Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система автоматичного керування (управління) – сукупність об’єкта та автоматичного пристрою керування

Автоматизована система керування передбачає участь у формуванні керуючих дій людини (особи, яка приймає рішення - ОПР). Автоматизовані системи створюються для складних об’єктів, де участь людини в прийнятті рішень є визначальною, а для цього необхідно отримати та переробити великі масиви інформації.

Автоматичні системи забезпечують виконання всіх функцій керування без участі людини (автоматично), але для обслуговування, ремонту та налагодження потрібні кваліфіковані спеціалісти.

Автоматичні системи регулювання (АСР) – сукупність об’єкта та пристрою керування (автоматичного регулятора), процес функціонування яких характеризується тим, що відомі задані значення регульованих координат xзд(t). Допускається також термін “системи автоматичного регулювання” (САР). Далі буде показано, що в процесі регулювання повинна виконуватись вимога x(t) → xзд(t), x – поточне значення регульованої координати.

Об’єкт керування (регулювання, автоматизації, керований об’єкт) – технологічний процес, агрегат або комплекс, призначений для здійснення впливу на сировину, матеріали для отримання продукту чи напівпродукту. В складних системах керування об’єктом може бути виробництво, підприємство, галузь промисловості. В будь-якому випадку для досягнення мети функціонування необхідно сформувати керуючі дії, які компенсують небажані відхилення від обраного режиму. Зрозуміло, що об’єкти можуть бути різної природи, мають різне призначення, виконувати різні функції. В той же час система керування створюється саме для об’єкта, тому його властивості визначають основні характеристики системи керування – її структуру, функції, показники стійкості та якості. Таким чином, саме об’єкт визначає призначення системи керування, наприклад : автоматизована система керування підприємством, автоматична система керування випарною установкою, автоматична система регулювання температури і т.д.

Для об’єктів керування можна виділити такі змінні (рис.1.1.) :

- координати стану, які визначають станоб’єкта в будь-який момент часу, для

АСР – це регульовані координати:

 

Х = { х12 ...хn };

 

- вихідні змінні, які характеризують якість

Рис.1.1.Схема об’єкта продукту, продуктивність об’єкта або

узагальнені показники, наприклад

коефіцієнт корисної дії, питомі витрати

матеріалів і енергії і інш.,

Y = { y1, y2…yr};

- збурення – зовнішні та внутрішні фактори, вплив яких порушує роботу об’єкта : змінювання характеристик зовнішнього середовища, параметрів енергоносіїв, якості сировини і інш., Z= { z1, z2,…zL };

- керуючі дії – цілеспрямовані змінювання матеріальних та енергетичних потоків, направлені на компенсацію збурень z, U = { U1, U2,…Um }. В складних системах керуючі дії можуть передбачати змінювання структури, або навіть кадрові перестановки.

Вектори Y,X,Z,U можуть мати довільну кількість складових, а в частинному випадку це – скалярні величини.

Автоматичний регулятор – технічний засіб, який реалізує керуючі діяння в залежності від стану об’єкта та зовнішнього середовища :

Uрег. = f(x,z,t). Автоматичний регулятор реалізується також програмним шляхом в мікропроцесорних контролерах або ЕОМ. В складних системах функції керування виконують різні регулятори або спеціальні пристрої.

 


Date: 2016-02-19; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию