Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІ. Конкретні цілі. ІІІ. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція) Назви попередніх дисциплін

  1. Знати загальні закономірності виникнення, розвитку та завершення гіпоксичних станів.
  2. Уміти розділяти захисно-пристосувальні явища при гіпоксії та пристосування в системі утилізації кисню і його транспор­тування.
  3. На експериментальних моделях гіпоксичної та гемічної гіпок­сії вміти оцінити стан реактивності організму, функціональ­ний стан центральної нервової системи, вихідний рівень обмі­нних процесів стійкості організму в умовах кисневого голоду­вання.
  4. Знати, що отруєння в промисловому виробництві можуть бути причиною кисневого голодування.

 

ІІІ. Базові знання, вміння, навички необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
Біологія структура клітини, тканин, ткани­нне дихання
Гістологія гістологічна структура органів дихання, серця, крові, еритро­ци­тів, гемоглобіну
Нормальна анатомія анатомічна будова дихальної, серцево-судинної системи
Нормальна фізіологія функції дихальної, серцево-суди­нної систем та системи крові

ІV. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття

1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Гіпоксія це типовий патологічний процес, що виникає внаслідок недостатнього постачання тканин киснем або в результаті порушення його використання клітинами
Гіпоксична гіпоксія це кисневе голодування, що виникає при зменшенні парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі.
Циркуляторна гіпоксія це кисневе голодування, причиною якого є розлади загальної гемодинаміки або пору­шення місцевого кровообігу.
Кров’яна гіпоксія це кисневе голодування, що виникає внас­лідок зменшення кисневої ємності крові
Тканинна гіпоксія це кисневе голодування, що виникає в резу­льтаті порушення утилізації кисню кліти­нами
Гіпоксія навантаження це кисневе голодування, що виникає при збільшенні функціонального навантаження

 2. Теоретичні питання до заняття:

1. Визначення поняття гіпоксія, класифікації.

2. Гіпоксична гіпоксія: етіологія, патогенез, показники газового складу крові.

3. Дихальна гіпоксія: етіологія, патогенез, показники газового складу крові.

4. Циркуляторна гіпоксія: етіологія, патогенез, показники газового складу крові.

5. Кров’яна гіпоксія: етіологія, патогенез, показники газового складу крові.

6. Тканинна гіпоксія: етіологія, патогенез, показники газового складу крові.

7. Захисно-пристосувальні механізми спрямовані на збільшення доставки кисню тканинам.

8. Тканинні реакції спрямовані на покращення забезпечення клітин киснем.

9. Компенсаторні реакції в системах утилізації кисню

10. Від яких факторів залежить чутливість органів до гіпоксії.

3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Дослід 1. Відтворення моделі гострої кров’яної гіпоксії

Завдання Вказівки до завдання
Жабі під шкіру на спині вводимо 3 мл 10% роз­чи­ну азотнокислого натрію. Через декілька хви­лин тварина гине, після чого проводять роз­тин. Шоколадний колір крові по­в’язаний з утворенням метге­моглобіну

 

Дослід 2. Відтворення моделі гострої легенево-судинної недостатності.

Завдання Вказівки до завдання
Щуру, масою 180-200 г вводимо внут­рішньоочеревинно 1 мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду. Спостері­гаємо за розвитком легенево-судинної недостатності. Критеріями оцінки розвитку легенево-судинної недостат­ності є: зміна частоти і гли­бини дихання, почісування мордочки, збудження.

 

Результати досліду оформляються протоколом.

Схема протоколу:

1) № протоколу та дата;

2) тема

3) ціль заняття

4) назва досліду

5) короткий опис ходу досліду та змін, що спостерігалися

6) висновки :

 

 

VІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

А. Завдання для самоконтролю:

Завдання Вказівки до завдання
Механізм порушення обміну речовин при гіпоксіях     Вказати на особливості
Шляхи фармакокорекції різних видів гі­поксій  

Б. Задачі для самоконтролю:

Задача 1. Жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Відзна­чаються тахікардія, AT – 100/70 мм рт.ст., тахіпное до 28 /хв.

Які органи є більш чутливі до гіпоксії?

Задача 2. Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очі­кувала приятеля при ввімкненому двигуні.

Назвіть види інактивованого гемоглобіну.

Задача 3. Лікар-дослідник в складі альпіністської експедиції піднявся на висоту 5000 м. На 3-й день перебування в нього появились ознаки гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабість, ціаноз.

Патогенез даного виду гіпоксії;

Задача 4. Чоловік 40 років скаржиться на загальну слабість, головний біль, мокрий кашель, задишку. Після клінічного огляду й обстеження поставлений діагноз: осередкова пневмонія.Які зміни показників газового складу крові характерні для цього виду гіпоксії?

Задача 5. Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини ви­никає м’язова гіпоксія.

Який тип гіпоксії розвивається при такій ситуації?

Задача 6. Хвора, 16 років, звернулась до лікаря із скаргами на запамо­рочення, погане самопочуття, підвищену втомлюваність. Діагносто­вано залізодефіцитну анемію.

Які місцеві (тканинні) реакції, направлені на покращення забезпечення клітин киснем при гіпоксії

Задача 7. Хворий лежить у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичного кольору, тахікардія, тахіпноє.

Назвіть причини зменшення доставки кисню кров’ю.

Задача 8. Хворий госпіталізований з приводу інфаркту міокарда.

Назвіть компенсаторні реакції зі сторони системи крові при гіпоксії

Задача 9. При введенні жабі підшкірно 1 мл 1% розчину ціаніду калію у неї розвинулась гіпоксія:

Які реакції можна віднести до довготривалої компенсації при гіпоксії?

Задача 10. Хворий після аварії на виробництві, зазнав токсичного впливу ціаніду калію, що спричинило блокаду цитохромоксидази.

При якій гіпоксії напруга кисню крові не зміниться?

Задача 11. Хворий поступив у клініку в результаті обвалу у шахті. Загальний стан важкий. На першому плані ознаки гіпоксії: мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових.

Назвіть компенсаторні реакції в системах утилізації кисню при гіпоксії
Date: 2015-05-22; view: 467; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.021 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию