акту про прийняття об'єкта в експлуатацію.

17) витрати на підготовку й перепідготовку кадрів. Витрати на підготовку й перепідготовку кадрів містять у собі витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах і установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки й перепідготовки кадрів; стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, спрямованим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади; оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу й у зворотному напрямку; витрати, пов'язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень і таке інше); витрати на зміст навчальних комбінатів;

18) податки, збори й інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством, що включаються в собівартість будівельно-монтажних робіт. До податків, зборів і обов'язковим платежам, що включаються в собівартість будівельно-монтажних робіт ставляться передбачені законодавством податки, збори й інші обов'язкові платежі й відрахування, які ставляться до діяльності загальновиробничого персоналу; витрати будівельних організацій на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату й доставку пільгових пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й тяжкими умовами праці по списках № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України; сплата рентних платежів за використання земельних ресурсів; сплата концесійних платежів за використання природних копалин; плата за деревину, продану на пні; плата за воду з водогосподарчих систем під час проведення будівельних робіт у межах затверджених лімітів, платежі за використання інших природних ресурсів, а також інші платежі, які зв'язані або ставляться до виробничої діяльності будівельної організації;


Date: 2016-02-19; view: 116; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию