Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛІТЕРАТУРА. 1. Атаман О.B. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях

Основна:

1. Атаман О.B. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 511 с.

2. Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць та і інші. – К.: Вища школа, 1995. – 615 с.

Додаткова:

1. Невідкладні стани: Навчальний посібник / За ред. Регеди М.С., Крєсюна В.Й. – Вид. друге доп. та переробл. – Львів, 2003. – 891 с.

2. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. 3 1–Витебск. – 2001. – 465 с.


Тема 3. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ НИРОК. НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ

І. Актуальність теми

Нирки – парний орган, який призначений для підтримання сталості внутрішнього середовища організму та виділення кінцевих про­дуктів обміну. Ними забезпечується регуляція водно-сольового ба­лансу, кислотно-основної рівноваги, осмотичного тиску рідин орга­нізму та виділення азотистих шлаків. Крім того, нирки беруть участь в регуляції артеріального тиску і стимулюють еритропоез. За своєю функціональною здатністю нирки більш важливі, ніж такі органи ви­ділення, як легені, печінка, шкіра й кишечник. Зупинка функції нирок несумісна з життям – людина помирає на 4-6 день після їх відклю­чення.

Підтримання гомеостазу нормально діючими нирками здійсню­ється за рахунок їх екскреторної функції і включає три процеси: фільт­рацію плазми клубочками, селективну реабсорбцію канальцями мате­ріалів, необхідних для підтримання внутрішнього середовища, та сек­рецію іонів водню і амонію.

Оскільки збереження гомеостазу є умовою підтримання метабо­лічної, структурної та функціональної цілісності організму, то будь-яке захворювання нирок супроводжується порушенням життєдіяль­ності організму в цілому, окремих його органів і систем зокрема. Тому виникає необхідність вивчення основних закономірностей патоло­гічних процесів у нирках і пов’язаних з цим порушень гомеостазу.


Date: 2015-05-22; view: 429; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию