Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задачи региональной экономической политики

Стратегічний курс регіонального розвитку повинен розраховуватися на тривалу перспективу з метою рішення великомасштабних завдань.

Пріоритетними завданнями на тривалу перспективу державними органами керування визначений розвиток областей, які забезпечують розвиток усього народногосподарського комплексу країни, зокрема паливно-енергетичного, машинобудівного, агропромислового, хімічного й т.п.. Серед пріоритетних завдань Видатне місце приділяється структурній перебудові економіки регіонів України, у першу чергу промислових регіонів і центрів з надмірною концентрацією підприємств важкої індустрії й складною екологічною ситуацією.

Основні програмні завдання державної регіональної перебудови на найближчі п'ять років передбачають необхідність рішення наступних проблем:

== вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і підвищення ефективності територіального поділу праці й раціоналізації розселення населення;

== досягнення стабілізації виробництва в кожному регіоні на основі оптимізації структури господарства й ефективного використання наявного природно-ресурсного, виробничо-технічного й трудового потенціалу;

== удосконалення спеціалізації сільського господарства відповідно до зональних ґрунтово-кліматичних умовам;

== здійснення програм облаштованості депортованих народів у південних і західних областях;

== формування нових територіально-господарських утворень спеціальних (вільних) економічних зон.

У сфері соціально-культурного й духовного розвитку основними завданнями регіональної політики є :

= працевлаштування населення , тобто робітниками місцями, і залучення його до продуктивної суспільно-корисної роботи. Необхідно розробити програми - завдання працевлаштування й зайнятості сільського населення за рахунок організації первинної переробки сільськогосподарської сировини й продукції, кооперування їх з підприємствами малого бізнесу.

= Однієї з важливих завдань регіональної економічної політики є поліпшення демографічної ситуації в регіонах України, поліпшення соціально-побутових умов життя населення, здійснення заходів щодо підтримки родин з дітьми й найменш захищених верств населення, ріст рівня споживання населенням товарів і послуг. У найближчій перспективі необхідно домогтися зменшення показників смертності населення за рахунок поліпшення умов життя й роботи, оздоровлення навколишнього середовища, поліпшення медичного обслуговування населення.

Таким чином, державна регіональна економічна політика повинна бути спрямована на відтворення умов, факторів постійного розвитку регіонів. Цьому повинні сприяти прогнози перспективного розвитку суб'єктів господарювання, регіональних ринків, оцінка фінансових і ресурсних можливостей регіонів як форм реалізації регіональної політики.


Date: 2016-02-19; view: 177; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию